Despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Prestigiu

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 38.000 de studenţi şi 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu peste 250 de universităţi din străinătate. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este membră a unora dintre cele mai importante asociaţii şi reţele universitare: Grupul Coimbra, EUA - Asociaţia Europeană a Universităţilor, Reţeaua Utrecht, IAU - Asociaţia Internaţională a Universităţilor, AUF - Agenţia Universitară a Francofoniei şi RUFAC - Reţeaua Universităţilor Francofone. Acestea permit schimbul de experienţă, mobilităţi ale studenţilor şi profesorilor şi realizarea în comun a unor programe academice, de cercetare sau strategice.

Inovaţie

O dată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi contura propriul traseu academic şi de a dobândi cunoştinţe în domenii la alegere.

Excelenţă

Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" deţinând poziţia fruntaşă, pentru al treilea an la rînd, într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale. Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 400 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în aproximativ 240 de articole publicate în reviste de prestigiu. Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea"Alexandru Ioan Cuza" se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Universitatea în imagini - Tur Virtual
Versiune 20.1 last modified by XWiki.cvaman on 22/06/2013 at 21:50
Error number 4001 in 4: Error while parsing velocity page University.WebHome Wrapped Exception: Invocation of method 'getDocument' in class com.xpn.xwiki.api.XWiki threw exception com.xpn.xwiki.XWikiException: Error number 3202 in 3: Exception while reading document University.CuvantulRectorului Wrapped Exception: could not load an entity: xpn.xwiki.doc.XWiki Document? @ University.WebHome12,28?

University.CuvantulRectorului > Universitate | Ultima actualizare: 2013/06/22 21:50
Despre acest sit — © 2006–2022 UAIC