Universitatea aziUniversitatea în cifreScurt istoricRectorii UniversităţiiProfesori UAICTitluri onorificeUniversitatea în imagini


Universitatea azi


Prestigiu, inovaţie, excelenţă

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 25.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu aproximativ 265 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere.

Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007. Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu. Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Broșura de prezentare a Universității






ÎNAPOI LA Universitatea "Al. I. Cuza" - Locuri emblematice
Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.





Universitatea în cifre

Anul universitar 2013-2014

Număr total de studenţi: 25 724, din care:

 • Studii de licenţă (ZI şi ID): 18 594
 • Studii de master (ZI şi ID): 6 360
 • Studii doctorale (ZI şi ID): 770

Numărul total de studenţi pe facultăţi

 • Biologie: 899
 • Chimie: 470
 • Drept: 2 205
 • Economie şi Administrarea Afacerilor: 7 871
 • Educaţie Fizică şi Sport: 731
 • Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice: 2 339
 • Fizică: 514
 • Geografie şi Geologie: 1 788
 • Informatică: 1 513
 • Istorie: 718
 • Litere: 2 142
 • Matematică: 425
 • Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: 2 570
 • Teologie Ortodoxă: 1 217
 • Teologie Romano-Catolică: 141
 • Centrul de Studii Europene: 181


Numărul total al personalului didactic titular, cu funcția de bază în universitate este 783, din care:

 • profesori universitari: 171
 • conferenţiari universitari: 195
 • lectori universitari/ șefi de lucrări: 284
 • asistenţi universitari: 133

Numărul total al personalului didactic asociat: 410

Numărul total al personalului didactic auxiliar: 495

Numărul total al personalului administrativ: 310


Cooperare internaţională

Anul 2012-2013

 • Acorduri bilaterale Erasmus: 518 cu 265 de universitati din 25 de țări
 • Studenți străini Erasmus: 127
 • Mobilități Erasmus de studiu outgoing: 265
 • Mobilități Erasmus de practică outgoing: 216
 • Mobilități Erasmus de predare outgoing: 106
 • Mobilități Erasmus de formare outgoing: 38


Numărul total de proiecte derulate prin fonduri structurale: 50

Valoare de grant încasată de la începutul proiectelor pe fonduri structurale: 59.250.778,02 lei

POSDRU
Proiecte în care Universitatea este coordonator

 • 4 finalizate anterior anului 2012
 • 2 finalizate în anul 2012
 • 9 în implementare
Proiecte în care Universitatea este partener
 • 3 finalizate
 • 30 în implementare
PO DCA
Proiecte în care Universitatea este coordonator
 • 1 finalizat anterior anului 2012
POS Mediu
Proiecte în care Universitatea este coordonator
 • 1 finalizat în anul 2012

Numărul total de proiecte derulate prin fonduri europene: 4

Valoare de grant încasată de la începutul proiectelor din fonduri europene: 4.816.068,55 lei
Programul Operaţional Comun Ro-Ua-Md

Proiecte în care Universitatea este coordonator

 • 3 finalizate in anul 2012
 • 1 în implementare

Proiecte de cercetare

 • Proiecte naţionale: 416
 • Proiecte internaţionale:26


Cămine: 14

Anul universitar 2006-2007

Brevete: 4
Centre de cercetare şi de excelenţă: 25

Scurt istoric

“… chiar de la întemeierea ei, Universitatea din Iaşi a simţit nevoia de a se încadra în istorie, de a-şi însuşi spiritul istoriei pentru a-şi aprofunda specificul şi a răspunde mai eficient funcţiilor sale.” Acad. prof. univ. dr. Gheorghe Platon

În atmosfera de sărbătoare a Unirii Ţării Româneşti şi a Moldovei într-un singur stat a luat fiinţă prima instituţie de învăţământ superior din România, Universitatea din Iaşi. Inaugurată la 26 octombrie 1860, Universitatea poartă numele Domnitorului căruia i se datorează acest act fundamental de cultură românească: Alexandru Ioan Cuza.

De la înfiinţarea ei şi până în prezent, structura Universităţii din Iaşi a fost într-o continuă schimbare, în armonie cu evoluţia societăţii şi culturii române.

Universitatea a cuprins la început doar trei facultăţi: Facultatea de Filosofie, Drept şi Teologie. Ca urmare a legii învăţământului din 1864, Universitatea s-a reorganizat în patru facultăţi: Facultatea de Litere şi Filosofie, Facultatea de Ştiinţe fizice, matematice şi naturale, Facultatea de Drept şi Facultatea de Medicină, inaugurată abia în 1879. După numai câţiva ani de funcţionare, Facultatea de Teologie a fost desfiinţată din cauza numărului său mic de studenţi. Stimulată de o nouă lege în 1898, Universitatea din Iaşi a reuşit să-şi diversifice profilul, să-şi mărească numărul de secţii, departamente, materii predate şi activităţi ştiinţifice. În acea perioadă s-a remarcat o dezvoltare spectaculoasă a Facultăţii de Ştiinţe: în 1892 au luat fiinţă Catedrele de Chimie Organică şi Chimie Anorganică cărora li s-a alăturat, în 1906, Chimia Agricolă. În cadrul aceleiaşi Facultăţi un mare succes a fost crearea Şcolii de Electricitate, în 1910. După începuturile ei modeste din 1879, Facultatea de Medicină a dobândit, în 1889, o organizare şi un profil care să permită formarea specialiştilor cu o înaltă calificare profesională capabilă să răspundă exigenţelor sociale ale acelor timpuri.

Perioada imediat următoare Unirii Naţionale din 1918 s-a caracterizat prin evoluţia remarcabilă a Universităţii, în concordanţă cu cerinţele societăţii româneşti şi ale progresului european din acea vreme.

Legile Învăţământului din 1932, 1937 şi 1938 au favorizat atât evoluţia ştiinţelor cât şi dezvoltarea departamentelor Universităţii: Medicină şi Farmacie, Ştiinţe, Drept, Filosofie şi Litere, şi Agricultură. În anul 1933, subsecţia de învăţământ agricol, inclusă în secţia de ştiinţe aplicate, s-a transformat în Facultatea de Ştiinţe Agricole. Celelalte două ramuri ale secţiei (Şcoala Electrotehnică şi Secţia de Chimie Tehnologică) s-au reorganizat în 1937, dând naştere Institutului Politehnic “Gheorghe Asachi” din Iaşi, căruia i s-a alăturat şi Facultatea de Ştiinţe Agricole un an mai târziu.

În perioada interbelică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" se putea mîndri că ajunsese la nivelul instituţiilor europene de acelaşi rang, atât din punct de vedere al administrării şi organizării, cât şi al programelor didactice.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, regimul de democraţie populară a obligat universităţile să promoveze o educaţie în spirit comunist. Reforma învătământului din 1948 a impus primii paşi pentru îndeplinirea acestei sarcini, urmată de reformele din 1968 şi 1978. Ideologia comunistă a adus schimbări radicale în Universitatea din Iaşi, ca, de altfel, în întreg învăţământul superior din ţară. Multe discipline au fost cenzurate sau eliminate, numeroase programe didactice au fost supuse unei rigidităţi extreme, libertatea academică a fost restricţionată, în timp ce toate activităţile au fost ghidate sau verificate de organisme ale singurului partid politic existent.

Tot în această perioadă, datorită unei cereri din ce in ce mai mari de specialişti în economie, s-a resimţit nevoia înfiinţării Facultăţii de Ştiinţe Economice (1962), după ani îndelungaţi în care cursuri de Economie Politică, Doctrine Economice şi Finanţe Publice au fost predate în cadrul Facultăţii de Drept.

Astfel, în anul academic 1968-1969, existau deja opt facultăţi (Matematică-Mecanică, Fizică, Chimie, Biologie-Geografie, Drept, Filologie, Istorie-Filosofie, Economie), în timp ce în 1974 erau doar şapte, datorită transferului Facultăţii de Chimie la Institutul Politehnic.

Căderea regimului totalitar în 1989 a deschis noi perspective asupra învăţământului şi educaţiei în România. Formele organizatorice şi curriculare ce fuseseră impuse au fost imediat abandonate. Reconstrucţia universităţii a fost spontană şi radicală şi a cuprins toate domeniile: stuctura organizatorică, programa de studii, sistemul de comunicare, resursele umane. Autonomia universitară şi libertatea decizională au condus Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” spre ceea ce este astăzi: una din cele mai performante universităţi în Romania, standard pentru excelenţă în cercetare şi flexibilitate didactică.

Rectorii Universităţii din 1860 până în prezent

1860-1861 - Prof. univ. dr. Ion Strat - Economist
1861-1862 - Ep.Prof.dr. Filaret Scriban - Teolog
1862-1863 - Prof.dr. Nicolae Ionescu - Jurist
1863-1867 - Prof.dr. Titu Maiorescu - Filosof
1867-1875 - Prof.dr. Ştefan Micle - Fizician - Chimist
1875-1880 - Prof.dr. Petru Suciu - Jurist
1880-1898 - Prof.dr. Nicolae Culianu - Matematician
1898-1901 - Prof.dr. Alexandru D. Xenopol - Istoric
1901-1907 - Prof.dr. Constantin Climescu - Matematician
1907-1913 - Prof.dr. Gheorghe Bogdan - Medic
1913-1916 - Prof.dr. Constantin Stere - Jurist
1916-1918 - Prof.dr. Matei Cantacuzino - Jurist
1918 şi 1920-1921 - Prof.dr. Nicolae Leon - Biolog
1919-1920 - Prof.dr. Iulian Teodorescu - Jurist
1921-1922 - Prof.dr. Traian Bratu - Filolog
1922-1923 - Prof.dr. Ion Simionescu - Geograf
1923-1926 - Prof.dr. Alexandru Slătigeanu - Medic
1926-1932 - Prof.dr. Petru Bogdan - Chimist
1932-1938 - Prof.dr. Traian Bratu - Filolog
1938-1940 - Prof.dr. Ion Tănăsescu - Medic
1940-1941 - Prof.dr. Virgil Niţulescu - Medic
1941-1944 - Prof.dr. Mihai David - Geograf
1944-1945 - Prof.dr. Alexandru Myller - Matematician
1945-1947 - Prof.dr. Andrei Oţetea - Istoric
1947-1948 - Prof.dr. Leon Balif - Medic
1948-1955 - Prof.dr. Jean Livescu - Filolog
1955-1972 - Prof.dr. Ion Creangă - Matematicianbr/> 1972-1981 - Prof.dr. Mihai Todosia - Economist
1981-1989 - Prof.dr. Viorel Barbu - Matematician
1989 - Prof.dr. Petre Mâlcomete - Economist
1989-1992 - Prof.dr. Petru Călin Ignat - Matematician
1992-2000 - Prof.dr. Gheorghe Popa - Fizician
2000–2008 - Prof.dr. Dumitru Oprea - Economist
2008-în prezent - Prof. dr. Vasile Işan - Economist


Profesori UAIC

Colectivul Dicţionare & Enciclopedii al Departamentului de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Ştiinţelor Umaniste a realizat, în 2010, unui catalog al personalului didactic şi de cercetare al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi din anul 1860 și până în 1990.
Fiecărui cadru didactic îi corespunde în baza de date o fişă personală în care se regăsesc informaţii precum: nume, prenume, cel mai înalt grad didactic identificat, facultate/ catedre, perioade de activitate, funcţii de conducere, sursele documentării.

Catalogul personalului didactic şi de cercetare al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" poate fi consultat aici.


Titluri onorifice

Doctor Honoris Causa

Lista personalităţilor care au primit titlul de ,,Doctor Honoris Causa” din partea Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din anul 1991 şi până în prezent, aici.

Profesor de Onoare

Lista personalităţilor care au primit titlul de Profesor de Onoare poate fi consultată aici.

Professor Emeritus

Lista personalităţilor cărora Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași le-a conferit titlul de Professor Emeritus, aici.


Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" în imagini

Vizitaţi virtual, doar cu un simplu click, locurile emblematice de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" şi facultăţile ce se regăsesc în această instituţie.

Versiune 195.1 last modified by Michiu Iustina on 12/02/2014 at 11:23

Prezentarea Universităţii | Ultima actualizare: 2014/02/12 11:23
Despre acest sit — © 2006–2020 UAIC