HOTĂRÂRILE SENATULUI UNIVERSITĂŢII "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAŞI

din data de 30 mai 2013

1. Hotărâre cu privire la validarea în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea sistemului informaţional, evaluarea activităţii didactice și a personalului, a domnului prof. dr. Dan Stoica de la Facultatea de Litere.

2. Hotărâre cu privire la validarea în funcţia de vicepreşedinte al Senatului Universitar, a domnului prof. dr. Gheorghe Durac de la Facultatea de Drept.

3. Hotărâre cu privire la modificarea componenţei Comisiei de Etică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează: Preşedinte:- Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei; Membri:

 • Prof. univ. dr. Violeta FOTEA, Facultatea de Matematică;
 • Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU, Facultatea de Litere;
 • Conf. univ. dr. Carmen UNGUREANU, Facultatea de Drept;
 • Conf. univ. dr. Gabriel-Claudiu MURSA, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
 • Lector univ. dr. Lenuţa ALBOAIE, Facultatea de Informatică;
 • Lector univ. dr. pr. Dan SANDU, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 • Ec. Monica MOIŞANU;
 • Stud. Alexandru AIOANEI, Facultatea de Istorie.
4. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Comisiei de Etică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi referitoare la retragerea titlului de Doctor în Filologie, doamnei lector dr. Olesia Mihai de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.

5. Hotărâre cu privire la validarea în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru Strategie, dezvoltare instituţională și managementul calităţii, a domnului conf. dr. Ovidiu Gavrilovici, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiilor de admitere propuse de facultăţi, pentru coordonarea organizării şi desfăşurării examenului de admitere, sesiunile iulie / septembrie 2013.

7. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei Centrală de Admitere pe Universitate pentru coordonarea organizării şi desfăşurării examenului de admitere, sesiunile iulie / septembrie 2013.

8. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiilor propuse de facultăţi pentru coordonarea organizării şi desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor, sesiunile iulie 2013, septembrie 2013 şi februarie 2014.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei Centrală pe Universitate pentru coordonarea organizării şi desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor din sesiunile iulie 2013, septembrie 2013 şi februarie 2014.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiilor propuse de facultăţi pentru examenele de acordare a gradului didactic II şi a Comisiei Centrală pe Universitate pentru coordonarea organizării şi desfăşurării examenelor de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2013.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de şcolarizare propuse de Şcoala şi Grădiniţa „Junior”, pentru anul şcolar 2013-2014, după cum urmează:
Şcoala „Junior”:

 • taxa de şcolarizare pentru elevii angajaţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” = 550 lei;
 • taxa de şcolarizare pentru elevii din afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” = 800 lei.
Grădiniţa „Junior”:
 • taxa de şcolarizare pentru copiii angajaţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” = 500 lei;
 • taxa de şcolarizare pentru copiii din afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” = 750 lei.
12. Hotărâre cu privire la susţinerea examenului de licenţă de către absolvenţii Centrului Universitar Nord Baia Mare, promoţia 2013, Specializarea Ştiinţa Mediului, Domeniul Ştiinţa Mediului, din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, după cum urmează:
 • susţinerea examenului de licenţă de către absolvenţii Centrului Universitar Nord Baia Mare, promoţia 2013, Specializarea Ştiinţa Mediului, Domeniul Ştiinţa Mediului, din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, în sesiuneile iulie 2013 şi februarie 2014;
 • protocolul încheiat între cele două universităţi;
 • componenţa comisiei de examinare pentru finalizarea studiilor de licenţă;
 • taxa de examinare pe student în cuantum de 450 lei.
13. Hotărâre cu privire la aprobarea unor taxe în vederea susţinerii examenelor de perfecţionare de către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, după cum urmează:
 • taxă admitere şi susţinere colocviu în vederea acordării gradului didactic I = 200 lei;
 • taxă analiză, îndrumare şi evaluare lucrare metodică-ştiinţifică de gradul didactic I = 150 lei;
 • taxă procesare dosare şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II = 150 lei;
 • taxă echivalare doctorat cu gradul didactic I în învăţământul preuniversitar = 350 lei;
 • taxă eliberare certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, până la 7 ani de stocare în arhiva biroului de perfecţionare preuniversitară = 30 lei.
14. Hotărâre cu privire la aprobarea confecţionării unei ştampile pentru Senat, după dimensiunile prevăzute în anexa H.G. nr.805/2003.

15. Hotărâre cu privire la aprobarea susţinerii examenului de licenţă de către d-na Natalia D. Pricopi, absolventă a Facultăţii de Drept, promoţia 2004, la Universitatea „Danubius” din Galaţi, în sesiunea iunie 2013.

16. Hotărâre cu privire la aprobarea susţinerii examenului de licenţă de către d-na Gologoz Raluca (căsătorită Ciobanu), absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, promoţia 2012, la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi.

17. Hotărâre cu privire la aprobarea susţinerii examenului de licenţă de către dl. Păcureţu Ştefan Vlad, absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, promoţia 2011, la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

18. Hotărâre cu privire la invalidarea solicitării de susţinere a examenului de licenţă de către d-na Pamfile Ana-Maria, absolventă a Facultăţii de Sociologie şi Comunicare, Universitatea „Transilvania” din Braşov, promoţia 2011, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

19. Hotărâre cu privire la invalidarea solicitării de susţinere a examenului de licenţă de către d-na Stratilă Diana-Elena, absolventă a Facultăţii de Economie, specializarea Geografia Turismului, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, promoţia 2008, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la Facultatea de Geografie şi Geologie.

20. Hotărâre cu privire aprobarea prelungirii studiilor doctorale, cu 12 luni, în regim cu taxă, pentru domnul Mihalache D. Arsenie-Samoil, finanţat prin proiect POSDRU.

21. Hotărâre cu privire înfiinţarea a două programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă în cadrul Facultăţii de Biologie, pentru următoarele specializări:

 • Biologie Moleculară;
 • Biologie Medicală.
22. Hotărâre cu privire înfiinţarea a patru programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă, în cadrul Facultăţii de Biologie:
 • Pregătire pentru titularizare;
 • Pregătire pentru definitivat;
 • Pregătire pentru gradul didactic II;
 • Pregătire pentru gradul didactic I.
23. Hotărâre cu privire la înfiinţarea Şcolii de Studii şi Cercetare Postdoctorală CommScie în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Litere, finanţat prin proiect POSDRU.

24. Hotărâre cu privire la aprobarea Referatului Comisiei pentru Strategie, dezvoltare instituţională și managementul calităţii, având în vedere Raportul Rectorului privind starea Universităţii.

25. Hotărâre cu privire la aprobarea Referatului Comisiei pentru activităţi studenţești și parteneriate în mediul economic și sectorul public, având în vedere Raportul Rectorului privind starea Universităţii.

26. Hotărâre cu privire la aprobarea Referatului Comisiei pentru Organizarea și dezvoltarea sistemului informaţional, evaluarea activităţii didactice și a personalului, având în vedere Raportul Rectorului privind starea Universităţii.

Versiune 1.1 last modified by Madalina Cocea on 07/06/2013 at 14:17

Şedinţa din 30 mai 2013 | Ultima actualizare: 2013/06/07 14:17
Despre acest sit — © 2006–2021 UAIC