HOTĂRÂRILE SENATULUI UNIVERSITĂŢII "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAŞI

din data de 28 noiembrie 2013

1. Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor alegerilor studenţilor membri în Senatul Universitar, după cum urmează:

 • Stud. Roman Claudiu - Facultatea de Chimie;
 • Stud. Neculaico Alexandru Eugen – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
 • Stud. Stroescu Alexandru –Mihail – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport;
 • Stud. Irimiciuc Ştefan - Facultatea de Fizică;
 • Stud. Hiru Alexandru - Facultatea de Geografie şi Geologie;
 • Stud. Balaban Corina - Facultatea de Litere;
 • Stud. Bordianu Maria - Facultatea de Teologie Romano-Catolică.
2. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă la nivelul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. (Click pentru a descărca documentul)

3. Hotărâre cu privire la înfiinţarea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

4. Hotărâre cu privire la înfiinţarea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă în cadrul Facultăţii de Istorie.

5. Hotărâre cu privire la înfiinţarea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei conducerii interimare a Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din cadrul Facultăţii de Istorie, după cum urmează:

 • Lector univ. dr. Roxana-Gabriela Curcă - Director
 • Conf. univ. dr. Nelu-Cristian Ploscaru
 • Lector univ. dr. Ionuţ Nistor
7. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei conducerii interimare a Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, după cum urmează:
 • Conf. univ. dr. Dorina Sălăvăstru - Director
 • Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu
 • Conf. univ. dr. Nicoleta Popa
8. Hotărâre cu privire la avizarea programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat propuse spre evaluare ARACIS, în anul universitar 2013-2014.

9. Hotărâre cu privire la validarea alegerii doamnei prof. univ. dr. Alexandra-Raluca Iordan pentru funcţiile de membru în Consiliul Facultăţii de Chimie şi membru în Consiliul Departamentului de Chimie.

10. Hotărâre cu privire la validarea alegerii domnului lector univ. dr. pr. Iulian Faraoanu, în funcţia de membru al Senatului Universitar din partea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, cu statut de invitat, fără drept de vot.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea următoarelor taxe, în cazul doctoranzilor străini înmatriculaţi la Şcoala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, învăţământ fără frecvenţă:

 • 240 Euro, reprezentând taxa lunară pentru depăşirea programului de doctorat;
 • 440 Euro, reprezentând taxa pentru susţinerea tezei de doctorat.

ARHIVA

Versiune 103.1 last modified by Cosmin Vaman on 09/12/2013 at 09:58

Hotărârile Senatului | Ultima actualizare: 2013/12/09 09:58
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC