Cuvânt înainte din partea Rectorului Universităţii

În numele comunităţii studenţilor şi profesorilor Universităţii noastre, vă invit să parcurgem împreună un scurt şi dens itinerar intelectual. Veţi descoperi la capătul acestei “călătorii” o parte din cultura unei ţări, reverberând tradiţiile şi împlinirile prezente europene, concentrată în geneza şi evoluţia celei mai estice instituţii academice moderne de tip humboldtian. Formată într-un timp al efervescenţei ştiinţifice şi emulaţiei marilor idei europene, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a constituit un liant între valorile laice ale societăţii civilizate occidentale şi credinţele spirituale împărtăşite de oamenii locului. Treptat, Universitatea noastră a devenit un forum al ideilor libere, o comuniune a educaţiei în spiritul adevărului, binelui şi frumosului şi un reper emblematic al acestui spaţiu. Eliberată de constrângerile sistemului totalitar, comunitatea noastră academică reconstruieşte de aproape două decenii vocaţia formativă a caracterelor, cu perseverenţă în transmiterea creatoare a cunoaşterii înalte şi cu respect pentru miraculoasa diversitate a lumii. Astăzi, cu cele cincisprezece facultăţi ale sale, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” oferă tinerilor cu minţi iscoditoare o largă diversitate a programelor de studii care să le deschidă calea spre împlinire personală şi recunoaştere socială. Într-o lume caracterizată de rapide şi profunde schimbări, în care cunoştinţele sunt bunul cel mai de preţ, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” îşi propune să sporească flexibilitatea învăţării, să creeze oportunităţi pentru dezvoltarea intelectuală şi profesională a studenţilor săi, să faciliteze cercetarea de calitate şi să contribuie la ridicarea culturală şi economică a societăţii.

Graţie performanţelor de până acum, Universitatea noastră a devenit partenerul a peste două sute de prestigioase instituţii academice din întreaga lume şi participă activ la dezvoltarea Spaţiului European al Învăţământului Superior. Pregătită să-şi asume cu încredere căile nebănuite ale viitorului, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi aşteaptă, receptivă la tot ce-i nou, pe tinerii studioşi şi profesorii de pretutindeni.

Consecventă crezului său “Fides et Ratio”, Universitatea ieşeană vă mulţumeşte Dumneavoastră, celor care-i împărtăşiţi bucuriile, şi îndeamnă, cu gratitudine, pe cei aflaţi în expectativă, să-i încerce provocările.

Rector,
Prof. univ. dr. Vasile IŞAN

Versiune 30.1 last modified by Michiu Iustina on 27/01/2009 at 09:45

Cuvântul Rectorului | Ultima actualizare: 2009/01/27 09:45
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC