Consiliul de Administraţie al Universităţii

Consiliul de Administraţie al Universităţii este constituit din Rector, Prorectori, Decanii facultăţilor, Directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.

Consiliul de administraţie asigură conducerea executivă a Universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului.

Competenţele decizionale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:

  • stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţiei;
  • aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
  • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
  • avizează propunerile privind noi programe de studii şi supune spre aprobare Senatului închiderea acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universităţii sau care nu se justifică din punct de vedere academic şi financiar;
  • propune Senatului strategii pe domenii de interes ale Universităţii;
  • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Senat şi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare.


NumeFuncţie
Prof.univ.dr. Vasile IŞANRector
Prof. univ. dr. Gheorghe IACOBProrector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel IANCUProrector pentru programe de masterat şi studii doctorale;
Prof. univ. dr. Dumitru LUCAProrector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe
Prof. univ. dr. pr. Gheorghe POPAProrector pentru strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii
Prof. univ. dr. Henri LUCHIANProrector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare
Prof.univ.dr. Carmen CREŢUProrector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public
Prof.univ.dr. Cătălin TĂNASEProrector pentru organizarea şi dezvoltarea sistemului informaţional, evaluarea activităţilor şi a personalului
Prof.univ.dr. Ovidiu CÂRJĂDirector al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat
Ing. Bogdan-Eduard PLEŞCANDirector General Administrativ
Prof.univ. Mircea Nicuşor NICOARĂDecan, Facultatea de Biologie
Prof.univ.dr. Ionel MANGALAGIUDecan, Facultatea de Chimie
Prof.univ.dr. Tudorel TOADERDecan, Facultatea de Drept
Conf.univ.dr. Marin CHIRAZIDecan, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Prof.univ.dr. Dinu AIRINEIDecan, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Prof.univ.dr. Nicu GAVRILUŢĂDecan, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice
Conf. univ. dr. Sebastian Dumitru POPESCUDecan, Facultatea de Fizică
Prof. univ. dr. Corneliu IAŢUDecan, Facultatea de Geografie şi Geologie
Lect. univ. dr. Adrian IFTENEDecan, Facultatea de Informatică
Prof.univ.dr. Petronel ZAHARIUCDecan, Facultatea de Istorie
Prof. univ. dr. Codrin Liviu CUŢITARUDecan, Facultatea de Litere
Prof.univ. dr. Cătălin George LEFTERDecan, Facultatea de Matematică
Prof.univ.dr. Ion DAFINOIUDecan, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Prof.univ. dr. pr. Ion VICOVANDecan, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Prof.univ.dr.pr. Emil DUMEADecan, Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Stud. Magdalena CatargiuReprezentant al studenţilor

Versiune 36.1 last modified by Cristina MUNTEANU on 10/10/2012 at 09:49

Consiliul de administraţie al Universităţii | Ultima actualizare: 2012/10/10 09:49
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC