ADMITERE MASTERAT ŞI STUDII APROFUNDATE
2008


Te invităm să citeşti mai jos detaliile despre admiterea la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Admitere - sesiunea din septembrie

Universitatea ,,Al. I. Cuza" din Iaşi organizează sesiune de admitere în perioada 8-17 septembrie 2008 după cum urmează:

 • 8 - 14 septembrie: înscrierea candidaţiolor
 • 15 - 17- septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
Cetăţenii din Republica Moldova se pot înscrie pe locurile cu taxă pană joi, 18 septembrie 2008, orele 16.00.


Acte necesare la înscriere

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, cu o structură unică pe universitate, compusă din date generale, comune tuturor facultăţilor, şi elemente specifice fiecărei facultăţi, la care se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand ( pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • fotografii tip buletin de identitate;
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc).


Rezultatele la Admitere - sesiunea din septembrie 2008

Facultatea de Biologie-listele finale aici
Facultatea de Chimie-listele finale aici
Facultatea de Drept-listele finale aici
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor-listele finale aici
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport-listele finale aici
Facultatea de Filosofie-listele finale pentru studii universitare de licenţă aicişi master aici
Facultatea de Fizica - listele sunt afişate la secretariat, nr.tel. 0232 20 10 50.
Facultatea de Geografie şi Geologie - listele sunt afişate la secretariat,nr tel.0232 20 10 74.
Facultatea de Informatică-listele finale aici
Facultatea de Istorie-listele finale pentru studii universitare de licenţă aici şi master aici
Facultatea de Litere-listele finale aici
Facultatea de Matematică - listele sunt afişate la secretariat, nr. tel.0232 20 10 60.
Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei-listele finale aici
Facultatea de Teologie Ortotodoxă-listele finale aici
Facultatea de Teologie Romano-Catolică-listele finale aici
Centrul de Studii europene-listele finale aici


Candidaţi din Republica Moldova admişi în sesiunea din septembrie

Candidaţi din Albania admişi în sesiunea din septembrie

Candidaţi din alte ţări admişi în sesiunea din septembrieÎn atenţia candidaţilor declaraţi admişi în sesiunea din septembrie care sunt din Republica Moldova, Albania şi Ucraina

În perioada 15 - 18 septembrie 2008, candidaţii declaraţi admişi trebuie să se prezinte la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în Amf. P.10, între orele 9.00-16.00, pentru a completa dosarul cu următoarele documente, după caz:

 • actele de studii în original (diploma de licenţă şi foaia matricolă/adeverinţa de licenţă);
 • declaraţie pe propria răspundere (formularele tip se găsesc la comisie);
 • pentru candidaţii admişi la taxă - chitanţa care atestă plata a 1/3 din taxa de şcolarizare percepută pentru semestrul I de facultatea la care candidatul a fost admis.
Taxele de şcolarizare se vor achita la casieria facultăţii unde candidatul a fost admis. După acest termen, vor fi declaraţi respinşi candidaţii care nu au depus dosarul cu actele în original, care nu au semnat declaraţia pe propria răspundere şi nu au achitat taxele menţionate mai sus.
Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.

Admiterea - sesiunea din septembrie - pentru candidaţii din Republica Moldova şi Albania

Perioada de înscriere: 8-14 septembrie 2008, între orele 9.00-16.00, în Amfiteatrul P.10, corpul Aal Universităţii

Acte necesare la înscriere:

 • copii legalizate după actele de identitate (paşaport, buletin de identitate, anexa cu domiciliu, certificat de naştere);
 • actele de studii în original (diploma de bacalaureat şi anexa acesteia, diploma de licenţă şi anexa acesteia);
 • adeverinţă medicală;
 • o fotografie ¾.

Precizare: Candidaţii care doresc să se înscrie la mai multe instituţii de învăţământ superior pot prezenta actele de studii în copii legalizate, cu obligaţia aducerii documentelor originale în perioada 15-18 septembrie 2008.
Candidaţii care depun documentele în original prezintă, la înscriere chitanţa care atestă plata a 1/3 din taxa de şcolarizare a sem. 1 şi încheie declaraţia pe propria răspundere;

Candidaţii care depun la dosar copii legalizate ale actelor de studii au obligaţia ca în perioada 15-18 septembrie 2008 să depună actele de studii în original, să încheie declaraţia pe proprie răspundere şi să depună la dosar chitanţa care atestă plata primei tranşe din taxa de şcolarizare. În caz contrar, candidaţii vor fi declaraţi respinşi.

Sălile pentru înscrierea la master - sesiunea din septembrie

Facultatea de Biologie – Sala 455 - corp B

Facultatea de Chimie – Amfiteatrul. P. Bogdan -corp A

Facultatea de Drept – Sala S1-corp A

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor –B502 (Secretariat) - corp B

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Def. 1-corp D

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social -Politice– Amfiteatrul II.8 -corp A

Facultatea de Fizică – Decanat -corp A

Facultatea de Geografie şi Geologie – Amfiteatrul. B 431- corp B

Facultatea de Informatică – Sala C 302, C 411- corp C

Facultatea de Istorie – Sala H.2-corp H

Facultatea de Litere – Sala I.6-corp A

Facultatea de Matematică – Secretariat-corp A

Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei – D208 (duminica la Secretariat)-corp D

Facultatea de Teologie Ortodoxă – Sală Profesori -Corp T -lângă Mitropolie

Facultatea de Teologie Romano-Catolică – Secretariat-corp A

Admitere - sesiunea din iulie

În atenţia candidaţilor declaraţi admişi din Republica Moldova

În perioada 22 - 24 iulie 2008, candidaţii declaraţi admişi trebuie să se prezinte la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în Amf. P.10, între orele 9.00-15.00, pentru a completa dosarul cu următoarele documente:

 • actele de studii în original (diploma de licenţă şi foaia matricolă/adeverinţa de licenţă);
 • declaraţie pe propria răspundere(formularele tip se găsesc la comisie);
 • pentru candidaţii admişi la buget (cu bursă sau fără bursă) - chitanţa care atestă plata taxei de înmatriculare - 40 lei noi (RON).
 • pentru candidaţii admişi la taxă - chitanţa care atestă plata a 1/3 din taxa de şcolarizare percepută pentru sem. 1 de facultatea la care candidatul a fost admis.
Taxele (atât cea de înmatriculare, cât şi cea de şcolarizare) se vor achita la casieria facultăţii unde candidatul a fost admis.
După acest termen, vor fi declaraţi respinşi candidaţii care nu au depus dosarul cu actele în original, care nu au semnat declaraţia pe propria răspundere şi nu au achitat taxele menţionate mai sus. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere.
Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.Candidaţi din Albania admişi cu bursă

Candidaţi din Republica Moldova admişi cu bursă

Candidaţi din Republica Moldova admişi fără bursă

Candidaţi din Albania admişi pe locurile cu taxă

Candidaţi din Republica Moldova admişi pe locurile cu taxă

Candidaţi din Republica Moldova respinşi

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie : 8865, din care

 • buget2710 locuri, din care:
  • 860 locuri buget pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna
  • 1850 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna
 • taxă ZI -5206 locuri
 • taxă ID/ FR - 949 locuri

Perioada de înscriere

Sesiunea din iulie

 • 14 - 20 iulie: înscrierea
 • 21 - 23 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelorFacultatea de Biologie
Facultatea de Chimie
Facultatea de Drept
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social -Politice
Facultatea de Fizică
Facultatea de Geografie şi Geologie
Facultatea de Informatică
Facultatea de Istorie
Facultatea de Litere
Facultatea de Matematică
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano- Catolică
Centrul de Studii EuropeneFacultatea de Biologie

Telefon: 0232 201072
E-mail: mibuc@uaic.ro
Website: http://www.bio.uaic.ro

Tipul şi durata programului: Master ZI, 2 ani

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • taxă – 130 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget – 30 locuri pentru pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna
 • buget – 60 locuri pentru pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna
 • taxă – 200 locuri

Domeniu şi denumirea programului

Biologie

  • Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor
  • Biotehnologii microbiene şi celulare
  • Genetică moleculară
  • Bioprocedee în domeniul agroalimentar (modul francofon)
  • Bioantropologie
  • Biologia dezvoltării
Ştiinţa mediului
  • Consiliere de mediu
  • Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă

Condiţii de admitere

  • 60% media generală a anilor de studii
  • 40% media examenului de licenţă

Taxă de înscriere: 150 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009: 2000 RON


Înapoi la FacultăţiFacultatea de Chimie

Telefon: 0232 201363
E-mail: infochem@chem.uaic.ro
Website: http://www.chem.uaic.ro

Tipul şi durata programului: Master ZI, 2 ani

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie:

 • buget – 17 locuri pentru pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna
 • taxă- 54 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie:

 • buget – 30 locuri pentru pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna
 • buget – 55 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna
 • taxă – 60 locuri

Domeniu şi denumirea programului

Chimie

  • Chimia şi biochimia heterociclurilor
  • Didactica chimiei
  • Chimie coordinativă aplicată
  • Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului

Condiţii de admitere

  • 50% media generală a anilor de studii
  • 50% media examenului de licenţă

Taxă de înscriere

 • nu se percepe

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009: 1600 RON


Înapoi la Facultăţi

Facultatea de Drept

Telefon: 0232 201058
E-mail: drept@uaic.ro
Website: http://laws.uaic.ro

Tipul şi durata programului: Master ZI şi ID, 2 ani

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • taxă ZI - 80 locuri
 • taxă ID - 51 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 50 locuri pentru pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • taxă ZI – 150 locuri
 • taxă ID – 125 locuri

Domeniul şi denumirea programului

Drept

  • Drept european
  • Dreptul afacerilor (!)
  • Ştiinţe penale
(!) sub rezerva aprobării Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Condiţii de admitere

Media între:

  • media licenţă
  • media anilor de studii

Taxă de înscriere: 200 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009:
  • ZI - 2000 RON
  • ID – 1600 RON


Înapoi la Facultăţi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Telefon: 0232 201070
E-mail: feaa@uaic.ro
Website: http://www.feaa.uaic.ro

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • taxă ZI – 1390 locuri
 • taxă ID– 250 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 280 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 640 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 2100 locuri
 • taxă ID– 435 locuri
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

ELITEC

Catedra de Management - Marketing

FIBAS

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor


Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Tipul programului: Studii aprofundate ZI

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • taxă ZI - 300 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • taxă ZI - 400 locuri

Domeniul, denumirea şi durata programului

Economic

  • Managementul resurselor umane – 1 an
  • Planificarea şi strategia marketingului – 1 an
  • Informatica de gestiune – 1,5 ani
  • Comerţ internaţional – 1 an
  • Management financiar bancar – 1 an
  • Audit şi management contabil – 1 an
  • Statistică social economică – 1 an
  • Agrobusiness – 1 an
  • Crearea şi administrarea intreprinderilor – 1 an
Ştiinţe administrative
  • Gestiunea resurselor în administraţia publică – 1 an

Condiţii de admitere

  • 60% media generală a anilor de studii
  • 40% media examenului de licenţăELITEC

Tipul programului: Master ZI şi ID

Domeniul, denumirea şi durata programului

Economic

  • Contabilitate şi Audit – 1,5 ani ZI şi ID
  • Sisteme Informaţionale pentru Afaceri – 2 ani ZI şi ID
  • Managementul proiectelor – 1,5 ani ZI şi ID

Condiţii de admitere

  • 60% media generală a anilor de studii
  • 40% media examenului de licenţă

Taxă de înscriere: 250 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009:
  • ZI: 3000 RON
  • ID: 2500 RON


Departamentul de Management Marketing

Tipul programului: Master ZI şi ID

Domeniul, denumirea şi durata programului

Economic

  • Managementul Resurselor Umane - 1,5 ani, ZI şi ID
  • Management Comercial - 1,5 ani la ZI, 2 ani la ID

Condiţii de admitere

  • 50% media generală a anilor de studii
  • 50% media examenului de licenţă

Taxă de înscriere: 250 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009:
  • ZI: 3000 RON
  • ID: 2500 RON


FIBAS

Tipul programului: Master ZI şi ID

Domeniul, denumirea şi durata programului

Economic

  • Economie şi Gestiune Financiar-Bancară - 1,5 ani la ZI; 2 ani la ID
  • Finanţe şi Administraţie Publică - 1,5 ani la ZI; 2 ani la ID

Condiţii de admitere

  • 60% media generală a anilor de studii
  • 40% media examenului de licenţă

Taxă de înscriere: 250 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009:
  • ZI: 3000 RON
  • ID: 2500 RON

Numărul total de locuri pentru ELITEC, Departamentul Management Marketing şi FIBAS pentru sesiunea din septembrie:

  • taxă ZI - 340 locuri
  • taxă ID - 250 locuri

Numărul total de locuri pentru ELITEC, Departamentul Management Marketing şi FIBAS pentru sesiunea din iulie:

  • taxă ZI - 590 locuri
  • taxă ID - 435 locuri


Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Tipul programului: Master 2 ani, ZI

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie:

 • taxă ZI - 750 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie:

 • buget ZI - 280 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI - 640 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI - 1110 locuri

Domeniul şi denumirea programului

Ştiinte administrative

  • Administraţie publică
Economic
  • Managementul mediului şi al resurselor naturale
  • Afaceri internaţionale şi strategii interculturale
Administrarea afacerilor
  • Management turistic şi hotelier
Finanţe
  • Finanţe-Asigurări
  • Bănci şi pieţe financiare
Contabilitate
  • Contabilitate, expertize şi audit
  • Sisteme informaţionale contabile
Cibernetică, statistică şi informatică economică
  • Sisteme informaţionale pentru afaceri
  • Statistică şi econometrie
  • Metode cantitative în economie
  • Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate
Economie şi afaceri internaţionale
  • Economie şi afaceri internaţionale
Management
  • Management intercultural
  • Managementul organizaţiilor
  • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
  • Achiziţii – Distribuţie – Logistică
Marketing
  • Analiză şi strategie de marketing
  • Marketing şi comunicare în afaceri
Interdisciplinar
  • Economia şi dreptul afacerilor

Condiţii de admitere

 • 60% media generală a anilor de studii
 • 40% media examenului de licenţă

Taxă de înscriere: 250 RON

Taxă de şcolarizare:

 • anul I, an universitar 2008 – 2009: 3000 RON


Înapoi la Facultăţi
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Telefon: 0232 201026
E-mail: beatrice.abalasei@uaic.ro
Website: http://www.sport.uaic.ro

Tipul programului: Master ZI şi ID, 2 ani

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • buget ZI – 36 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288/2004
 • taxă ZI – 140 locuri
 • taxă ID– 100 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 22 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 83 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 110 locuri
 • taxă ID– 100 locuri

Domeniu, denumirea şi durata programului

Educaţie Fizică şi Sport

  • Management şi marketing în sport: 2 ani ZI şi ID
  • Fitness şi estetică corporală:2 ani ZI
  • Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme: 2 ani ZI
  • Kinetoterapie în traumatologia sportivă: 2 ani ZI

Condiţii de admitere

  • 50% media de absolvire
  • 50% Interviu

Taxă de înscriere: 200 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009: 2200 RON


Înapoi la Facultăţi
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social -Politice

Telefon: 0232 201054
E-mail: oana.boroda@uaic.ro
Website: http://philosophy.uaic.ro

Tipul şi durata programului: Master 2 ani - ZI


Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • buget ZI – 9 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288/2004
 • taxă ZI – 384 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 70 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 190 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 755 locuri

Domeniul şi denumirea programului

Asistenţă socială

  • Familia şi managementul resurselor familiale
  • Masterat european de protecţie a drepturilor copilului
  • Supervizare şi planificare socială
  • Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor
Ştiinţe politice
  • Politici publice şi management instituţional
  • Studii europene de integrare şi securitate
  • Marketing politic şi comunicare
Sociologie
  • Securitate comunitară şi controlul violenţei
Filosofie
  • Filosofia aplicată şi management cultural
Ştiinţe ale comunicării
  • Relaţii publice şi publicitate

Condiţii de admitere

 • 50% media aritmetică a anilor de stiudiu din ciclul de licenţă
 • 50% media la examenul de licenţă

Taxă de înscriere: 200 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009: 2400 RON

Înapoi la Facultăţi

Facultatea de Fizică

Telefon: 0232 201050
E-mail: admphys@uaic.ro
Website: http://www.phys.uaic.ro

Tipul programului: Master ZI

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • buget ZI – 3 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288/2004
 • taxă ZI – 88 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 30 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 50 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 80 locuri

Domeniul şi denumirea programului

Fizică

  • Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare
  • Biofizică şi fizică medicală
  • Modelare şi simulare
  • Materiale avansate. Nanotehnologii
  • Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală
  • Fizică didactică
  • Fizica şi protecţia mediului

Condiţii de admitere

 • 60% media de absolvire
 • 40% media la Interviu

Taxă de înscriere: 120 RON

Taxă de şcolarizare:

 • anul I, an universitar 2008 – 2009: 2000 RON


Înapoi la Facultăţi

Facultatea de Geografie şi Geologie

Telefon: 0232 201074
E-mail: cvrusu@uaic.ro
Website: http://geography.uaic.ro

Tipul şi durata programului: Master 2 ani, ZI

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • buget ZI- 5 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84/1995
 • taxă ZI - 55 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 65 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 110 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 190 locuri

Domeniul, denumirea şi durata programului

Geografie

  • Ştiinta solului
  • Riscuri naturale si amenajarea teritoriului
  • Turism şi dezvoltare regională
Ştiinta mediului
  • Mediul actual şi dezvoltare durabilă
Geologie
  • Geologie de sondă şi ambientală
  • Geochimia mediului

Condiţii de admitere

  • 50% media anilor de studii universitare
  • 50% media la examenul de licenţă/ diplomă

Taxă de înscriere: 150 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009:
  • 2100 RON pentru Geografie şi Ştiinţa mediului
  • 2000 RON pentru Inginerie geologică şi Geologie


Înapoi la Facultăţi

Facultatea de Informatică

Telefon: 0232 201090
E-mail: secret@infoiasi.ro
Website: http://www.infoiasi.ro

Tipul şi durata programului: Master 2 ani, ZI

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • buget ZI – 9 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 47 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 50 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 90 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 90 locuri

Domeniul şi denumirea programului

Informatică

  • Sisteme distribuite
  • Optimizare computaţională
  • Lingvistică computaţională
  • Ingineria sistemelor software

Condiţii de admitere

 • Media generală ECTS a anilor de studii din facultate

Taxă de înscriere: 200 RON

Taxă de şcolarizare :

 • anul I, an universitar 2008 – 2009: 3000 RON


Înapoi la Facultăţi

Facultatea de Istorie

Telefon: 0232 201056
E-mail: radvan@uaic.ro
Website: http://history.uaic.ro

Tipul şi durata programului: Master ZI, 2 ani


Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • buget ZI – 8 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288/2004
 • taxă ZI – 176 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 35 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 60 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 300 locuri

Domeniul şi denumirea programului

Istorie

  • Institutii si ideologii ale puterii in Europa
  • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale
  • Arheologie, civilizaţie şi artă antică
  • Patrimoniu şi turism cultural
  • Istoria comunismului în România
  • Istoria evreilor si Ebraistică
  • Studii egeo-mediteraneene
  • Muzeologie şi restaurare

Condiţii de admitere

 • 50% media aritmetică a anilor de studii
 • 50% media la examenul de licenţă

Taxă de înscriere

 • 120 RON la o specializare
 • 140 RON la două specializări
 • 160 RON la trei specializări şi mai multe

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009: 2000 RON


Înapoi la Facultăţi

Facultatea de Litere

Telefon: 0232 201052
E-mail: admlit@uaic.ro
Website: http://letters.uaic.ro

Tipul şi durata programului: Master ZI, 2 ani


Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • buget ZI – 4 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 40 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 159 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 80 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 170 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 250 locuri

Domeniul şi denumirea programului

Limbi şi literaturi

  • Literatura română şi hermeneutică literară
  • Lingvistică generală românească
  • Studii francofone
  • Cultura germană în context european
  • Lingvistică aplicată - didactica limbii engleze
  • Limbi, literaturi şi civilizaţii străine
  • Limbă, literatură şi civilizaţie românească
  • Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
  • Literatură universală şi comparată
  • Traducere şi terminologie
  • Studii americane
Ştiinte ale comunicării

  • Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia

Condiţii de admitere:

 • 50% media anilor de studii din facultate
 • 50% media la examenul de licenţă

Taxa de înscriere: 200 RON

Taxa de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 - 2009: 2200 RON


Înapoi la Facultăţi

Facultatea de Matematică

Telefon: 0232 201060
E-mail: admmath@uaic.ro
Website: http://www.math.uaic.ro

Tipul programului: Master – 2 ani ZI


Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • buget ZI – 16 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 67 locuri
 • taxă ID - 39 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 35 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 60 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 100 locuri
 • taxă ID - 50 locuri pentru programul Didactica matematicii

Domeniul şi denumirea programului

Matematică

  • Structuri matematice fundamentale, 2 ani ZI
  • Modele matematice şi statisitcă aplicată, 2 ani ZI
  • Matematici financiare, 2 ani ZI
  • Calcul ştiintific şi ingineria programării, 2 ani ZI
  • Didactica matematicii, 1,5 ani ZI şi ID

Condiţii de admitere

 • 50% media anilor de studii din facultate
 • 50% media la examenul de licenţă
Precizare: Criterii de departajare: media generală a anilor de facultate

Taxă de înscriere: 120 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009: 2000 RON


Înapoi la Facultăţi

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Telefon: 0232 201028
E-mail: secretariat@psih.uaic.ro
Website: http://www.psih.uaic.ro

Tipul şi durata programului: Master ZI şi ID


Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • taxă ZI – 243 locuri
 • taxă ID– 20 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 32 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 200 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 361 locuri
 • taxă ID– 39 locuri

Domeniul, denumirea şi durata programului

Ştiinte ale educaţiei

  • Relaţii şi strategii interculturale – 2 ani ZI
  • Diagnoza şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale – 2 ani ZI
  • Medierea conflictelor în educaţie – 2 ani ZI
  • Masterat european - Managementul educaţiei adulţilor – 1,5 ani ZI
  • Politici şi management în educaţie – 1,5 ani ZI
Psihologie
  • Relaţii umane şi comunicare - 2 ani ZI
  • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului – 2 ani ZI
  • Psihologia medierii conflictelor - 2 ani ID
  • Psihologie educaţională şi consiliere - 2 ani ZI
  • Psihologie clinică şi psihoterapie - 2 ani ZI
  • Terapii de cuplu şi familie - 2 ani ZI

Condiţii de admitere

Pentru programele Diagnoza şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale, Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului, Psihologie educaţională şi consiliere, Psihologie clinică şi psihoterapie şi Terapii de cuplu şi familie:

  • 1. 30 credite în domeniul Psihologie sau Ştiinte ale Educaţiei
  • 2.Media de admitere se va calcula astfel:
    • - 75% media de absolvire a facultăţii (50 % media anilor de studiu+50% media la licenţă)
    • - 25% nota la Interviu
Pentru programele Relaţii şi strategii interculturale, Medierea conflictelor în educaţie , Masterat european - Managementul educaţiei adulţilor, Politici şi management în educaţie, Relaţii umane şi comunicare şi Psihologia medierii şi rezolvării conflictelor:
  • 75% media de absolvire a facultăţii (50 % media anilor de studiu+50% media la licenţă)
  • 25% nota la Interviu

Taxă de înscriere: 200 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008– 2009: 2500 RON


Înapoi la Facultăţi

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Telefon: 0232 201328
E-mail: mary@teo.uaic.ro
Website: http://www.teologie.uaic.ro

Tipul şi durata programului: Master ZI, 2 ani


Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • buget ZI – 20 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288/2004
 • taxă ZI – 48 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 30 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 50 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 140 locuri

Domeniul şi denumirea programului

Teologie

  • Patrimoniu cultural
  • Hermeneutică şi teologie biblică
  • Teologia sistematică în context contemporan
  • Viaţa Bisericii - istorie şi actualitate
  • Teologie practică şi pastoral – misionară

Condiţii de admitere

  • 80 % - media ECTS a anilor de studii universitare;
  • 20% - media la examenul de licenţă.
Precizare: Departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri din listele candidaţilor declaraţi admişi, se va face luând în calcul media generală a anilor de studii universitare.

Taxă de înscriere: 160 RON

Taxă de şcolarizare:

 • anul I, an universitar 2008– 2009: 2400 RON


Înapoi la Facultăţi

Facultatea de Teologie Romano - Catolică

Telefon: 0232 201115
E-mail: ftrc@uaic.ro
Website: http://www.ftrc.uaic.ro

Tipul programului: Master – 2 ani ZI

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

 • buget ZI – 11 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288/2004
 • taxă ZI – 19 locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 6 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 12 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 20 locuri

Domeniul şi denumirea programului

Teologie

  • Strategii ale carităţii creştine

Condiţii de admitere

  • 60% media anilor de studii
  • 40% media examenului de licenţă

Taxă de înscriere:

  • nu se percepe

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008– 2009: 2000 RON


Înapoi la Facultăţi
Centrul de Studii Europene

Telefon: 0232 201318
Fax: 0232 201318
E-mail: studeur@uaic.ro
Website: http://www.cse.uaic.ro

Tipul: Master ZI şi ID

Domeniul, denumirea programului şi numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie

Studii europene - Interdisciplinar

 • 120 locuri cu taxă ZI pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna
 • 140 locuri cu taxă ZI pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna
 • 140 locuri cu taxă ID pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna
Dezvoltare regională
 • 100 locuri cu taxă ZI

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie

 • buget ZI – 15 locuri pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
 • buget ZI – 20 locuri pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288
 • taxă ZI – 300 locuri
 • taxă ID– 200 locuri

Domeniul, denumirea şi durata programului

Interdisciplinar

  • Studii europene – 1,5 ani ZI si 2 ani ID,pentru candidaţii care nu au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 84
  • Studii europene, 2 ani ZI,pentru candidaţii care au studiat în sistemul Bologna, conform Legii 288

Condiţii de admitere

  • 50 % media anilor de studii
  • 50% media examenului de licenţă

Taxa de îscriere : 180 RON

Taxa de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008– 2009:
 • ZI 2600 RON
 • ID 2400 RON


Înapoi la Facultăţi

ADMITERE STUDII ACADEMICE POSTUNIVERSITARE 2008Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie: 530 cu taxă, din care 255 cu taxă la ZI şi 275 cu taxă la ID

Numărul total de locuri pentru sesiunea din iulie: 530 la taxă, din care ZI - 255, ID - 275


Perioada de înscriere

Sesiunea din iulie

  • 14 - 20 iulie: înscrierea
  • 21 - 23 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie (!)
  • 8 - 14 septembrie: înscrierea
  • 15 - 17 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

(!) Pentru această sesiune de admitere (acolo unde este cazul) fiecare facultate va fixa şi va aduce la cunoştinţa candidaţilor, imediat după terminarea sesiunii din iulie 2008, numărul de locuri rămase disponibile.

Acte necesare la înscriere

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, cu o structură unică pe universitate, compusă din date generale, comune tuturor facultăţilor, şi elemente specifice fiecărei facultăţi, la care se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand ( pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • fotografii tip buletin de identitate;
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc).

Admiterea în anii precedenţi

ELITEC

Catedra de Management Marketing

SCOP2M

SASPMA (Şcoala Academică Postuniversitară de Management Agroalimentar)
ELITEC

Telefon: 0232 201425
Programe:

Administrarea Afacerilor
Afaceri Internaţionale
Denumirea şi durata programului: Administrarea Afacerilor, 1,5 ani ZI şi 2 ani ID

Condiţii de admitere

 • 60% media generală a anilor de studii
 • 40% media generală de licenţă

Taxă de înscriere

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009:
  • ZI - 3000 RON
  • ID - 2500 RON


Denumirea şi durata programului: Afaceri Internaţionale, ZI, 1.5 ani

Condiţii de admitere

 • 60% media generală a anilor de studii
 • 40% media generală de licenţă

Taxă de înscriere:

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009:
  • ZI - 3000 RON
  • ID - 2500 RON


Sus
Catedra de Management Marketing

Telefon: 0232 201070

Denumirea şi durata programului: Dezvoltare şi promovare turistică (DEPROTUR), ZI şi ID, 1.5 ani

Condiţii de admitere

 • 50% media generală a anilor de studii
 • 50% media generală de licenţă

Taxă de înscriere

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009:
  • sem I şi II 3000 RON
  • semestru practică – semestrul III 750 RONSus


SCOP2M

Telefon: 0232 201417
Programe:

Negocieri - Relaţii publice
Administrarea Afacerilor


Denumirea şi durata programului: Negocieri - Relaţii publice, ZI - 1.5 ani şi ID - 2 ani

Condiţii de admitere

 • 50% media generală a anilor de studii
 • 50% media generală de licenţă

Taxă de înscriere

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009:
  • ZI - 3000 RON
  • ID - 2500 RONDenumirea şi durata programului: Administrarea Afacerilor, ZI - 1.5 ani şi ID - 2 ani

Condiţii de admitere

 • 50% media generală a anilor de studii
 • 50% media generală de licenţă

Taxă de înscriere

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009:
  • ZI - 3000 RON
  • ID - 2500 RONSusSASPMA (Şcoala Academică Postuniversitară de Management Agroalimentar)

Telefon: 0232 201444

Denumirea şi durata programului: Gestiunea intreprinderii agroalimentare, 1, 5 ani ZI şi 2 ani ID

Condiţii de admitere

 • 50% media generală a anilor de studii
 • 50% media generală de licenţă

Taxă de înscriere

 • 250 RON

Taxă de şcolarizare

 • anul I, an universitar 2008 – 2009:
  • ZI - 3000 RON
  • ID - 2500 RON


Sus


Versiune 186.1 last modified by Michiu Iustina on 04/03/2009 at 16:40

Admiterea la Master şi alte studii postuniversitare 2008 | Ultima actualizare: 2009/03/04 16:40
Despre acest sit — © 2006–2020 UAIC