Cazare

Calendarul cazărilor

Pentru anul universitar 2013 - 2014, cazarea studenţilor în căminele Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" este planificată astfel:
 • Pe 25 septembrie 2013 se vor afişa la facultatea ta listele cu studenţii care au primit, în ordinea punctajelor obţinute (la admitere sau în anul precedent) dreptul de cazare în căminele UAIC;
 • Între 26 septembrie - 29 septembrie 2013 poţi ridica de la facultate dispoziţia de cazare, pe care o prezinţi la căminul unde ai fost repartizat pentru a te caza.
 • Pe 30 septembrie 2013, ora 15:00 se anulează dispoziţiile de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat;
 • Pe 1 octombrie 2013, ora 9:00, locurile rămase libere sunt redistribuite în ordinea mediilor, celor care nu au primit cazare în prima fază. Dispoziţiile de cazare sunt valabile 24 de ore.
 • 14 octombrie, ora 15.00 - redistribuirea locurilor rămase libere, către alte facultăţi.

Vezi:

Pentru informaţii complete citeşte şi:

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc de Senatul Universităţii în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Tarifele de cazare pe timpul verii:

Tarifele şi condiţiile de cazare au fost publicate aici:/

Tarifele de cazare în anul universitar 2013-2014

 • C1
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)

 • C2
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
  • 185 lei/loc/lună (3+1 locuri în cameră)

 • C3
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)

 • C4
  • 120 lei/loc/lună (5 locuri în cameră)

 • C5-lucrări de renovare

 • C6, C7, C8, C10, C12, C13
  • 120 lei/loc/lună (5 locuri în cameră)

 • C11
  • 150 lei/loc/lună (2 sau 3 locuri în cameră)

 • Akademos
  • 425 RON - mansardă și subsol;
  • 500 RON - demisol, parter, etajul I și etajul al II-lea

 • Gaudeamus
  • 400 RON

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de închiriere, completat în trei exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de camin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip buletin;
 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • buletinul/ cartea de identitate (plus două copii xerox simple), pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie xerox după certificatul de căsătorie;

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 40 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Centrul de Schimburi Internaționale Gaudeamus

Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

Vezi campusurile UAIC


Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Gratuitate la cazare

Pot beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, următoarele categorii de studenţi:

 • studenţii care au părinţi cadre didactice, conform prevederilor Legii nr. 128/1997;
 • studenţii de etnie română, bursieri ai statului român, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.695/1997;
 • studenţii orfani de ambii părinţi, conform prevederilor Hotărârii Biroului Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi nr.16/2002.

Sprijin pentru studenţii care nu au primit cazare în cămin

Unui student care locuieşte în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ de stat i se acordă subvenţia individuală de cazare dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

 • este student la cursurile de zi, bugetar şi prezintă situaţia şcolară;
 • prezintă un dosar care conţine copia după contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice ale jud.Iaşi;
 • prezintă copie după B.I./C.I. din care să rezulte unde locuieşte în municipiul Iaşi;
 • acte doveditoare din care să rezulte veniturile brute lunare pe membru de familie, care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
 • acte pentru persoanele aflate în întreţinerea părinţilor pentru continuarea studiilor până la vârsta de 25 ani.

Viza de reşedinţă

Pentru aplicarea vizei de reşedinţă în anul universitar 2011-2012 studenţii trebuie să prezinte la administraţia căminului unde sunt cazati copii xerox după:

 • cartea de identitate
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul).
Studenţii care posedă buletin de identitate (nu este cazul celor care posedă carte de identitate), precum şi cei cărora , din diferite motive nu le-au fost aplicată viza de reşedinţă la începutul anului universitar, se vor prezenta personal la Poliţia Municipiului Iaşi –Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, pentru aplicarea vizei de reşedinţă cu următoarele acte:
 • cerere de stabilire a reşedinţei, completată de student, semnată şi ştampilată de administraţia căminului;
 • carnet de student vizat pe anul universitar 2011/2012 sau adeverinţă de student pentru studenţii din anul I
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) în original şi copie xerox
 • timbru fiscal în valoare de 1 RON


Căminele Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" în imagini

Căminul studenţesc ,,Akademos"

Centrul de Schimburi Internaţionale ,,Gaudeamus"

Campusul studenţesc ,,Târguşor-Copou"

Campusul studenţesc ,,Titu Maiorescu"

Versiune 176.1 last modified by Alexandru Grigoras on 13/09/2013 at 14:03

Cazare | Ultima actualizare: 2013/09/13 14:03
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC