Staţiunea de Cercetare şi Practică Studenţească "Simion Mehedinţi", Tulnici

Coordonator: Lector dr. Doru-Toader Juravle
Tel: +40 (232) 201480
Email: jdorut@yahoo.com

Situată la marginea Depresiunii Vrancei, la contactul cu Munţii Vrancei, staţiunea dispune de 40 de locuri de cazare pentru studenţi şi cadre didactice, o sala de curs şi o platformă meteorologică.

Sub aspect fizico-geografic, Staţia Meteorologică Tulnici se află într-o zonă de tranziţie, între două regiuni diferite din punct de vedere al orografiei, climei, vegetaţiei şi solurilor. Remarcăm în mod deosebit evidenţierea proceselor de föehnizare, situaţie evidenţiată şi prin compararea datelor meteorologice înregistrate la staţia Lăcăuţi, situată la vest, în zona golului alpin. Înregistrarea datelor meteorologice este utilă şi pentru activităţile economice din zonă, Subcarpaţii Vrancei fiind puternic antropizaţi.

Condiţii de acces: D.N. 2D, Focşani - Tg. Secuiesc.

Versiune 1.8 last modified by Oana Corneanu on 07/11/2006 at 10:41

Main.Planetarium > SimionMehedinti | Ultima actualizare: 2006/11/07 10:41
Despre acest sit — © 2006–2020 UAIC