Şantierul arheologic Siliştea, jud. Neamţ

Adresă: sat Siliştea, com. Români, jud. Neamţ
Coordonator: Lector univ. Neculai Bolohan
Facultatea de Istorie
Catedra de istorie veche şi arheologie (Casa Catargi)
Tel: +40 (232) 201633
E-mail: n_bolohan@yahoo.com


Situat într-un splendid peisaj actual, Şantierul arheologic de la Siliştea, punctul "Pe Cetăţuie" cuprinde resturile arhitectonice şi artefactuale ale unei aşezări fortificate situată pe un platou din vârful unei coline care face parte din rama sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa. Din anul 2000, când au debutat cercetările, au fost identificate numeroase resturi artefactuale, complexe arheologice, care probează o îndelungată locuire la interferenţa dintre două importante culturi ale Epocii bronzului. Prin situarea sa, între valea Bistriţei şi valea Siretului şi în vecinătatea Transilvaniei, aşezarea de la Siliştea poate fi considerată o importantă "staţie de legătură".

Condiţii de acces: situl arheologic se află în proximitatea oraşului Buhuşi. O a doua variantă poate fi urmată pe E 85, 10 km sud de Roman şi apoi DJ 15 până în localitatea Siliştea.

Versiune 1.11 last modified by Oana Corneanu on 07/11/2006 at 10:41

Main.Planetarium > Silistea | Ultima actualizare: 2006/11/07 10:41
Despre acest sit — © 2006–2020 UAIC