Serviciul Resurse Umane

Contact

B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 – Iaşi
Corp administrativ J, etaj 1
T: +40 (232) 201040
F: +40 (232) 201317
E: lidia@uaic.ro

Şef Serviciu: Lidia COSTĂCHESCU – administrator financiar (patrimoniu) I (S)Prezentare

Rolul Serviciului Resurse Umane este acela de a interpreta şi aplica legislaţia în domeniul recrutării, angajării, organizării şi salarizării personalului la nivel de instituţie de învăţământ superior. Astfel, Serviciul Resurse Umane gestionează posturile din Universitate, prin verificarea, bianuală sau ori de câte ori este necesar, a statelor de funcţii şi a situaţiilor de suplinire a posturilor vacante, atât pentru personalul didactic, cât şi cel nedidactic, a corectitudinii întocmirii şi a ocupării acestora, a îndeplinirii condiţiilor de pregătire şi vechime a personalului, a stabilirii salariului de bază, cu consultarea facultăţilor şi serviciilor implicate. De asemenea, calculează anual numărul de gradaţii şi salarii de merit pe facultăţi şi servicii.

Fiind organul de legătură între Universitate, ca instituţie cu caracter juridic, şi organismele administrative (Direcţia Finanţelor Publice, Controlul Financiar de Stat, Direcţia Judeţeană de Statistică, Casa Naţională de Pensii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Judeţeană a Oficiului Forţelor de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă etc.), Serviciul Resurse Umane prezintă, lunar sau ori de câte ori este cazul, situaţii specifice obligatorii.


Activităţi

 • organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, având în vedere centralizarea pe Universitate a propunerilor de scoatere la concurs a posturilor vacante în statele de funcţii, prezentarea acestora spre aprobare în Senatul Universităţii şi la MEC, precum şi publicarea lor în Monitorul Oficial şi în presă, comunicarea informaţiilor privind condiţiile de concurs, perioadele de înscriere şi desfăşurare a concursului, primirea şi verificarea dosarelor, întocmirea şi redactarea deciziilor.
 • asigurarea necesarului de personal didactic – auxiliar şi nedidactic, conform solicitărilor departamentelor universităţii, verificarea îndeplinirii criteriilor de angajare şi întocmirea dosarelor de personal, a contractelor individuale de muncă, completarea carnetelor de muncă şi a registrelor de evidenţă a personalului, întocmirea actelor adiţionale sau a deciziilor de încetare a contractelor de muncă, întocmirea dosarelor de pensionare etc., în conformitate cu condiţiile legale în vigoare.
 • asigurarea activităţii de salarizare, dispunând de un program propriu de calcul şi evidenţă salarii şi efectuând calculul drepturilor pentru funcţia de bază, pentru cumul şi plată cu ora, drepturi salariale pentru şcoli postuniversitare, învăţământ la distanţă, colaboratori, programe Tempus, Socrates, Bancă Mondială, contracte de cercetare, drepturi de autor, profesori consultanţi, doctoranzi cu frecvenţă, bursieri străini, grade didactice, licenţe, dizertaţii, admitere, teze doctorat, ore suplimentare din alte surse de finanţare decât funcţia de bază, zilieri etc.


Personal

 • Viorel CONSTANTINOVICI – administrator financiar (patrimoniu) I (S)
 • Paulina MIHĂESCU – analist programator I A (S)
 • Eleonora OROŞANU – ajutor analist programator I A (M)
 • Sonia Sofia GEORGIU - programator I (S)
 • Irina GENTIMIR – analist programator II (S)
 • Oana Cătălina NAVROTEANU – administrator financiar (patrimoniu) I (S)
 • Alina Mariana ORLANSCHI – administrator financiar (patrimoniu) I (S)
 • Luminiţa Elena DRAGOMIR - administrator financiar (patrimoniu) II (S)
 • Mihaela POTORAC – administrator financiar (patrimoniu) I (S)
 • Cristina HOLBAN – administrator financiar (patrimoniu) I (S)
 • Oana PIPIRIG – administrator financiar (patrimoniu) I (S)
 • Vasilica DIAC – administrator financiar (patrimoniu) I (S)
 • Adina ZAHARIUC – administrator financiar (patrimoniu) I (S)
 • Larie TIŢA – administrator financiar (patrimoniu) I (S)
 • Felicia BARBACARU – administrator financiar (patrimoniu) I (S)
 • Ioana VASILIU – administrator financiar (patrimoniu) I (S)
Versiune 6.1 last modified by Irina GENTIMIR on 12/03/2008 at 10:21

Main.Planetarium > Serviciul Resurse Umane | Ultima actualizare: 2008/03/12 10:21
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC