Servicii medicaleServicii medicale pentru studenţi

Centrul Medical Studenţesc Copou
Locaţie: cămin C8, camera 1
Tel: 20/1324
E-mail:uaic_medical7@yahoo.com

Asistenţa medicală este asigurată de:
Dr. Paraschiva Gâscă
Medic Primar Medicină de Familie
Program consultaţii:

 • Luni, miercuri, vineri: 13.00-18.00
 • Marti şi joi: 8.00-13.00

Dr. Carmen Cărare
Medic Primar Medicină Generală
Program consultaţii:

 • Luni, miercuri,vineri: 8:00-13:00;
 • Marti si joi: 13:30-18:30
Studenţii se pot adresa Cabinetului Medical Studenţesc pentru:

 • consultaţii medicale şi terapie:
  • medicină preventivă
  • medicină curativă
 • vizarea documentelor medicale
  • adeverinţe medicale
  • certificate medicale - bursă
  • certificate medicale-amânare studii
 • consiliere şi planificare familială
  • consiliere contracepţie
  • consiliere în situaţii speciale
  • contracepţie de urgenţă
Atenţie!: Toţi studenţii din anul I trebuie să se prezinte la Cabinetul Medical Studenţesc pentru a fi înscrişi în baza de date.
Precizare: Studenţii care nu au domiciliul stabil în Iaşi vor rămâne înscrişi şi la medicul de familie din localitatea din care provin, dar au şansa de a beneficia şi de asistenţă medicală la Cabinetul Medical Studenţesc, pe toată perioada şcolarizării.
Pentru a fi înscrişi în baza de date a cabinetului, studenţii se vor prezenta cu:

 • carnetul de student (adeverinţă)
 • carnetul de asigurare de sănătate
 • buletin de identitate.

Cazare pe criterii medicale

Studenții cu boli cronice pot beneficia de cazare pe criterii medicale.

Pentru cazare trebuie depus un dosar cu următoarele documente în original:

 • un certifical medical eliberat de către Cabinetul Medical Studențesc
 • o adeverință de la medicul de familie care să ateste că studentul se află în evidența sa
 • o scrisoare medicală sau adeverință de la medicul specialist
 • analizele care certifică diagnosticul (dacă studentul nu se află în evidența Cabinetului Medical Studențesc).

Bursă medicală

Studenţii cu boli cronice se vor prezenta la cabinetul medical studenţesc cu documentaţia medicală corespunzătoare pentru evidenţe speciale.
Dosarul pentru obţinerea bursei pe motive medicale trebuie să conţină:

 • adeverinţă medicală de la medicul de familie, prin care acesta confirmă că are în evidenţă studentul cu afecţiunea respectivă (original şi copie)
 • certificat medical de la medicul specialist la care studentul este dispensarizat activ (controlat periodic) în original şi copie
 • bilet de ieşire din spital care trebuie să conţină evaluarea stării prezente, indicaţii terapeutice, recomandări, analize recente (original şi copie)

Servicii oferite de Cabinetul Medical Studenţesc

 • Asigură asistenţa medicală curativă studenţilor care invaţă în altă localitate decât cea în care domiciliază şi care prezintă afecţiuni acute.
 • Examinează studenţii anului II de studii, în vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni.
 • Dispensarizează studenţii cu probleme de sănătate aflaţi în evidenţa specială,în scop recuperator.
 • Examinează – eliberând avize în acest scop- studenţii care urmează să participe la competiţii sportive.
 • Examinează studenţii care vor pleca in diverse tipuri de tabere (sportive,de munca),semnând şi parafând formularele necesare în acest scop.
 • Eliberează documente medicale în vederea scutirii parţiale de efort fizic şi de anumite condiţii de muncă în cadrul practicii şcolare.
 • Eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile universitare teoretice şi practice pentru studenţii bolnavi.
 • Eliberează scutiri medicale parţiale sau totale de la orele de educaţie fizică în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
 • Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor de la cursurile universitare.
 • Eliberează adeverinţe medicale la terminarea facultăţii în vederea înscrierii la studii postuniversitare,angajării,etc.
 • Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ,cazare şi alimentaţie din unitatea de învăţământ arondată.
 • Vizează întocmirea meniurilor din cantinele studenţeşti şi efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii rationale.
 • Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei - de către personalul didactic şi administrativ- gospodăresc din unităţile arondate.

Afecţiuni acute şi cronice

Toţi studenţii UAIC beneficiază de consultaţii medicale pentru afecţiuni acute / cronice în cadrul Cabinetului Medical Studenţesc nr.7 - UAIC - Cămin C8.
De asemenea, studenţii cu afecţiuni cronice beneficiază de bursă medicală şi au prioritate la cazare.

Pentru a fi luaţi în evidenţă la cabinetul medical vor prezenta documentatia medicală care să confirme afecţiunea.
Bolnavii cronici , înscrişi la cabinet, se vor prezenta pentru controlul medical periodic până la data de 01. 04. 2010.

Lista afecţiunilor cronice:

 • TBC
 • diabet
 • boli maligne
 • SDR. de malabsorţie grav
 • insufiecienţă renală cronică
 • astm bronşic
 • epilepsie
 • cardiopatie congenitală
 • hepatită cronică
 • glaucom
 • miopie gravă
 • boli imunologice
 • HIV sau SIDA
 • poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă
 • reumatism articular acut
 • handicap locomotor


Servicii medicale pentru angajaţi

Medicina muncii
Dr.Ivan(Pal)Cristina Tereza
Cămin C8, camera 2
Tel.:0232-201355
Email: palivancristina@yahoo.com
Adresaţi-vă la Biroul de Medicina Muncii pentru:

 • efectuarea unui unor controale medicale perdiodice sau unor consultaţii
 • avizarea concediilor medicale;
 • avizarea, din punct de vedere medical, al angajării unei persoane;
 • stabilirea alimentaţiei suplimentare de protecţie, cantitatea şi categoriile de personal care beneficiaza de aceasta.
Controalele medicale anuale, obligatorii, de medicina muncii se adresează tuturor salariaţilor indiferent de tipul de contract de muncă şi are loc anual sau mai frecvent pentru anumite categorii de meserii/profesii.

Controlul medical se efectuează numai prin prezentarea anuală a salariaţilor la cabinetul medicina muncii aflat în căminul C8, camera 2. Prezentarea la controalele de medicina muncii este obligatorie, neprezentarea la medic atrăgând răspunderea individuală a salariaţilor si a sefilor ierarhici a acestora, conform legislatiei muncii.
Vizarea concediilor medicale eliberate de alte unităţi sanitare (medic de familie, spital, medic specialist) se face la cabinetul medical din căminul C8 (parter), complex studenţesc ,,Titu Maiorescu", în termen de 14 zile de la data eliberării adeverinţelor.

Mai multe informaţii aici

Versiune 47.1 last modified by Madalina Cocea on 28/09/2011 at 16:23

Servicii Medicale | Ultima actualizare: 2011/09/28 16:23
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC