Noutăţi

24 octombrie 2013

 • AMPOSDRU a publicat spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.4 „Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii” – cerere de propuneri de proiecte de tip strategic. Cei interesati pot sa transmita pana la data de 04.11.2013 propunerile, sugestiile si opiniile privind imbunatatirea acestui document la adresa de email: posdru_gscs6.4@fseromania.ro.

14 octombrie 2013

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca organizează, la Iași, în data de 18 octombrie 2013, conferinţa finală a proiectului Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior, eveniment derulat în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/61959, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. * Obiectivul general al proiectului este crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi sistemelor managementului calităţii totale (TQM), adecvate cerinţelor în schimbare ale stakeholderilor.
  • Invitati la acest eveniment sunt: personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, şefi ai departamentelor administrative); personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi (membri ai Senatului sau membri ai Consiliului Facultăţii); personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare; experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional; membri ai comisiilor de evaluare a calităţii la nivel de universitate sau facultate; studenţi; membri ai partenerilor sociali în educaţie.
  • Conferinţa va avea loc la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, B-dul Carol I, nr. 11 in Aula "MIhai Eminescu" (corp A, etaj 1).Click pentru PROGRAMUL conferintei.
  • Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesaţi www.quality.uaic.ro sau să adresaţi întrebări la e-mail quality@uaic.ro.
  • Pentru informaţii despre Fondul Social European şi Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, vă rugăm să accesaţi www.fseromania.ro.

7 octombrie 2013

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - octombrie 2013. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici.
 • AM POSDRU a publicat Instructiunea nr. 78/07.10.2013 pentru reglementarea modului de calcul utilizat la finalul implementarii proiectului, privind validarea cheltuielilor de tip FEDR. Conform documentului, procentul obtinut prin raportarea sumei totale validate pentru cheltuielile de tip FEDR raportata la „Valoarea totala eligibila” realizata (validata) trebuie sa nu depaseasca procentul maxim admis pentru acest tip de cheltuieli (maximum 10% pentru axele prioritare 1-5 sau maximum 15% pentru axa prioritara 6).

4 octombrie 2013

 • AM POSDRU a publicat, astazi, spre consultare draftul de Instructiune pentru implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata conform prevederilor OUG 84/2013. Instructiunea se refera la aplicarea mecanismului atat de catre beneficiarii publici, cat si de beneficiarii privati. Observatiile, sugestiile si propunerile pot fi transmise pana la data de 9 octombrie 2013, ora 12:00. Observatiile pot fi transmise pe adresa de email instructiune_oug84@fseromania.ro.

2 octombrie 2013

 • OI MEN a publicat Ordinul 1.924/24.09.2013 privind modalitatea de finalizare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor cu nr. 88 si 107 "Burse doctorale" cofinantate din Fondul Social European prin POSDRU aparut in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 595/24.09.2013. De asemenea, OI MEN a publicat si un model de raport de sustenabilitate in format editabil. Click aici pentru mai multe detalii.

13 septembrie 2013 - A fost redus termenul de plata a cererilor de rambursare, de la 45 la 20 de zile lucratoare!

 • Pe 11 septembrie 2013, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 579, Ordonanta de urgenta nr 84/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Principalele modificari introduse prin OUG nr. 84/2013 sunt:
   • extinderea aplicarii mecanismului decontarii cererilor de plata la toti beneficiarii de proiecte finantate din instrumente structurale in cadrul programelor operationale, cu exceptia beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (1)—(31) din OUG 64/2009
   • procedura de decontare a cererilor de plata pentru toate categoriile de beneficiari eligibili
   • posibilitatea decontarii statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor acceptate la plata
   • reducerea termenului de plata sau, in cazul platilor directe, autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare de la 45 de zile lucratoare la 20 de zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar a cererii de rambursare. (sursa: Ministerul Fondurilor Europene, www.fonduri-structurale.ro)

11 septembrie 2013

 • AM PODCA a publicat Corrigendum-ul nr.1 la Manualul de Implementare a proiectelor finantate din Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Documentul prevede noi reguli referitoare la prezentarea documentelor justificative pentru activitatile desfasurate in cadrul proiectelor.
 • A fost publicata in Monitorul Oficial nr. 579, Ordonanta de urgenta nr 84/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Principalele modificari introduse prin OUG nr. 84/2013 sunt:
   • extinderea aplicarii mecanismului decontarii cererilor de plata la toti beneficiarii de proiecte finantate din instrumente structurale in cadrul programelor operationale, cu exceptia beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (1)—(31) din OUG 64/2009
   • procedura de decontare a cererilor de plata pentru toate categoriile de beneficiari eligibili
   • posibilitatea decontarii statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor acceptate la plata
   • reducerea termenului de plata sau, in cazul platilor directe, autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare de la 45 de zile lucratoare la 20 de zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar a cererii de rambursare.

9 septembrie 2013

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca organizează, la Iași, în data de 18 octombrie 2013, conferinţa finală a proiectului Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior, eveniment derulat în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/61959, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
  • Obiectivul general al proiectului este crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi sistemelor managementului calităţii totale (TQM), adecvate cerinţelor în schimbare ale stakeholderilor.
  • Invităm, la acest eveniment: personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, şefi ai departamentelor administrative); personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi (membri ai Senatului sau membri ai Consiliului Facultăţii); personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare; experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional; membri ai comisiilor de evaluare a calităţii la nivel de universitate sau facultate; studenţi; membri ai partenerilor sociali în educaţie.
  • Conferinţa va avea loc la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, B-dul Carol I, nr. 11.
  • Cheltuielile de participare (transport, cazare, masă) sunt acoperite din fondurile proiectului, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013. Se decontează, în baza unor documente justificative, transportul dus-întors:
    • cu avionul, clasa economic; documente justificative: factură pe numele Dumneavoastră, tichete de îmbarcare;
    • cu trenul clasa I-a, pentru distanţe mai mari de 300 de km, sau cu clasa a II-a; documente justificative: factură pe numele Dumneavoastră, tichete de tren;
    • cu autoturismul personal (7,5 litri/100 km parcurşi); documente justificative: bonuri fiscale (numele Dumneavoastră şi numărul maşinii scrise pe spatele bonului) şi factură cu C.U.I. al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 4701126.
  • Pentru participarea la conferinţă sunt necesare următoarele documente justificative:
    • ordin de deplasare, aprobat de conducerea universităţii de apartenenţă;
    • copie a cărţii de identitate;
    • adeverinţă de salariat sau de student pentru încadrarea în grupul ţintă.
  • Aşteptăm să confirmaţi participarea dumneavoastră Doamnei Alexandra VOSNIUC, la e-mail alexandra.vosniuc@uaic.ro, tel. 0232.201102, int 2342, până la 20 septembrie 2013. ** Înscrierile se vor face în ordinea solicitărilor primite, în limita locurilor disponibile, urmând să vă confirmăm participarea după data de 23 septembrie 2013.
  • Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesaţi www.quality.uaic.ro sau să adresaţi întrebări la e-mail quality@uaic.ro.
  • Pentru informaţii despre Fondul Social European şi Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, vă rugăm să accesaţi www.fseromania.ro.

22 august 2013 - Beneficiarii POSDRU vor putea depune cereri de rambursare intermediara si dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului!

 • AM POSDRU a publicat astazi, 22 august 2013, Instructiunea nr. 77 privind regimul si modul de procesare al unor cereri de rambursare aferente proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Conform noii instructiuni, dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului, in cadrul termenului stabilit pentru depunerea cererii de rambursare finala, beneficiarii vor mai putea transmite, inainte de cererea de rambursare finala, maximum doua cereri de rambursare intermediara. De asemenea, instructiunea introduce o noua categorie de cereri de rambursare, respectiv „cererea de rambursare suplimentara” care cuprinde doar cheltuieli ce se declara eligibile urmare a solutionarii contestatiilor/concilierilor in cadrul AM sau in urma anularii unei suspiciuni de neregula. (sursa: www.fseromania.ro, www.fonduri-structurale.ro).

20 august 2013 - POSDRU: Anexele pentru proiectele pe CPP 153-164 pot fi depuse pana pe 23 august!

 • AM POSDRU, OI POSDRU MEN si OI POSDRU CNDIPT au publicat astazi, 20 august 2013, urmatoarea clarificare: „Termenul limita de inregistrare a anexelor la Secretariatul Comitetului de evaluare, pentru proiectele depuse in cadrul Cererilor de propuneri de proiecte nr. 153 – 164 este de maxim 5 zile lucratoare de la data inchiderii cererii de propuneri de proiecte, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Generale, respectiv 23.08.2013, ora 16.00.”

19 august 2013 - Aspecte relevante şi rezultate ale implementării, prezentate în cadrul evenimentului de închidere a proiectului „Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”

 • Pe 24 august 2013, la sediul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Corp A, Sala de Conferinţe Ferdinand) se va desfăşura, începând cu orele 9.00, evenimentul intitulat Realizări şi perspective în reţeaua interregională E-Universitaria. Masă rotundă
 • Acest eveniment are loc în cadrul activităţilor de finalizare a proiectului strategic “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”, implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” şi partenerii săi şi cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
 • La eveniment vor participa membri ai conducerii Universităţii, reprezentanţi ai instituţiilor partenere din cadrul proiectului (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ) experţii formatori, persoane din grupul ţintă (educatori, învăţători, institutori), membrii echipei de implementare a proiectului şi alţi stakeholderi. (vezi PROGRAMUL evenimentului).
 • Proiectul „Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” a fost lansat în septembrie 2010, acesta adresându-se primordial unui grup de aproximativ 1400 de beneficiari din trei regiuni de dezvoltare (nord-est, sud-est şi nord-vest). Unul dintre obiectivele principale a vizat realizarea unui program acreditat de formare (E-UNIVERSITARIA), format din 36 de cursuri în format digitalizat, la care cursanţii au avut acces prin intermediul platformei Blackboard a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

13 august 2013

12 august 2013 - POSDRU: Recuperarea debitelor aferente unui proiect se va putea efectua prin deduceri din cadrul altor proiecte ale aceluiasi beneficiar

9 august 2013

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - august 2013. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click *aici.

5 august 2013 - UN AN de cursuri GRATUITE pentru beneficiarii si potentialii beneficiari de fonduri structurale si de coeziune

 • Archidata, Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro – www.proiecte-structurale.ro, Asociatia Consultantilor pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) si L&G Business Services, in calitate de castigator al procedurii de achizitie publica organizate de Ministerul Fondurilor Europene, ofera gratuit in perioada octombrie 2013 - octombrie 2014 urmatoarele 2 cursuri:
   • MANAGER DE PROIECT. Vor fi instruite aproximativ 616 persoane din cadrul beneficiarilor si potentialilor beneficiari de Instrumente Structurale, in cadrul a circa 24 sesiuni de instruire desfasurate in toata tara;
   • EXPERT ACHIZITII PUBLICE. Vor fi instruite aproximativ 625 de persoane din cadrul beneficiarilor de Instrumente Structurale (care au calitatea de autoritate contractanta) in achizitii publice si managementul contractelor de achizitii publice, in cadrul a circa 25 sesiuni de instruire desfasurate in toata tara.
  • Mai multe amanunte aici.

2 august 2013 - POSDRU: O noua instructiune privind modul de diminuare a finantarii in cazul nerealizarii indicatorilor sau a grupului tinta

 • AM POSDRU a publicat Instructiunea nr. 74, pentru clarificarea Instructiunii nr. 71 privind reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta.

26 iulie 2013 - POSDRU: Termenul de depunere pe cererile de proiecte pe Axele 1 si 2, prelungit pana pe 14 august 2013!

 • AM POSDRU, OI POSDRU MEN si OI POSDRU CNDIPT au publicat astazi Corigendumul nr. 3 la Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 153 - 164. Conform acestuia, perioada de depunere a proiectelor se prelungeste pana la 14 august 2013.

24 iulie 2013

 • AM POSDRU a primit deja unda verde din partea Consiliului Concurentei pentru deblocarea sumei de 200 milioane euro care poate fi folosita, pana la 31 decembrie 2013, pentru finantarea proiectelor de economie sociala. „Consiliul Concurentei a acordat consultanta AM-POSDRU in vederea elaborarii schemei de minimis pentru implementarea economiei sociale, avand buget de 200 milioane euro. Fiind schema de minimis, nu este necesar avizul Consiliului Concurentei, ci doar informarea acestuia”, a precizat, marti, Biroul de Presa al Consiliului Concurentei...sursa: www.agerpres.ro, click aici pentru detalii.

16 iulie 2013

 • POSDRU: Clarificari privind completarea sectiunilor din ActionWeb - Organismul Intermediar CNDIPT a publicat clarificari privind completarea sectiunilor “Indicatori” si “Grup tinta” in cadrul aplicatiei informatice ActionWeb in cadrul cererilor de propuneri de proiecte aferente DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa si 2.3 Acces si participare la FPC din POSDRU. Clarificarile vizeaza corelarea datelor predefinite din sistemul ActionWeb cu categoriile de indicatori, respectiv categoriile de grup tinta eligibile din Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice aferente CPP nr. 160, 161 si 164.
 • A fost publicat spre consultare Manualul Beneficiarului POSDRU! - AM POSDRU a publicat spre consultare draftul Manualului beneficiarului. Persoanele interesate sunt rugate sa transmita pana la data de 22.07.2013, ora 16.00, propunerile, sugestiile si opiniile privind imbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: manual.beneficiar2013@fseromania.ro. Descarca Manualul Beneficiarului.

10 iulie 2013 - POSDRU: Se prelungeste din nou perioada de depunere pentru apelurile pe Axele 1 si 2!

 • AM POSDRU a publicat, astazi, Corrigendum-ul nr. 2 la Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 153 - 164. Conform acestuia, termenul limita pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare se prelungeste pana la data de 31.07.2013, ora 16.00.

9 iulie 2013 - POSDRU: Instructiuni privind corelarea „Indicatorilor” si „Grupului tinta” cu categoriile predefinite in ActionWeb

 • Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari, OI POSDRU MEN a publicat astazi, 9 iulie, o serie de Clarificari privind completarea cererii de finantare in cadrul aplicatiei informatice Actionweb, pentru sectiunile “Indicatori” si “Grup tinta”, in sensul corelarii datelor predefinite inscrise in sistemul Action Web cu formularile indicatorilor, respectiv a categoriilor de grupuri tinta din Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice nr. 153 - 159 si 162, 163. Pentru a descarca documentul, click aici.

8 iulie 2013 - Sesiune de restanțe pentru evaluarea finală a modulelor II și III, oferite prin proiectul „Rețea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar”

 • Pe 18 și 19 iulie 2013 va avea loc o sesiune de restanțe pentru evaluarea finală a Modulului II -„Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice” precum și a Modulului III - „Management și comunicare” din cadrul proiectului RIFSE.
 • Evaluarea se va organiza la următoarele centre, după cum urmează:
   • cursanții din județele Iași, Vaslui, Bacău si Neamțvor fi evaluați la sediul Universității “Al.I. Cuza” din Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, corpul D, strada T. Cozma, nr 3, parter;
   • cursanții din județele Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Constanța, Tulcea vor fi evaluați la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, corp A, str. Gării nr. 63 - 65;
   • cursanții din județele Bihor, Sălaj, Satu Mare, Cluj vor fi evaluați la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din Oradea, la adresa str. Universităţii nr. 1, poarta 1, clădirea E, et. 3, sala 307 (persoană de contact d-nav Marinescu Mariana, e-mail marinescum54@yahoo.com)
   • cursanții din județele Suceava, Botoșani, Bistrița Năsăud, Maramureș vor fi evaluați la sediul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, str.Universității, nr.3, corp A, parter.
 • Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ). Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

8 iulie 2013

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - iulie 2013. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click *aici.

2 iulie 2013 - POSDRU: Cum se incarca formularul de buget in Action Web

 • Avand in vedere solicitarile/intrebarile/situatiile problematice transmise catre unitatea de Helpdesk POSDRU, Autoritatea de Management a publicat o Instructiune privind anexarea bugetului detaliat al cererii de finantare in cadrul aplicatiei Actionweb. Descarca Instructiunea.

1 iulie 2013 - POSDRU: S-a prelungit termenul de depunere a proiectelor!

 • AM POSDRU a anuntat prelungirea termenului de depunere aferent liniilor de finantare lansate pe 17 Iunie 2013. Pana la termenul initial de depunere, 01.07.2013 ora 16.00, au fost depuse 2001 de proiecte. Noul termen limita pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 123– 25 si 127–152 este 05.07.2013, ora 16.00. Descarca Comunicatul.

26 iunie 2013 - Cel de-al treilea modul al Programului E-UNIVERSITARIA, la final

 • În iunie 2013 se vor încheia cursurile ultimului modul al Programului de formare E-UNIVERSITARIA. Acesta s-a desfășurat pe parcursul a 112 ore, echivalând cu 30 de credite profesionale transferabile. Printre disciplinele studiate se numără „Psihopedagogia comunicării”, „Managementul clasei de elevi”, „Managementul proiectului educaţional”, „Consiliere şi orientare”, „Managementul calităţii în educaţie”, „Managementul conflictului şcolar”, „Managementul stresului şi al schimbării„.
 • În perioada 8,9 și 10 iulie se va organiza sesiunea de evaluare finală pentru acest modul.
 • Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ). Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

19 iunie 2013 - Teodorovici: Organismele Intermediare POSDRU trebuie sa verifice toate cererile de rambursare pana la data de 28 iunie

 • Ieri, 18 iunie, Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a fost prezent la Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). In cadrul acestei reuniuni, Ministrul Fondurilor Europene a solicitat, din nou, modificarea radicala a abordarii relatiei cu beneficiarii POS DRU.
 • “Organismele Intermediare POSDRU trebuie sa verifice toate cererile de rambursare depuse de beneficiari pana vineri 14 iunie, cu exceptia celor aflate in litigiu sau in cazul carora exista suspiciuni, si sa le transmita Autoritatii de Management pana la data de 28 iunie. Urmaresc indeaproape performantele Organismelor Intermediare pentru a vedea ce masuri de eficientizare trebuie adoptate. Totodata, am cerut propuneri de modificare a reglementarilor si legislatiei in scopul simplificarii si eficientizarii sistemului, dar si pentru a reduce substantial termenul de 45 de zile in care trebuie achitati banii catre beneficiari. Insist ca eforturile tuturor angajatilor statului sa se concentreze intr-o singura directie: sistemul sa lucreze exclusiv in favoarea beneficiarilor”, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
 • In data de 16 iunie au inceput sa fie depuse proiecte la Organismele Intermediare din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Valoarea finantarilor disponibile in cadrul acestor apeluri este de aproximativ 350 milioane de euro.
 • “In cadrul apelurilor deschise in urma cu cateva zile se inregistreaza deja un aflux important de proiecte depuse, fapt imbucurator si care demonstreaza ca potentialii beneficiari au incredere in efectele masurilor de eficientizare a sistemului care au fost impuse de Guvernul Romaniei. Trebuie sa tinem cont insa ca nu se pot remedia peste noapte deficiente care persista de ani buni”, a adaugat Eugen Teodorovici.
 • Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) a publicat pe 17 iunie a doua serie de ghiduri pentru depunerea de noi cereri de finantare prin intermediul POSDRU. Aceste documente sunt cele aferente domeniilor majore de interventie pentru care sunt depuse proiecte la Organismele Intermediare din subordinea Ministerului Educatiei Nationale, iar valoarea finantarilor care pot fi contractate este de peste 800 milioane de euro
 • Comisia Europeana a reluat platile prin intermediul POSDRU in luna februarie 2013. Ca urmare, rata de absorbtie a fondurilor UE prin intermediul acestui program s-a dublat, ajungand la 16,28% la sfarsitul lunii mai comparativ cu doar 7,73% la sfarsitul lunii ianuarie 2013.
 • Pana in prezent au fost semnate aproximativ 2.500 de contracte de finantare prin intermediul POSDRU, cu o valoare eligibila cumulata de 3,52 miliarde de euro. Din aceasta suma, finantarile europene insumeaza 2,9 miliarde de euro, echivalentul a peste 83% din alocarea Uniunii Europene prin acest program.
 • Surse: Ministerul Fondurilor Europene si www.fonduri-structurale.ro

17 iunie 2013 - Anunt pentru solicitantii de finantare nerambursabila pe POSDRU – apel iunie 2013!

 • Pentru evaluarea capacitatii financiare a solicitantilor/parteneriatelor in conformitate cu algoritmul de calcul mentionat la punctul 3.1.1 din Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2013, AM POSDRU a adresat rugamintea ca solicitantii si partenerii acestora sa completeze datele financiare aferente exercitiului financiar n-3 (acolo unde este cazul) in sectiunea ”Justificarea bugetului” din formularul electronic al Cererii de finantare. In cadrul sectiunii “Alte informatii” din cadrul Action Web nu pot fi introduse decat datele financiare pentru exercitiile financiare n-1 si n-2. Surse:www.fseromania.ro si www.fonduri-structurale.ro

16 iunie 2013 - Ministrul fondurilor europene: "Diferentele salariale intre invatamantul universitar si cel preuniversitar vor fi eliminate"

 • Eugen Teodorovici a declarat ca prin intermediul POSDRU va avea loc egalizarea salariala intre profesori. "Va promit ca acest lucru se va remedia in termen cat mai scurt, deoarece acele diferente vor fi din POSDRU", a spus ministrul. El considera ca nu este normal sa existe o lege a salarizarii care blocheaza salariile in invatamantul preuniversitar si a spus ca nu intelege argumentul legal pentru care exista o diferenta de salarizare intre invatamantul preuniversitar si cel universitar…sursa: www.evz.ro, click aici pentru detalii.

12 iunie 2013 - POSDRU: Intrebari si raspunsuri cu privire la Ghidurile Solicitantului recent publicate

 • Organismele Intermediare Regionale pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au publicat listele intrebarilor adresate de catre potentialii beneficiari ai finantarilor acordate prin intermediul liniilor de finantare anuntate spre lansare pe 17 iunie 2013. Descarca Listele intrebarilor.

10 iunie 2013

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - iunie 2013. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click *aici.
 • AM POSDRU a publicat astazi, 10 iunie, modelul revizuit al bugetului Cererii de finantare, aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OI POSDRU in anul 2013.Acest fisier va fi transmis prin sistemul ActionWeb la momentul completarii Cererii de finantare in format electronic. Cererile de finantare care sunt transmise electronic fara fiserul de buget vor fi respinse.

7 iunie 2013 - POSDRU: Instructiunea privind depunerea documentelor aferente fiecarei cereri de rambursare!

 • AM POSDRU a publicat, astazi, Instructiunea nr. 73 privind documentele justificative din esantion aferente fiecarei cereri de rambursare depuse in cadrul proiectelor grant/strategice finantate din POS DRU 2007-2013. Conform acesteia, incepand cu data de 10 iunie 2013, toate documentele justificative, in original, aferente fiecarei cereri de rambursare vor fi depuse de catre beneficiari exclusiv in format electronic.

5 iunie 2013

 • AM PODCA a postat Manualul de implementare a proiectelor finantate din PODCA, versiunea revizuita mai 2013. Descarca Manualul impreuna cu anexele acestuia.

4 iunie 2013

 • AM POSDRU a publicat, ieri, spre consultare, schita Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice pentru DMI 6.2 „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” – cerere de propuneri de tip strategic. Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind imbunatatirea acestui document pot fi transmise pana pe 13.06.2013 la adresa de e-mail: posdru_gscs6.2@fseromania.ro. Descarca Ghidul DMI 6.2 - strategice (spre consultare)
 • AM POSDRU a publicat astazi, 4 iunie 2013, Instructiunea nr. 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta. Descarca Instructiunea.
 • AM POSDRU a publicat astazi, 4 iunie 2013, modelul bugetului Cererii de finantare aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AM POSDRU/OI POSDRU in anul 2013. Acest fisier va fi transmis prin sistemul ActionWeb la momentul completarii Cererii de finantare in format electronic. Cererile de finantare care sunt transmise electronic fara fiserul de buget vor fi respinse.

1 iunie 2013 - POSDRU: 29 de linii de finantare lansate astazi!

 • AM POSDRU si Organismele Intermediare POSDRU au lansat, astazi, urmatoarele 29 de cereri de propuneri de proiecte:
   • CPP 123 - DMI 4.1 Calitate in serviciile de ocupare – cerere de propuneri de tip strategic;
   • CPP 124 - DMI 4.2 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare – cerere de propuneri de tip strategic;
   • CPP 125 - DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii! – cerere de propuneri de tip strategic;
   • CPP 127 - DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Nord-Est! – cerere de propuneri de tip grant;
   • CPP 128 - DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Sud-Est! – cerere de propuneri de tip grant;
   • CPP 129 - DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Sud Muntenia! – cerere de propuneri de tip grant;
   • CPP 130 - DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Sud-Vest Oltenia! – cerere de propuneri de tip grant;
   • CPP 131 - DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Vest! – cerere de propuneri de tip grant;
   • CPP 132 - DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Nord-Vest! – cerere de propuneri de tip grant;
   • CPP 133 - DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Centru! – cerere de propuneri de tip grant;
   • CPP 134 - DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Bucuresti-Ilfov! – cerere de propuneri de tip grant;
   • CPP 135 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip strategic;
   • CPP 136 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Nord-Est;
   • CPP 137 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea in regiunea Sud-Est;
   • CPP 138 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Sud Muntenia;
   • CPP 139 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Sud-Vest Oltenia;
   • CPP 140 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Vest;
   • CPP 141 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Nord-Vest;
   • CPP 142 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant Centru;
   • CPP 143 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Bucuresti-Ilfov;
   • CPP 144 - DMI 6.3 Sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip strategic;
   • CPP 145 - DMI 6.3 Sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Nord-Est;
   • CPP 146 - DMI 6.3 Sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Sud-Est;
   • CPP 147 - DMI 6.3 Sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Sud Muntenia;
   • CPP 148 - DMI 6.3 Sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Sud-Vest Oltenia;
   • CPP 149 - DMI 6.3 Sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Vest;
   • CPP 150 - DMI 6.3 Sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Nord-Vest;
   • CPP 151 - DMI 6.3 Sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Centru;
   • CPP 152 - DMI 6.3 Sanse egale si respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Bucuresti-Ilfov.
 • Conform AM POSDRU, deschiderea sistemului electronic ACTIONWEB se va face in data de 17 iunie 2013, ora 10.00 si se va inchide in data de 01 iulie 2013, ora 16.00.
 • De asemenea, AM POSDRU a publicat Ghidul Conditii Generale versiunea 2013.
 • Descarca datele de contact ale birourilor help-desk de la nivelul Organismului Intermediar POSDRU ANOFM si al Organismelor Intermediare Regionale POSDRU
 • Surse: www.fseromania.ro, www.fonduri-structurale.ro

23 mai 2013 - POSDRU: Un nou Ghid Conditii Generale, publicat spre consultare!

 • AM POSDRU a publicat, spre consultare, schita Ghidului Solicitantului Conditii Generale 2013. Propunerile, sugestiile si opiniile privind imbunatatirea acestor documente pot fi transmise la adresa de e-mail posdru_gscg2013@fseromania.ro pana, vineri 31.05.2013, ora 14.00. Descarca draftul Ghidului.

22 mai 2013 - POSDRU: Instructiunea privind diminuarea finantarii in cazul nerealizarii indicatorilor sau a grupului tinta, publicata spre consultare in vederea revizuirii!

 • AM POSDRU a publicat ieri, spre consultare, draft-ul instructiunii privind reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta, in vederea revizuirii acesteia. Comentariile, observatiile si sugestiile pot fi transmise pana la data de 31 mai 2013, orele 14.00, pe adresa de e-mail: revizuire_i53@fseromania.ro. DescarcaInstructiunea 53 (spre consultare)

20 mai 2013

 • Lansat în 2010 la inițiativa Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și implementat în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, proiectul POSDRU „Rețea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar” are ca principal obiectiv perfecționarea profesională, prin dezvoltarea competenţelor didactice ale educatorilor, învățătorilor și institutorilor. Proiectul generează beneficii pe termen lung pentru publicul ţintă, oferind un program acreditat de formare continuă de lungă durată în sistem e-learning și cunoaşterea unor practici de succes de utilizare a platformelor de acest tip în educaţie. Beneficiul rezultat constă în eficientizarea utilizării platformei e-learning în formare prin asimilarea/adaptarea unor practici consacrate şi a lecţiilor învăţate din proiecte relevante în domeniu.
 • Programul de formare continuă E-UNIVERSITARIA, propus de solicitant și parteneri și acreditat de MECTS cuprinde 32 de cursuri updatate și introduse într-un format ușor de utilizat. Acesta va fi oferit grupului ţintă extins, într-o formă organizată în cadrul Centrului interregional de formare continuă şi după încheierea proiectului.
 • Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ). Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

17 mai 2013 - POSDRU: Un nou Ghid Conditii Specifice publicat spre consultare!

 • AMPOSDRU a publicat spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Schema de Garantie pentru Tineri finantata in cadrul DMI 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare – cerere de propuneri de tip strategic. Propunerile, sugestiile si opiniile privind imbunatatirea acestor documente pot fi trimise la adresa de e-mail posdru_garantietineri@fseromania.ro pana la data de 27.05.2013. Descarca draftul Ghidului.

9 Mai 2013

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - mai 2013. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click *aici.

30 aprilie 2013

 • AM POSDRU a publicat, ieri, Ordinul Ministrului Muncii nr. 725 din 24.04.2013 de modificare a ordinului nr. 3484/19.12.2012 pentru aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU. Conform noilor prevederi, perioada in care beneficiarii si partenerii mai pot plati cheltuieli angajate pe parcursul proiectului si termenul pana la care trebuie sa transmita cererea de rambursare finala catre AM/OI au fost extinse de la maxim 180 de zile (conform Ordinului 3484) la maxim 270 de zile de la data finalizarii proiectului (conform prezentului ordin). Aceasta perioada a fost extinsa de mai multe ori de-a lungul ultimilor ani, de la 30 de zile la 60 de zile, la 120 de zile in august 2012 (prin ordinul 2330).

25 aprilie 2013

 • AM POSDRU a anuntat astazi ca a retras Instructiunea nr. 68, urmand a reveni in urmatoarele zile cu o noua forma a acesteia. Instructiunea in cauza, emisa pe 22 aprilie 2013, prevedea ca, incepand cu 1 iunie 2013, atat expertii pe termen lung, cat si cei pe termen scurt din proiectele POSDRU vor putea sa-si desfasoare activitatea doar pe baza unui contract individual de munca. Mai multe detalii, aici.

24 aprilie 2013 - POSDRU: Instructiunea privind depunerea in format electronic a documentelor pentru rambursare, publicata spre consultare!

 • AM POSDRU a publicat, spre consultare, Instructiunea nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecarei cereri de rambursare. Instructiunea a fost emisa in conditiile in care, in vederea eficientizarii verificarii cererilor de rambursare, incepand cu data de 22 aprilie 2013, documentele justificative aferente fiecarei cereri de rambursare urmeaza a fi depuse de catre beneficiari exclusiv in format electronic. Comentariile, observatiile si sugestiile pot fi transmise pana joi, 25 aprilie 2013, orele 14.00, la adresa de e-mail instructiunea69@fseromania.ro . Descarca Instructiunea nr. 69 (draft).

23 aprilie 2013

 • AM POSDRU a publicat, ieri, Instructiunea nr. 68, privind incadrarea expertilor in cadrul proiectelor grant/strategice finantate din POSDRU 2007-2013. Conform acesteia, incepand cu 1 iunie 2013, atat expertii pe termen lung, cat si cei pe termen scurt din proiectele POSDRU vor putea sa-si desfasoare activitatea doar pe baza unui contract individual de munca. Prevederile instructiunii nu se aplica si expertilor externalizati.

22 aprilie 2013 - Cursanţii celui de-al doilea modul al programului de formare continuă E-UNIVERSITARIA se pregătesc pentru evaluare

 • În perioada 6-7, respectiv 13-14 aprilie se vor desfăşura sesiunile de evaluare finală pentru modului „Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţlor didactice”.
 • Deplasarea cursanţilor se va face la centrele de evaluare, după cum urmează:
   • Cursanţii din judeţele Iaşi, Vaslui, Bacău şi Neamţ vor fi evaluaţi la sediul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, corpul D, strada T. Cozma nr. 3, parter.
   • Cursanţii din judeţele Vrancea, Buzău, Galaţi, Brăila, Constanţa, Tulcea vor fi evaluaţi la sediul Universităţii “Dunărea de Jos” din Sala I, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, corp A, strada Gării nr. 63-65.
   • Cursanţii din judeţele Bihor, Sălaj, Satu Mare, Cluj vor fi evaluaţi la sediul Universităţii din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, la adresa str. Universităţii nr. 1, poarta 1, clădirea E, et. 3, sala 307 (persoana de contact d-na Marinescu Mariana, e-mail marinescum54@yahoo.com)
   • Cursanţii din judeţele Suceava, Botoşani, Bistriţa-Năsăud, Maramureş vor fi evaluaţi la sediul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, str. Universităţii nr. 3, corp A, parter.
  • Pentru a afla cu exactitate data şi locaţia unde trebuie să vă prezentaţi, vă rugăm să consultaţi tabelele postate pe site-ul proiectului: www.rifse.uaic.ro
 • Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ). Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

18 aprilie 2013 - Beneficiarii POSDRU vor depune doar documente in format electronic pentru a-si incasa banii!

 • Incepand de luni, 22 aprilie, beneficiarii de fonduri europene contractate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) vor depune doar documente justificative in format electronic pentru a deconta sumele aferente cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectelor. Documentele vor fi scanate si vor fi depuse de beneficiari la Organismele Intermediare POSDRU pe CD si va fi incheiat un proces verbal de predare-primire a CD-ului.
 • “Este inacceptabil ca beneficiarii sa vina cu mii de pagini cand depun documentele pentru a-si recupera banii. Nu mai tolerez aceasta abordare in relatia cu beneficiarii si am solicitat in mod expres Autoritatii de Management POSDRU ca incepand de luni, 22 aprilie, toate cererile de rambursare si documentele aferente sa fie depuse numai in format electronic. Mai mult, in viitorul apropiat aceste documente vor fi depuse online. Efectul acestor masuri va fi accelerarea ritmului de absorbtie a fondurilor europene si degrevarea beneficiarilor de o activitate inutila”, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
 • In prezent documentele justificative pot fi depuse doar pe suport hartie. Cand depun cereri de rambursare a fondurilor UE, beneficiarii trebuie sa aduca dovezi pentru toate cheltuielile eligibile efectuate in implementarea proiectului, precum: copii ale facturilor, ale contractelor incheiate, rapoarte de activitate, listele cu expertii implicati in derularea proiectului. Din cauza volumului urias de documente justificative, depunerea unei cereri de rambursare inseamna de obicei predarea a 20-30 de bibliorafturi, iar in unele cazuri se poate ajunge chiar la 70 de bibliorafturi.
 • Tot de saptamana viitoare vor fi facute si plati partiale catre beneficiarii care nu au depus unele documente justificative. Acestia vor primi sumele aferente cheltuielilor eligibile care vor fi validate. Cheltuielile pentru care beneficiarii nu au depus toate documentele justificative vor fi decontate in cadrul urmatoarei cereri de rambursare.
  • Surse:www.fonduri-ue.ro, www.fonduri-structurale.ro

15 aprilie 2013 - AM POSDRU organizeaza la Bucuresti seminarul „Optiuni simplificate privind costurile”

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane organizeaza, vineri, 19 aprilie 2013, incepand cu ora 9, seminarul cu tema „Optiuni simplificate privind costurile”. La acest eveniment vor participa reprezentanti ai Comisiei Europene, directori ai autoritatilor de management, reprezentanti ai Curtii Europene de Conturi, reprezentanti ai ministerelor de resort si beneficiari ai proiectelor POSDRU. Evenimentul se va desfasura in Bucuresti, la Hotel International. Conform AM POSDRU, la eveniment vor participa doar beneficiari pe baza de invitatie.

9 aprilie 2013 - OI POSDRU si Ministerul Educatiei Nationale au verificat 85% din cererile de rambursare pentru care s-au inregistrat intarzieri

 • Ministrul educatiei nationale, Remus Procopie, a anuntat ieri, 8 aprilie, ca intarzierile in procesarea cererilor de rambursare aferente POSDRU au fost semnificativ reduse in primul semestru al anului 2013.
 • „Putem sa anuntam astazi, ca 85% din documentele intarziate au fost procesate, iar beneficiarii isi primesc fondurile contractate pe proiectele derulate. Suntem la fel de hotarati ca si fondurile necontractate inca - 1,3 miliarde euro - sa fie contractate in perioada imediat urmatoare, astfel incat sa evitam pierderea acestor bani”, a declarat Remus Procopie.
 • Ministrul delegat Mihnea Costoiu a precizat ca OI POSDRU si Ministerul Educatiei Nationale au verificat, in perioada ianuarie-martie 2013, cereri de rambursare in valoare de 478 milioane lei, sumele validate ridicandu-se la aproximativ 314 milioane lei. Din aceasta suma, pana la data de 2 aprilie au fost efectuate plati de aproape 211 milioane lei, reprezentand 28,7 % din totalul platilor efectuate pana in prezent pentru proiectele finantate prin POSDRU.
 • Totodata, ministrul educatiei nationale a confirmat faptul ca institutia pe care o conduce a inceput deja pregatirile pentru urmatoarea perioada financiara. „In acest an avem obligatia sa pregatim modul in care fondurile structurale vor fi accesate pentru perioada 2014-2020. Sunt convins ca toate aceste pregatiri vor decurge normal si ca ne vom incadra in termene”, a adaugat ministrul Procopie.
 • Declaratiile au fost facute in cadrul conferintei „Rezultate Sustenabile in Proiecte Strategice cu Finantare din Fonduri Structurale prin POSDRU”, organizata pe data de 8 aprilie, la Universitatea Politehnica Bucuresti.
 • Surse: Ministerul Educatiei Nationale, www. fonduri-structurale.ro .

8 aprilie 2013 - OI POSDRU MEN a publicat 9 ghiduri spre consultare!

 • OI POSDRU MEN a publicat, astazi, spre consultare schitele Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru:
   • DMI 1.1 Educatia initiala, primul pas in cariera profesionala – cerere de propuneri de tip strategic (Descarca);
   • DMI 1.1 Competente cheie pentru oferte de studii de calitate in scoala – cerere de propuneri de tip grant (Descarca);
   • DMI 1.2 Invatamant superior inovativ pentru piata muncii – cerere de propuneri de tip strategic (Descarca);
   • DMI 1.2 Programe de studii mai bune pentru studenti si piata muncii – cerere de propuneri de tip grant (Descarca);
   • DMI 1.3 Formare continua de calitate pentru progres in cariera didactica – cerere de propuneri de tip strategic (Descarca);
   • DMI 1.4 Sisteme de calitate si calificari noi pentru formarea profesionala continua - cerere de propuneri de tip strategic (Descarca);
   • DMI 1.5 Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori – cerere de propuneri de tip strategic (Descarca);
   • DMI 2.2 A doua sansa la educatie, oportunitate de integrare pe piata muncii – cerere de propuneri de tip strategic (Descarca);
   • DMI 2.2 A doua sansa la educatie, oportunitate de integrare pe piata muncii – interventii locale – cerere de propuneri de tip grant (Descarca).
 • Propunerile, sugestiile si opiniile privind imbunatatirea acestor documente pot fi transmise pana pe 18.04.2013 la adresele de e-mail:
   • DMI 1.1 strategic: preuniversitar.strategic2013@oiposdru.edu.ro;
   • DMI 1.1 grant: preuniversitar.grant2013@oiposdru.edu.ro;
   • DMI 1.2 strategic: superior.strategic2013@oiposdru.edu.ro;
   • DMI 1.2 grant: superior.grant2013@oiposdru.edu.ro;
   • DMI 1.3 strategic: formare.continua2013@oiposdru.edu.ro;
   • DMI 1.4 strategic: calitate.fpc@oiposdru.edu.ro;
   • DMI 1.5 strategic: doc.postdoc@oiposdru.edu.ro;
   • DMI 2.2 strategic: sansa2_strategic@oiposdru.edu.ro;
   • DMI 2.2 grant: sansa2_grant@oiposdru.edu.ro.
  • Surse: www.fseromania.ro, www.fonduri-structurale.ro

5 aprilie 2013

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - aprilie 2013. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click *aici.
 • OI POSDRU ANOFM a publicat spre consultare publica schitele Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 4.1 Calitate in serviciile de ocupare – cerere de propuneri de tip strategic si DMI 4.2 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare – cerere de propuneri de tip strategic.
  • Propunerile, sugestiile si opiniile privind imbunatatirea acestor documente se transmit la adresa de e-mail oiposdru@anofm.ro, pana la data de 15.04.2013.

2 aprilie 2013

 • AM POSDRU a emis Instructiunea nr. 67 privind publicarea pe site-ul AM POSDRU, precum si pe site-urile Organismelor Intermediare Nationale si Regionale, a Registrului privind informatiile referitoare la platile la nivel AM POSDRU si a Registrului Cererilor de Rambursare la nivel de Organism Intermediar.

26 martie 2013

 • AM POSDRU ar urma sa lanseze 19 linii de finantare in acest an. Conform calendarului orientativ publicat pe site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene pe acest program operational, pentru 2013, sunt anuntate urmatoarele apeluri de proiecte:
   • DMI 1.1 - Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate (strategice)
   • DMI 1.2 - Calitate in invatamantul superior (granturi)
   • DMI 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala (strategice)
   • DMI 1.4 - Calitate in formarea profesionala continua (strategice)
   • DMI 1.5 - Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii (strategice)
   • DMI 2.1 - Tranzitia de la scoala la viata activa (strategice si granturi)
   • DMI 2.2 - Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii (granturi)
   • DMI 2.3 - Acces si participare la FPC (strategice si granturi)
   • DMI 5.1 - Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare (strategice si granturi)
   • DMI 5.2 - Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca (strategice si granturi)
   • DMI 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale (strategice si granturi)
   • DMI 6.3 - Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii (strategice si granturi)
   • DMI 6.4 - Initiative trans-nationale pentru o piata incluziva a muncii (strategice)

21 martie 2013 - Încă o etapă a Programului de formare continuă în sistem e-learning E-UNIVERSITARIA se apropie de final

 • În luna martie, cursurile celui de-al doilea modul al sesiunii de formare continuă, „Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice” se vor încheia. Desfășurat pe parcursul a 110 ore, echivalând 30 de credite profesionale transferabile, modulul a vizat discipline obligatorii („Limba şi literatura română pentru învăţământul primar şi didactica predării acestei discipine”, „Matematica pentru învăţământul primar şi didactica predării acestei discipline”, „Limba şi literatura română pentru învăţământul preprimar şi didactica predării acestei discipline”, „Matematica pentru învăţământul preprimar şi didactica predării acestei discipline”), precum și două pachete opționale.
 • Sesiunea de evaluare a cursanților va fi organizată la începutul lunii aprilie.
 • Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ). Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

14 martie 2013 - Noua pagina oficiala a Ministerului Fondurilor Europene - www.fonduri-ue.ro

 • Incepand de ieri, pagina web oficiala a Ministerului Fondurilor Europene este www.fonduri-ue.ro, unde pot fi gasite informatii despre fondurile structurale si de coeziune alocate Romaniei.

6 martie 2013

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - martie 2013. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click *aici.

5 martie 2013

 • OI POSDRU CNDIPT a publicat astazi spre consultare publica schitele Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 2.1 - Tranzitia de la scoala la viata activa (cereri de propuneri de tip strategic si grant) si pentru DMI 2.3 - Acces si participare la formare profesionala continua (cerere de propuneri de tip strategic).
   • Descarca Ghidul Solicitantului DMI 2.1(strategice)
   • Descarca Ghidul Solicitantului DMI 2.1(granturi)
   • Descarca Ghidul Solicitantului DMI 2.3 (strategice)
 • Cei interesati pot transmite propunerile, sugestiile si opiniile privind imbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail cndiptoiposdru@tvet.ro, pana la data de 15.03.2013. Surse: www.fseromania.ro/ www.fonduri-structurale.ro

27 februarie 2013 - POSDRU: Noua procedura de depunere a cererilor de rambursare pentru beneficiarii cu proiecte gestionate de CNDIPT

 • In scopul eficientizarii activitatii de verificare a cererilor de rambursare, CNDIPT- OI POSDRU a modificat modalitatea de depunere si inregistrare a cererilor de catre beneficiarii ale caror proiecte se afla in gestiunea sa. Noua procedura se aplica incepand de astazi, 27 februarie 2013. Descarca arhiva documentelor.

26 februarie 2013 - POSDRU: Nou model de contract pentru proiectele de grant

 • In Monitorul Oficial nr. 108 din 22 februarie 2013 a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice privind aprobarea modelului de contract de finantare de tip grant pentru Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POSDRU). Noul model de contract de finantare se va aplica tuturor contractelor de grant ce urmeaza a fi semnate de Organismele Intermediare pentru POSDRU. Descarca documentul.

21 februarie 2013 - Programul E-UNIVERSITARIA, o abordare inovativă în contextul actual al perfecţionării profesionale în învăţământul şcolar şi preuniversitar

 • Aflat în cel de-al treilea an de implementare, proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” (RIFSE) a introdus pe piaţa serviciilor educaţionale un concept nou, care stă la baza activităţii Centrului şi Programului de formare E-UNIVERSITARIA. Cursurile oferite se particularizează prin accesibilitate (se adresează unui public ţintă cu o mobilitate mai redusă, dispersat pe un spaţiu vast, mai ales în mediul rural), interactivitate şi strategiile de evaluare şi autoevaluare.
 • Programul motivează de asemenea cadrele didactice din preuniversitar să înveţe şi să utilizeze noi tehnologii în procesul de formare şi autoformare în acord cu noile tendinţe în domeniu. Acest lucru este posibil datorită utilizării aplicaţiei BlackBoard Academic Suite, aflată în dotarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care permite desfăşurarea în condiţii optime a procesului didactic. Platforma permite accesul simultan al unui mare număr de utilizatori, organizarea materialului de curs pe Internet de către experţii formatori şi examinarea la distanţă a cursanţilor.
 • Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ). Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

21 februarie 2013 - Beneficiarii POSDRU sunt asteptati marti la o conferinta cu autoritatile in Bucuresti

 • Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti in parteneriat cu Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro, Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale, Academia de Advocacy si Grupul Beneficiari POSDRU organizeaza conferinta “POSDRU – probleme si solutii”, la care au fost invitati sa participe reprezentanti ai Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerului Finantelor Publice, Autoritatii de Audit si AMPOSDRU.
 • Reuniunea va avea loc la Bucuresti in data de 26 februarie 2013, incepand cu ora 10.00, la Palatul Camerei de Comert, Sala Alexandru Ioan Cuza, tronson III, etaj 4.
 • Conferinta se adreseaza beneficiarilor POSDRU, iar accesul la eveniment se face in limita locurilor disponibile. Toti cei interesati sunt rugati sa confirme participarea la adresa de e-mail: ruxandra.stoica@ccib.ro. Mai multe amanunte, vezi la www.fonduri_structurale.ro

19 februarie 2013 - Astazi au intrat bani de la Comisia Europeana pentru POSDRU - 141,5 de milioane de euro

 • Romania a incasat, astazi, 141,5 milioane de euro de la Comisia Europeana pe Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). Acestea sunt primele fonduri virate de Comisie pe POS DRU, dupa deblocarea programului la inceputul acestei luni. "Reluarea platilor de catre Comisia Europeana ne asigura resursele necesare pentru plata la zi a facturilor catre beneficiari, pentru ca derularea programului sa intre in normalitate. Prioritatea in perioada urmatoare o reprezinta deblocarea celor trei programe presuspendate: Programul Operational Regional, Programul Operational Sectorial Transport si Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice", a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Comisia Europeana a suspendat POS DRU in august 2012, ca urmare a deficientelor identificate de partea comunitara pentru fondurile europene utilizate in perioada 2009 - 2011. In urma masurilor implementate de Guvernul Romaniei, Comisia a decis deblocarea programului la inceputul lunii februarie 2013. Pe POSDRU se aflau in derulare 2.455 de contracte de finantare la sfarsitul lunii ianuarie 2013. Suma alocata de UE in acest exercitiu financiar pe acest program operational este de 3,4 miliarde de euro. (sursa: www.fonduri-structurale.ro).

14 februarie 2013

 • AM POSDRU a publicat, astazi, o serie de clarificari referitoare la Instructiunea nr. 63 – modulul „Experti” din ActionWeb. Descarcă documentul.

7 februarie 2013

 • AM POSDRU a publicat Manualul de utilizare a noului modul din ActionWeb – „Experti”. Descarcă documentul.

1 februarie 2012

 • DG AMPOSDRU a publicat următoarele 3 instrucţiuni:
   • Instrucţiunea nr. 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013.
   • Instrucţiunea nr. 64 privind limita zilnică şi săptămânală maximă, care poate fi decontata pentru un expert în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013.
   • Instrucţiunea nr. 65 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050/29.10.2012 pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumentele structurale, obiectivul "Convergenţă"

29 ianuarie 2012

 • Urmare a modificării denumirii Ministerului Muncii, AMPOSDRU a publicat pe site-ul www.fseromania.ro noile logo-uri pentru identitatea vizuală a proiectelor finanţate prin acest program operaţional sectorial, cu noua denumire a ministerului responsabil, respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.De asemenea, şi OI POSDRU din cadrul Ministerului Educatţei si-a publicat noul logo, urmare a schimbarii denumirii MECTS în Ministerul Educaţiei Naţionale. Ca urmare a acesto modificări, inclusiv Manualul de identitate vizuală POSDRU 2007-2013 a fost revizuit. Pentru mai multe amănunte, click aici.

25 ianuarie 2013

 • Comisia Europeană a lansat un apel către experţii din toate domeniile, solicitându-le să participe la elaborarea agendei programului Orizont 2020, viitorul program al Uniunii Europene de finanţare a cercetării şi inovării. Aceasta este prima data când Comisia lansează un astfel de apel în favoarea programului ei de cercetare. Grupuri de consilieri vor oferi consultanţă de înaltă calitate pentru pregătirea cererilor de propuneri de proiecte în cadrul programului Orizont 2020. Grupurile vor fi constituite în jurul unor teme de interes major pentru cetăţenii europeni, cum ar fi schimbările climatice, ieftinirea energiei din surse regenerabile, asigurarea disponibilităţii de alimente sigure sau soluţionarea problemelor legate de îmbătrânirea populaţiei. Grupurile vor încuraja dialogul între toate nivelurile administraţiei publice, societăţii civile şi mediului de afaceri din toate statele membre ale UE şi vor influenţa direcţia finanţării cercetării şi inovării în UE, din prezent pana în 2020. Pentru mai multe amănunte, click aici.

21 ianuarie 2013 - Sesiunea continuă de formare din cadrul Programului E-UNIVERSITARIA se află în plină derulare

 • Programul de formare continuă E-UNIVERSITARIA, oferit prin proiectul „Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a fost conceput pentru a oferi oportunităţi de perfecţionare profesională cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar, în condiţii avantajoase.
 • Cursurile se desfăşoară online, prin intermediul platformei Blackboard a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar competenţele generale vizate prin program sunt diverse (competenţe metodologice, de comunicare şi relationare, ehnice şi tehnologice, psihosociale). Caracterul interactiv al procesului didactic este şi el asigurat, beneficiarii având posibilitatea de a comunica în timp real cu experţii formatori.
 • La sfârşitul perioadei de formare, se vor elibera certificate de competenţe profesionale ale personalului didactic (pentru cadrele didactice care au parcurs integral această activitate şi au acumulat 90 de credite profesionale transferabile), precum şi atestate de formare continuă a personalului didactic (pentru cursanţii care au frecventat cursurile / stagiile de formare continuă şi care au acumulat până la 60 de credite profesionale transferabile).
 • Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ). Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

9 ianuarie 2013

 • AM POSDRU a publicat, astăzi, Ordinul Ministrului Muncii nr. 3484/19.12.2012 de modificare a Ordinului nr. 2330/31.08.2012 pentru aprobarea modificărilor contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se afla în implementare finanţate prin POSDRU. Conform noilor prevederi, perioada în care beneficiarii şi partenerii mai pot plăti cheltuieli angajate pe parcursul proiectului şi termenul până la care trebuie să transmită cererea de rambursare finală catre AM/OI au fost extinse de la maximum 120 de zile (conform Ordinului 2330) la maximum 180 de zile de la data finalizării proiectului (conform prezentului ordin). (sursa: www.fonduri-structurale.ro)

3 ianuarie 2013

 • Odată cu trecerea în anul 2013, Comisia Europeană lansează Anul european al cetăţenilor, care coincide cu un moment de răscruce al procesului de integrare europeană: în 2013 se împlinesc 20 de ani de la introducerea, în 1993 prin Tratatul de la Maastricht, a cetăţeniei europene, informează un comunicat al CE dat publicităţii marţi la Bruxelles. Informaţii detaliate găsiţi la www.agerpres.ro.

21 decembrie 2012 - Comisia Europeană a iniţiat o nouă clasificare pentru universităţi

 • Cinci sute de universitati din toata Europa si din lume sunt asteptate sa participe la o noua clasificare internationala a universitatilor, initiata de Comisia Europeana. Noua lista, U-Multirank, va fi diferita de actualele clasificari, calificand universitatile in functie de o gama mai larga de factori de performanta, vizand furnizarea unui ghid mai realist si usor de utilizat pentru ceea ce ofera acestea. Noua clasificare „multidimensionala” va califica universitatile in cinci domenii distincte:
   • reputatia pentru cercetare,
   • calitatea predarii si invatarii,
   • orientarea internationala,
   • succesul transferului de cunostinte (de exemplu, parteneriate cu intreprinderile si intreprinderile nou-infiintate)
   • angajamente regionale.
 • Universitatile sunt invitate sa se inscrie pentru noua clasificare in prima jumatate a anului 2013, iar primele rezultate sunt asteptate la inceputul anului 2014. U-Multirank va fi lansat oficial la o conferinta importanta care va avea loc intre 30 si 31 ianuarie la Dublin sub presedintia irlandeza a Uniunii Europene.
 • Pentru mai multe amănunte, click aici.

21 decembrie 2012 - Au început cursurile celui de-al doilea modul al Programului de formare continuă E-UNIVERSITARIA

 • La data de 3 decembrie, educatorii şi învăţătorii grupului ţintă al proiectului „Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” au început cursurile incluse în cel de-al doilea modul al Programului de formare continuă E-UNIVERSITARIA, denumit Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilot didactice.
 • Disciplinele programate au atât caracter obligatoriu, cât şi complementar. În total, vor fi studiate 6 discipline. Cursanţii sunt sfătuiţi să aleagă conţinuturile specifice propriului nivel de predare, respectiv învăţător/e sau educator/e, chiar dacă nu s-au făcut diferenţieri pe grupe, pornind de la acest criteriu. Este important de subliniat faptul că, în vederea obţinerii celor 30 de credite corespunzătoare acestui modul, trebuie parcurse toate cele 6 discipline. Pentru a afla informaţii detaliate despre orarul modulului, structura curriculei şi modalitatea de desfăşurare a activităţilor de formare, cursanţii sunt invitaţi să consulte periodic website-ul proiectului: www.rifse.uaic.ro.
 • Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ).

5 decembrie 2012

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - decembrie 2012. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici.

4 decembrie 2012

 • AM POSDRU a publicat, spre consultare, Schitele Ghidului - Conditii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic pe:
   • DMI 5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare,
   • DMI 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca,
   • DMI 6.3. Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii.
 • Conform AM POSDRU, apelurile de proiecte ar urma sa fie lansate in anul 2012.
 • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind imbunatatirea documentelor pot fi transmise la adresele de e-mail: 51strategic@fseromania.ro, 52strategic@fseromania.ro respectiv 63strategic@fseromania.ro, pana la data de 15 decembrie 2012. Pentru mai multe amănunte, click aici.

27 noiembrie 2012 - Guvernul a aprobat astăzi memorandumul cu tema aplicării de corecţii financiare în cadrul POSDRU

 • Guvernul a aprobat Memorandumul intocmit de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin care, in urma celor discutate la inchiderea misiunii de audit si pentru a putea permite ridicarea presuspendarii POSDRU, Autoritatea de Management POSDRU propune urmatoarele masuri:
  • Pentru cererile de rambursare care nu au fost verificate in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 62 si a noilor proceduri, va trebui aplicata o corectie de 25% (suma estimata este de 75.002.000 euro)
  • Pentru cererile de rambursare care au fost si vor fi verificate conform prevederilor Instructiunii nr. 62 si a procedurilor modificate, se va aplica o corectie temporara de 25% sau neincluderea in declaratiile de cheltuieli transmise catre Comisia Europeana a sumelor aferente acestor cheltuieli de rambursare pana la misiunea de audit a CE, programata in martie-aprilie 2013 (suma estimata este de 123.000.000 euro)
 • Pe 9 noiembrie 2012, Ministrul Afacerilor Europene, Leaonard Orban a declarat in cadrul seminarului CRPE „Romania si negocierile pentru viitorul buget UE (2014-2020): Impactul fondurilor structurale asupra bugetului national – in actuala si viitoarea perioada de programare” ca aceste corectii de 200 mil € acceptate de statul roman pentru POSDRU vor fi recuperate de la acei beneficiari care implementeaza proiecte in cadrul carora au fost constatate nereguli fie in ceea ce priveste organizarea si derularea procedurilor de achizitii publice, fie ca efect al aplicarii instructiunii 62 in urma careia se vor evidentia persoane ale caror pontaje depasesc un timp de munca posibil: „proiectele corecte, care si-au facut bine treaba, nu vor avea nici o problema, iar cele cu nereguli vor plati”, a precizat domnul ministru Orban. De asemenea, Eugen Teodorovici, consilier al primului ministru, in cadrul unei dezbateri organizate de Societatea Academica Romana in 20 noiembrie, a dat asigurari ca Guvernul va suporta corectiile pentru ridicarea presuspendarii urmand ca in perioada urmatoare sa fie recuperate de la proiectele cu probleme. El a declarat ca proiectele corecte nu vor avea de suferit in mod direct. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)

23 noiembrie 2012

 • www.fonduri-structurale.ro – Structural Consulting™ Group a continuat demersul de a oferi sugestii şi propuneri de îmbunătăţire a documententelor emise AM POSDRU, de aceasta data experţii elaborând şi transmitand o serie de observaţii, propuneri şi comentarii asupra textului Instrucţiunii nr. 63 publicate spre consultare pe 16 noiembrie 2012. Materialul a fost realizat de o echipa de experţi şi colaboratori ai www.fonduri-structurale.ro - Structural Consulting™ Group, cu experienţă în domeniul juridic şi în implementarea proiectelor cu finanţare europeană, cu scopul ca Instrucţiunea finală sa fie cât mai clară şi mai completă, asfel încât să nu pună în dificultate beneficiarii. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)

16 noiembrie 2012

 • AM POSDRU a publicat, spre consultare, Instructiunea nr. 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila in cadrul proiectelor de grant si strategice finantate prin POSDRU.Sugestiile si comentariile pot fi transmise, pana in data de 22.11.2012 ora 16,00, pe adresa de email instructiune63@fseromania.ro. Pentru descărcarea Instrucţiunii şi a anexelor sale, click aici.

15 noiembrie 2012

 • AM POSDRU anunţă că vineri, 23 noiembrie 2012, ora 10.00, se lansează Cererile de propuneri de proiecte pentru granturi din cadrul DMI 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” şi pentru celelalte şapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei, după ce pe 24 octombrie OIR POSRU Vest a lansat prima cerere de propuneri de proiecte pentru acest D.M.I. Completarea si transmiterea cererilor de finantare se realizeaza exclusiv electronic, prin intermediul aplicatiei ActionWeb, aflata pe pagina de internet https://actionweb.fseromania.ro, pana vineri, 30 noiembrie 2012, ora 16.00. Vezi mai multe amănunte, aici.

12 noiembrie 2012 - Primul modul al Programului de formare continuă E-UNIVERSITARIA, la final

 • În luna noiembrie s-au încheiat cursurile primului modul („Tehnici informaţionale computerizate”) din cadrul proiectului “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”.Evaluarea finală se va desfăşura în 2 sesiuni, în perioada 6-7 decembrie, respectiv 14, 15, 16 decembrie 2012, după cum urmează:
   • cursanţii din judeţele Iaşi, Vaslui, Bacău vor fi evaluaţi la sediul Universităţii “Al I Cuza” din Iaşi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, corpul D, strada T Cozma, nr 3, parter.
   • Cursanţii din judeţul Neamţ vor fi evaluaţi ȋn următoarele centre:
    • ȋn oraşul Roman la Colegiul Tehnic „Petru Poni”, blvd. Republicii nr. 1-3,
    • ȋn oraşul Piatra Neamţ la Grupul Şcolar Economic Administrativ- Piatra Neamţ, str. Alexandru Lăpuşneanu, Nr 16
   • cursanţii din judeţele Vrancea, Buzău, Galaţi, Brăila, Constanţa, Tulcea vor fi evaluaţi la sediul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, corp A, str. Gării nr. 63-65;
   • Cursanţii din judeţele Bihor, Sălaj, Satu Mare, Cluj vor fi evaluaţi la sediul Universităţii din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, la adresa str. Universităţii, Nr. 1, poarta 1, cladirea E, et. 3, sala 307 (persoana de contact d-na Marinescu Mariana, e- mail: marinescum54@yahoo.com)
   • Cursanţii din judeţele Suceava, Botoşani, Bistriţa-Năsăud, Maramureş vor fi evaluaţi la sediul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, str Universităţii, nr 3, corp A, parter.
 • Pentru a afla cu exactitate data şi locaţia unde trebuie să se prezinte la evaluarea finală, cursanţii sunt rugaţi să consulte datele din tabelele postate pe website-ul proiectului, la rubrica NOUTĂŢI.
 • Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ). Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

8 noiembrie 2012

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - noiembrie 2012. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici.

31 octombrie 2012 - Director în CE: Sperăm în rezultate pozitive la auditul din noiembrie şi la reluarea plăţilor POSDRU

 • Peter Stub Jorgensen, director la Direcţia Employment a Comisiei Europene, a declarat marţi că speră ca rezultatele auditului pe care o misiune de experţi CE îl va face în noiembrie în România pe programul POSDRU să fie pozitive şi să permită reluarea plăţilor. Prezent, marţi, la Sinaia, unde a participat la conferinţa anuală "POSDRU- Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România" - 2012, Peter Stub Jorgensen, director pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune în cadrul Comisiei Europene, a afirmat că la nivelul CE proiectele pe POSDRU nu sunt tratate "individual sau unul câte unul".
 • Acesta a spus şi că pentru ca plăţile pe POSDRU către România să fie reluate este nevoie ca autorităţile române să depună o cerere de plată, însă aceasta nu a fost depusă până acum.
 • "Comisia nu este interesată în tratarea proiectelor individual sau unul câte unul. Sperăm ca rezultatele auditului din noiembrie să fie unele pozitive şi astfel aceste rezultate să ne permită reluarea plăţilor. Pentru ca plăţile să fie reluate este necesară depunerea unei cereri de plată din partea României pe care încă nu am primit-o. Această cerere de plată trebuie să mai conţină şi alte elemente, cum ar fi spre exemplu corecţiile financiare. Deci, dacă vom primi cerere de plată până la sfârşitul anului, acest lucru va însemna că România va reveni la situaţia normală. Aceste corecţii financiare nu înseamnă că România va pierde bani. Aceste fonduri vor rămâne intacte", a spus Peter Stub Jorgensen, întrebat de jurnalişti când vor fi deblocate plăţile către România pentru POSDRU.
 • Vezi mai multe amănunte, aici.

29 octombrie 2012 - Conferinţa anuala ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune sociala din Romania” – 2012

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) organizeaza Conferinta anuala ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune sociala din Romania” – 2012.
  • Evenimentul va avea loc marti, 30 octombrie 2012, in sala Magnum a Hotelului International din Sinaia si are ca obiectiv principal comunicarea rezultatelor atinse in implementarea POSDRU, insotita de o analiza atenta a provocarilor majore carora Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane trebuie sa le faca fata in viitor. Totodata, se va lua in discutie constituirea, dezvoltarea si consolidarea unor retele de informare, ca viitoare comunitati de bune practici.
  • Lucrarile conferintei vor fi deschise de catre Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Mariana CAMPEANU. La eveniment sunt asteptati sa ia parte Peter Stub JORGENSEN, Director DG Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Incluziune, Philppe HATT, Sef unitate pentru Romania, DG Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Incluziune, Directorul general al AMPOSDRU, Cristian ABABEI, precum si resposabili din cadrul altor institutii cu atributii in gestionarea proiectelor finantate prin fonduri europene. Pe durata evenimentului vor fi prezentate o serie de proiecte de succes, in vederea facilitarii schimbului de experienta.
  • Conferinta anuala ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune sociala din Romania” – 2012 se adreseaza beneficiarilor POSDRU, reprezentantilor Parteneriatelor pentru Ocupare si Incluziune Sociala si Secretariatelor tehnice ale acestora, precum si altor actori interesati. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)

23 octombrie 2012

 • AM POSDRU a publicat Lista platilor efectuate ca urmare a finanţării în valoare de 209.404.422,98 lei de la Ministerul Finantelor Publice pentru sursa FSE. Confom AM POSRU, „din această sumă au fost efectuate plăţi numai pentru sursa FSE, sursa BS fiind asigurată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Aşa cum s-a stabilit împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, s-au efectuat plăţile pentru cererile de rambursare care au fost verificate, validate şi au avut menţiunea «bun de plata» până la data de 31 iulie inclusiv”.

20 octombrie 2012

 • AM POSDRU informează: Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugata nedeductibilă devine eligibilă în cadrul proiectelor de grant şi strategice finantaţe prin POSDRU, aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi al celor depuse după această dată, cu condiţia ca aceasta să fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate.Cei interesaţi sunt rugaţi să consulte şi să transmită propuneri, sugestii şi opinii privind îmbunătăţirea documentelor la adresa de e-mail: instructiune.tva@fseromania.ro.

19 octombrie 2012 - Peste 1200 de cursanţi au participat la primul modul al Programului de Formare E-UNIVERSITARIA, derulat prin proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”

 • Sfârşitul lunii octombrie marchează apropierea de finalul primului modul („Tehnologia Informaţiei şi Comunicării”) al programului de formare E-UNIVERSITARIA. , aflat la cea de-a doua sesiune de predare. Sub îndrumarea a 7 formatori, peste 1200 de participanţi au urrmat cursuri de utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, calcul tabelar, procesare de text, baze de date, informaţie şi comunicare, prezentări electronice.
 • Activităţile tutoriale s-au desfăşurat prin intermediul intermediul platformei BlackBoard a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi corespund orelor de clasă din învăţământul tradiţional, când formatorii şi cursanţii interacţionează. În contextul lucrului la distanţă, prin platforma Blackboard, realizarea acestora înseamnă îndeplinirea tuturor cerinţelor legate de curs.
 • Printre avantajele participării la proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” se numără acordarea a 1200 de subvenţii (în cuantum maxim de 1600 lei neimpozabili), care permite achiziţia personală a echipamentelor tehnice necesare accesării platformei BlackBoard a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi acordarea de credite profesionale transferabile în raport cu numărul de module urmate si absolvite.
 • Proiectul “Reţea interregionala de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii sai (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ).
 • Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

16 octombrie 2012

De asemenea, cu ocazia publicarii Ghidului, AM-ul le multumeste celor care au transmis observatii si propuneri de imbunatatire a draftului.

12 octombrie 2012

 • AM POSDRU a publicat, astăzi, spre consultare Anexa 1.1 - Algoritm de calcul privind evaluarea capacităţii financiare şi operaţionale a solicitantului şi/sau partenerilor – aferentă schiţei Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115, pentru DMI 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, programată a fi lansată în anul 2012 de catre OIR POSDRU VEST. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestui document pot fi transmise la adresa de e-mail: ghid115@oirposdru-vest.ro sau la numarul de fax: (+40 256) 499 755.

9 octombrie 2012

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează la Bucureşti conferinţa cu tema PARTENERIATE PENTRU CALITATEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, eveniment derulat în cadrul proiectului Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
  • Conferinţa va avea loc în zilele de 11-12 octombrie 2012, la Bucureşti, în Aula Academiei de Studii Economice.
  • Grupul ţintă al evenimentului este format din:
    • persoane implicate în dezvoltarea politicilor în învăţământul superior;
    • persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, şefi de catedre, directori de departamente, şefi de compartimente etc.);
  • Pentru informaţii suplimentare despre derularea evenimentului, vezi Programul de desfăşurare
  • Persoana de contact: Alexandra VOSNIUC - e-mail alexandra.vosniuc@uaic.ro, tel.0744568733.
  • Pentru informaţii suplimentare despre proiect,vă rugăm să ne contactaţi la: tel: 0232/201305 / fax: 0232/201710 / e-mail: quality@uaic.ro

8 octombrie 2012

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - octombrie 2012. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici

5 octombrie 2012

 • AM POSDRU a publicat, astazi, spre consultare, Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115, aferentă DMI 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. Deşi în cadrul celui mai recent calendar estimativ al lansărilor, publicat de AM POSDRU la începutul lunii iulie, deschiderea acestei linii nu era anunţată, în comunicatul postat astăzi pe www.fseromania.ro se menţionează că aceasta ar urma să fie lansată în anul 2012 de către OIRPOSDRU VEST. Mai multe amănunte, aici.

4 octombrie 2012

 • Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Grădina Botanică din Chişinău au derulat, în perioada aprilie 2011- octombrie 2012, proiectul intitulat Iniţiativă trans-frontalieră pentru dezvoltarea unui spaţiu ludic prin intermediul artei topiare pentru scopuri educative şi de relaxare (TopArt) – MIS ETC cod 937. Acest proiect, derulat în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi finanţat de Uniunea Europeană, a avut ca scop îmbunătăţirea colaborării între cele două grădini botanice şi, implicit, a serviciilor culturale, educative şi de relaxare specifice acestora, cu un accent special pe elementele de artă topiară. Mai multe informaţii despre activităţile derulate în cadrul acestui proiect găsiţi în Comunicat.

28 septembrie 2012

 • AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale 2012, inclusiv schiţa bugetului detaliat, aferent cererii de finanţare. AMPOSDRU solicită beneficiarilor, potențialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghidcg2012@fseromania.ro până în data de 08.10.2012. Mai multe amănunte, aici.

11 septembrie 2012 - Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”, într-o nouă etapă!

 • Începând cu luna septembrie, proiectul strategic „Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” a intrat în cel de-al treilea an de implementare. Tot în această perioadă, a debutat a doua sesiune a programului de formare E-UNIVERSITARIA. Cele 1301 persoane selectate urmează cursurile modulului TIC (Informaţie şi comunicare), urmând ca, până în iunie 2013, să parcurgă alte două module: „Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice” (110 ore / 30 credite) şi „Management şi comunicare” (112 ore /30 credite).
 • Având în vedere optimizarea procesului de gestionare a activităţii de formare şi de acordare a subventiilor pentru achiziţia calculatoarelor, membrii echipelor de implementare a proiectului de la beneficiar si de la parteneri au lucrat la repartizarea dosarelor de formare si de subvenţii între parteneri, conform acordului de parteneriat.
 • Printre avantajele participării la proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” se numără acordarea a 1200 de subvenţii (în cuantum maxim de 1600 lei neimpozabili), care permite achiziţia personală a echipamentelor tehnice necesare accesării platformei BlackBoard a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi acordarea de credite profesionale transferabile în raport cu numărul de module urmate si absolvite.
 • Proiectul “Reţea interregionala de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii sai (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ).
 • Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

10 septembrie 2012

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca organizează la Bucureşti cursul cu tema MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, eveniment derulat în cadrul proiectului Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
  • Cursul va avea loc în zilele de 13-14 septembrie 2012, la Bucureşti, în sala de conferinţe "George Călinescu" a hotelului Rin Central (vezi localizarea).
  • Grupul ţintă al evenimentului este format din:
    • persoane implicate în dezvoltarea politicilor în învăţământul superior;
    • persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, şefi de catedre, directori de departamente, şefi de compartimente etc.);
  • Pentru informaţii suplimentare despre derularea evenimentului, vezi Programul de desfăşurare
  • Persoana de contact: Constantin HĂLĂNGESCU - e-mail constantin.halangescu@uaic.ro.
  • Pentru informaţii suplimentare despre proiect,vă rugăm să ne contactaţi la: tel: 0232/201305 / fax: 0232/201710 / e-mail: quality@uaic.ro

6 septembrie 2012

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - septembrie 2012. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici

13 august 2012 - A început a doua sesiune de formare continuă prin programul E-UNIVERSITARIA!

 • În data de 13 august, odată cu finalizarea listei cadrelor didactice din învățământul preuniversitar înscrise la formare continuă în sistem e-learning, a debutat a doua sesiune a programului de formare continuă E-UNIVERSITARIA. În urma analizei candidaturilor online şi a dosarelor depuse la parteneri şi la beneficiar, 807 persoane au fost înscrise la formarea online şi vor beneficia de subvenţia pentru achiziţia calculatorului, în timp ce un număr de 494 de persoane vor beneficia de formare, fără a primi subvenţie pentru achiziţia calculatorului. În total, vor beneficia de formare 1301 persoane care au îndeplinit criteriile specifice de selecţie. Programul de formare derulat prin intermediul proiectului “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ).
 • Programul de formare se derulează prin intermediul platformei BlackBoard a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cadrele didactice selectate sunt repartizate în 42 de grupe şi parcurg, sub îndrumarea celor 7 formatori, cursurile de iniţiere în utilizarea calculatorului din primul modul de formare: Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (TIC). Cursanţii primesc sprijin tehnic şi interacţionează unii cu alţii pe forumul platformei BlackBoard.
 • Principalele avantaje ale participării la proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” se numără acordarea de subvenţii (în cuantum maxim de 1600 lei neimpozabili), care permit achiziţia personală a echipamentelor tehnice necesare accesării platformei BlackBoard a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi gratuitatea formării continue printr-un program de formare de lungă durată, acreditat, practic fără costuri pentru beneficiari. Cursanţii vor beneficia şi de credite profesionale transferabile (ECTS) în raport cu numarul de module urmate si absolvite.
 • Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

6 august 2012

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - august 2012. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici

30 iulie 2012 - Procesul de selecţie a 1300 de educatori şi învăţători, în vederea participării la proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” s-a încheiat!

 • În data de 15 iulie s-a finalizat înscrierea online a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea participării la cea de-a doua sesiune de formare continuă în sistem e-learning. Aproximativ 3000 de persoane au avut şansa de a se înscrie la formarea online propusă prin programul de formare contiuă E-UNIVERSITARIA, derulat prin intermediul proiectului “Reţea interregionala de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”, implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, împreună cu partenerii săi (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ).
 • Datorită numeroaselor solicitări de participare, data la care va începe cea de-a doua sesiune a programului de formare E-UNIVERSITARIA a fost decalată: cursurile modulului TIC vor începe pe 13 august şi nu pe 1 august, cum se anunţase iniţial. Educatorii şi învăţătorii care au îndeplinit toate criteriile de selecţie figurează în baza de dată postată pe website-ul proiectului cu statusul “Dosar complet - înscris”. La debutul formării, participanţii vor găsi toate informaţiile referitoare la utilizarea platformei e-learning şi orarul de desfăşurare a cursurilor, accesând www.rifse.uaic.ro.
 • Printre avantajele participării la proiectului Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se numără acordarea a 1200 de subvenţii (în cuantum maxim de 1600 lei neimpozabili), care permite achiziţia personală a echipamentelor tehnice necesare accesării platformei BlackBoard a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi acordarea de credite profesionale transferabile (ECTS) în raport cu numarul de module urmate si absolvite.
 • Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

10 iulie 2012

 • OPORTUNITATE! CURSURI PENTRU CADRELE DIDACTICE. În cadrul proiectului Definirea calificării de psiholog şi a descriptorilor sectoriali de învăţare, în vederea adaptării programelor de master în psihologie la nevoile pieţei muncii din România (POSDRU/86/1.2./S/58717), cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, partener al beneficiarului proiectului, Universitatea din Bucureşti, anunţă organizarea cursului de Egalitate de şanse. Mai multe amănunte, click aici.

6 iulie 2012

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - iulie 2012. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici

2 iulie 2012

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, partener în cadrul proiectului Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar, POSDRU/86/1.2/S/62689, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, anunţă prelungirea înscrierii în cadrul programului de formare gratuit pentru studenţii şi masteranzii din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Pentru mai multe detalii click aici.

22 iunie 2012

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, partener în cadrul proiectului Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar, POSDRU/86/1.2/S/62689, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, anunță organizarea unui program de formare gratuit pentru studenţii şi masteranzii din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
  • Tematica acoperită de programul de formare include două componente:
    • SISTEMUL DE GESTIUNE ECONOMICO-FINANCIARĂ – SAP ERP;
    • SISTEM DE GESTIUNE ŞCOLARITATE.
  • Beneficiile studenţilor selectaţi în grupul ţintă sunt:
    • acces la un curs gratuit de formare în domeniul managementului universitar şi acces la un curs gratuit de SAP ERP, sistem ce ocupă locul 1 în lume în topul aplicaţiilor software pentru gestiunea companiilor;
    • materiale didactice realizate de o echipă de consultanţi SAP şi Gestiune Şcolaritate, dintr-o perspectivă diferită, a expertului care implementează sistemul în companii sau instituţii de învăţământ superior;
    • asimilarea de cunoştinţe ce vor ajuta studenţii să facă faţă unui interviu pentru o paletă diversă de job-uri;
    • cursurile se vor desfăşura atât în maniera tradiţională, cât şi prin utilizarea unei platforme e-learning.
  • Studenţii interesaţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    • să deţină calitatea de student, cetăţean român, al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
    • să fie integralist;
    • să manifeste disponibilitate şi motivaţie în vederea participării la programul de formare.
  • Pentru mai multe detalii click aici.

20 iunie 2012 - Se află în plină desfăşurare selecţia a 1300 de educatori şi învăţători, în vederea participării la proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”

 • Până pe data de 15 iulie, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar se mai pot înscrie online (www.rifse.uaic.ro) în vederea selectării în grupul care va participa la cea de-a doua sesiune de formare continuă în sistem e-learning. Primele 1200 de persoane care îndeplinesc condiţiile de subvenţionare (din cele 1300 selectate) vor beneficia de subvenţie. Aceasta se va acorda pentru achiziţia personală a echipamentelor tehnice necesare accesării platformei e-learning a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (calculator şi/sau a unui abonament la internet), iar cuantumul maxim este de 1600 lei neimpozabili.
 • Fiecare cursant va primi atestat acreditat MECTS-DFCIP echivalent a 30 ECTS precum si certificat cu sigla finanţatorului pentru fiecare modul absolvit, modulul TIC fiind obligatoriu pentru toţi cursanţii. Aceasta sesiune oferă grupulului ţintă trei module de formare, ale căror discipline pot fi consultate în oferta de formare a programului E-UNIVERSITARIA
 • În perioada următoare, persoanele care au fost declarate eligibile vor depune personal sau printr-un serviciu de curierat rapid dosarul de înscriere la una din următoarele adrese, în funcţie de judeţul în care se află unitatea şcolară în care acestea îşi desfăşoară activitatea:
   • Iaşi, Neamţ, Vaslui, Bacău, Vrancea, Buzău, dosarul de înscriere se va depune la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Str. Toma Cozma nr. 3, Corp D, sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), parter, cod 700554, Iaşi
   • Tulcea, Brăila, Galaţi, Constanţa, dosarul de înscriere se va depune la adresa: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Str. Gării nr. 63-65, sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), et. 1, cam. 106, cod 800003, Galaţi
   • Suceava, Botoşani, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, dosarul de înscriere se va depune la adresa: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Str. Universităţii nr. 13, cod 720229, Suceava
   • Bihor, Satu-Mare, Sălaj, Cluj, dosarul de înscriere se va depune la adresa: Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, sediul Departamentului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic (DPPPD), pavilion E, et. 3, cabinet E, 301-302, cod. 410087, Oradea, jud. Bihor.
   • Pe plicul expediat se va face menţiunea "Pentru proiectul RIFSE".
 • Proiectul “Reţea interregionala de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” este implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii sai (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Oradea, ISJ Iaşi şi ISJ Neamţ). Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

6 iunie 2012

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - iunie 2012. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici

16 mai 2012

 • AM POSDRU a publicat Calendarul actualizat al lansărilor de apeluri de proiecte pentru anul 2012. O noutate adusă de noul calendar este accea a anunţării lansării unei noi linii de finanţare faţă de cele menţionate în calendarele anterioare, respectiv DMI 4.1 "Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare". Pentru a consulta documentul, click aici.

14 mai 2012

 • AM POSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 60 privind modificările contractuale aferente externalizării echipei de management şi experţilor din echipa de implementare.

9 mai 2012

 • Co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, în calitate de beneficiar, împreuna cu partenerii sai (Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, ISJ Iasi si ISJ Neam), proiectul Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, ofera cadrelor didactice din învatamântul preprimar si primar un program de formare continua, de tip A, acreditat si recunoscut de catre MECTS-DFCIP (Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Directia Formarea Continua a Personalului din Învatamântul Preuniversitar).
  • În intervalul 1 august 2012 – 31 iunie 2013, timp de 11 luni, se desfasoara sesiunea a doua de formare continua în sistem e-learning la care se pot înscrie cel putin 1200, dar nu mai mult de 1300 de cadre didactice din învatamântul preprimar si primar care îndeplinesc conditiile de eligibilitate. Dintre acestea, primele 1200 de cadre didactice înscrise care îndeplinesc condiiile de subvenionare vor beneficia de subvenie. Aceasta se va acorda pentru achiziia personala a echipamentelor tehnice necesare accesarii platformei e-learning a Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi (calculator si/sau a unui abonament la internet), iar cuantumul maxim este de 1600 lei neimpozabili.
  • Fiecare cursant va primi atestat acreditat MECTS-DFCIP echivalent a 30 ECTS precum si certificat cu sigla finantatorului pentru fiecare modul absolvit, modulul TIC fiind obligatoriu pentru toti cursantii.
  • Aceasta sesiune ofera grupulului inta trei module de formare, a caror discipline pot consultate accesând linkul http://www.rifse.uaic.ro/?sectiune=atestatcurs
  • Activitatile de formare se desfasoara on-line, prin intermediul unei platformei educationale pusa la dispozitie de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Activitatea didactica consta în studiu individual, activitati tutoriale si rezolvarea temelor de control si se desfasoara pe grupe alcatuite din 30 de cursanti. Evaluarea cursantilor se va realiza la sfârsitul fiecarui modul si la sfârsitul întregului program de formare, fata în fata, în sedina publica, pe baza unui portofoliu întocmit cu temele de control indicate de formatori/tutori.
  • Constituirea grupului tinta se va realiza respectând urmatoarele etape:
   • Înscrierea electronica în grupul tinta presupune completarea corecta si completa a formularului electronic postat pe site-ul www.rifse.uaic.ro.
   • Validarea înscrierii electronice prin analizarea formularelor de înscriere de catre echipa de implementare a proiectului, finalizata cu declararea eligibilitatii/noneligibilitatii candidatilor.
   • Trimiterea prin posta sau depunerea personala a dosarului de înscriere la sediile beneficiarului si ale partenerilor, ale caror adrese sunt menionate la Regulamantul de Selecite, postat pe site-ul www.rifse.uaic.ro;
   • Verificarea si validarea continua a dosarelor (pe masura ce acestea sunt depuse) si updatarea continua a listei persoanelor înscrise.
   • Anuntarea rezultatelor finale ale procesului de constituire a grupului tinta.
  • Calendarul selectiei va fi urmatorul:
    • 4 iunie 2012 Lansarea procesului de înscriere electronica în grupul tinta.
    • 4 iunie 2012 Debutul procesului de validare continua a înscrierii electronice.
    • 5 iunie 2012 Lansarea procedurii de depunere a dosarelor de înscriere. Debutul procesului de verificare si validare continua a dosarelor.
    • 10 iunie 2012 Debutul procesului de depunere on-line a contestatiilor cu privire la rezultatele verificarii si validarii dosarelor.
    • 11 iunie 2012 Rezolvarea continua a contestatiilor- în termen de trei zile de la primirea lor prin e-mail pe adresa rifse@uaic.ro, pâna cel mai târziu la data de 24 iulie 2012.
    • 15 iulie 2012 Încheierea procesului de înscriere electronica în grupul tinta.
    • 16 iulie 2012 Finalizarea procesului de validare continua a înscrierii electronice.
    • 20 iulie Încheierea procedurii de depunere a dosarelor.
    • 23 iulie Finalizarea procesului verificare si validare continua a dosarelor.
    • 24 iulie Finalizarea procesului de depunere a contestatiilor.
    • 27 iulie Rezolvarea contestatiilor.
    • 31 iulie Anunarea rezultatelor finale ale procesului de constituire a grupului tinta.
  • Detalii suplimentare despre acest proiect pot fi gasite accesând site-ul www.rifse.uaic.ro

8 mai 2012

 • AM POSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 59 privind modul de raportare a listelor de achiziţii necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013. Pentru mai multe detalii, click aici.

7 mai 2012

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - mai 2012. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici.

4 mai 2012

 • Comisia Europeană propune un nou program cultural: Europa Creativă. Ar putea contribui la crearea de locuri de munca şi creştere economică (activităţile culturale reprezintă 4,5% din PIB-ul UE şi 3,8% din forţa de munca). Programul reuneşte programe existente: Culture, MEDIA 2007 şi MEDIA Mundus si ar sprijini sectorul cu 1,8 miliarde de euro. Pentru mai multe detalii, click aici.

2 mai 2012

 • AM POSDRU a publicat, Instrucţiunea nr. 58 de completare a Instrucţiunii nr. 57 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013. Pentru a descărca Instrucţiunile, click aici.

30 aprilie 2012 - Programul-pilot, oferit prin proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”, la final de implementare

 • Concomitent cu finalizarea programului-pilot, în luna aprilie se va desfăşura o altă activitate importantă, prevăzută în calendarul proiectului „Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”. Astfel, în vederea extinderii la nivel naţional şi a lărgirii grupului de potenţiali beneficiari, se va evalua modul în care s-a desfăşurat procesul de predare a modulului TIC, precum şi impactul acestuia asupra celor 200 de participanţi. În acest sens, vor fi aplicate chestionare, iar în urma analizei răspunsurilor primite se va întocmi un set de sugestii pentru ameliorarea dispozitivului de predare oferit, iar platforma e-learning va fi şi ea revizuită.
  • În perioada următoare, alţi 1200 de educatori, învăţători şi institutori vor putea urma programul complex de formare continuă E-UNIVERSITARIA, care va include trei module de formare (inclusiv TIC). Acesta va fi adaptat nevoilor de perfecţionare specifice, respectând strategiile şi mijloacele de predare care presupun delocalizare, desincronizare şi virtualizare. Pe lângă subvenţiile lunare, toţi participanţii vor primi atestate de formare continuă a personalului didactic, precum şi credite profesionale transferabile.
  • Procesul de selecţie va debuta în luna mai, desfăşurându-se atât la nivelul judeţelor în care activează instituţiile partenere (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ), dar şi în judeţele limitrofe: Galaţi, Tulcea, Vrancea, Brăila - pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Botoşani şi Vaslui - pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est .
  • Persoanele interesate vor putea afla toate informatiile necesare despre criteriile şi calendarul procesului de preselecţie accesând site-ul proiectului: www.rifse.uaic.ro.

27 aprilie 2012

20 aprilie 2012

 • AM PODCA a anuntat că, în vederea simplificării procesului de verificare a cererilor de rambursare depuse la AM PODCA, pentru care, până în prezent, nu au fost rambursate cheltuielile, beneficiarilor le este solicitat să transmită Autorităţii de Management secţiunea 4.1 "Detalierea costurilor pe fiecare activitate" din bugetul proiectului, simplificată astfel: preţul unitar se elimină, cheltuielile se centralizează pe linii bugetare, unitatea de măsură menţinându-se sau înlocuindu-se, dupa caz, cu pachet. Pentru mai multe amănunte, click aici.

6 aprilie 2012

 • ACIS a publicat stadiul absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune la data de 31 martie 2012, precum şi lista actualizată a proiectelor contractate în cadrul tuturor programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale. Pentru a consulta stadiul asborbtiei si lista proiectelor, click aici.

3 aprilie 2012

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - aprilie 2012. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici.

29 martie 2012

 • OI POSDRU MECTS a publicat modelul de raport privind realizarea indicatorilor proiectelor privind doctorii certificati (doctoranzii care au primit titlul de doctor), conform Ordinului Ministrului Muncii nr. 2428/2011 privind modalitatea de finalizare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor cu nr. 6, 59 "Burse doctorale" cofinanţate din Fondul Social European. Pentru mai multe amănunte, click aici.

19 martie 2012 - Perfecţionare profesională în condiţii avantajoase prin proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”

 • Programul-pilot de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul primar şi preprimar se află în plină desfăşurare, până în luna mai. Cei 200 de participanţi, educatori şi învăţători din judeţele Neamţ şi Iaşi urmează de la distanţă cursurile modulului TIC, prin intermediul platformei BlackBoard, aflată în dotarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Acest lucru a fost posibil datorită subvenţiilor primite de beneficiari, care au putut să îşi achiziţioneze calculatoare şi dispozitive de conectare la Internet.
  • Programul de formare E-UNIVERSITARIA, lansat prin proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” reprezintă o noutate în sistemul românesc de învăţământ primar şi preşcolar. El se adresează primordial unui grup ţintă cu o mobilitate mai redusă, aflat la distanţe mari de furnizorii de formare şi poate deveni valabil pentru cadrele didactice din întreaga ţară, datorită strategiilor şi mijloacelor de predare care presupun delocalizare, desincronizare şi virtualizare.
  • Acest obiectiv se configurează în etapa următoare de implementare a proiectului, când alţi 1200 de beneficiari vor avea posibilitatea de a urma, în perioada august 2012-iulie 2013 modulul TIC şi alte două module de formare. Pe lângă subvenţii lunare, toţi participanţii vor primi atestate de formare continuă a personalului didactic, precum şi credite profesionale transferabile.
  • Procesul de selecţie va începe în luna mai, desfăşurându-se atât la nivelul judeţelor în care activează instituţiile partenere (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ), dar şi în judeţele limitrofe: Galaţi, Tulcea, Vrancea, Brăila - pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Botoşani şi Vaslui - pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est .
  • Persoanele interesate vor putea afla toate informatiile necesare despre criteriile şi calendarul procesului de preselecţie accesând site-ul proiectului: www.rifse.uaic.ro.

18 martie 2012

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, partener în cadrul proiectului Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, anunță lansarea portalului web de comunicare și informare educ@. Mai multe detalii gasiti aici.

7 martie 2012

 • AMPOSDRU a publicat programul de audienţe al:
   • Directorului General/Directorului General Adjunct în fiecare JOI între orele 14.00 -16.00 la sediul AMPOSDRU pentru contractele implementate de AMPOSDRU;
   • Directorului/Directorului Executiv în fiecare JOI între orele 14.00 -16.00 la sediul Organismului Intermediar pentru contractele implementate de Organismul Intermediar.
  • Beneficiarii se pot inscrie pe adresele de e-mail dedicate programelor de audienţe, până cel tarziu în fiecare miercuri ora 16.00. Solicitarea de înscriere în audienţă trebuie să conţină: date de identificare ale contractului şi ale persoanei/persoanelor care solicită audienţa, precum şi punctual motivul solicitării.

6 martie 2012

 • Având în vedere solicitările primite şi interesul manifestat în ultima perioadă de către studenţi, echipa de management a proiectului Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior, POSDRU/86/1.2/S/61959, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, modifică articolul 4.7. din „Metodologia de organizare a workshop-urilor studenţeşti şi de acordare a premiilor”, prelungind termenul de înscriere a studenţilor la workshop până la data de 12.03.2012 (inclusiv). Pentru mai multe amănunte, click aici.

5 martie 2012

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - martie 2012. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici.

2 martie 2012

 • Începand cu data de 2 Martie 2012, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pune la dispoziţia publicului serviciul telefonic de tip Help Desk care sa raspunda nevoilor de informare asupra posibilitaţilor de finantare şi a modului de accesare a finanţării din Fondul Social European prin POSDRU, precum şi în ceea ce priveşte implementarea proiectelor.Puteţi transmite întrebările şi solicitările Dumneavoastra de luni până vineri între orele 08.00-16.00, la numarul de telefon 021/315.02.09 precum şi pe adresa de email posdru@fseromania.ro. (sursa: AMPOSDRU)

22 februarie 2012 - Cursuri din domeniul Tehnicilor Informaţionale Computerizate desfăşurate online prin proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”

 • Programul-pilot de formare în sistem e-learning a 200 de cadre didactice din învăţământul primar şi preprimar din judeţele Iaşi şi Neamţ se află în plină desfăşurare. Cursurile modulului TIC, derulate până în luna mai, însumează 108 ore, acoperind 7 discipline (“Concepte de bază în tehnologia informaţiei”, „Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor”, „Procesarea de text”, „Calculul tabelar”, „Baze de date”, „Prezentările”, „Informaţie şi comunicare”). Pe lângă subvenţii lunare, participanţii vor primi atestate de formare continuă a personalului didactic, precum şi 30 de credite profesionale transferabile.
 • Modulul TIC se regăseşte în oferta de formare a Centrului Interregional E-Universitaria. Inaugurat în luna ianuarie 2012, acesta reprezintă principalul rezultat, ca structură instituţională, a proiectului “Reţea interregională de formareîn sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” (RIFSE) şi are ca principală misiune asigurarea derulării optime din punct de vedere administrativ şi tehnic a programului de formare acreditat E-UNIVERSITARIA, prin crearea unei reţele virtuale între parteneri. Se urmăreşte astfel dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în vederea optimizării activităţii lor didactice.
 • În perioada august 2012-iulie 2013, încă 1200 de educatori şi învăţători vor avea posibilitatea să urmeze alte două module de formare, oferite prin proiectul RIFSE. Procesul de selecţie va începe în luna mai. Persoanele interesate vor putea afla toate informatiile necesare despre criteriile şi calendarul procesului de preselecţie accesând site-ul proiectului: www.rifse.uaic.ro.

21 februarie 2012

 • În cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/62689 Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar, beneficiar - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, partener 5 - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, se va organiza un program de formare gratuit pentru studenţii şi masteranzii din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
  • Tematica acoperită de programul de formare include două componente:
   • SISTEMUL DE GESTIUNE ECONOMICO-FINANCIARĂ – SAP ERP;
   • SISTEM DE GESTIUNE ŞCOLARITATE.
  • Beneficiile studenţilor selectaţi în grupul ţintă sunt:
   • acces la un curs gratuit de formare în domeniul managementului universitar;
   • acces la un curs gratuit de SAP ERP, sistem ce ocupă locul 1 în lume în topul aplicaţiilor software pentrugestiunea companiilor;
   • materiale didactice realizate de o echipă de consultanţi SAP şi Gestiune Şcolaritate, dintr-o perspectivă diferită, a expertului care implementează sistemul în companii sau instituţii de învăţământ superior;
   • asimilarea de cunoştinţe ce vor ajuta studenţii să facă faţă unui interviu pentru o paletă diversă de job-uri;
   • cursurile se vor desfăşura atât în maniera tradiţională, cât şi prin utilizarea unei platforme e-learning.
  • Studenţii interesaţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
   • să deţină calitatea de student, cetăţean român, al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
   • să fie integralist;
   • să manifeste disponibilitate şi motivaţie în vederea participării la programul de formare.
  • Pentru mai multe detalii click aici.

20 februarie 2012

 • AM POSDRU solicita beneficiarilor ca, pana la dat de 01.03.2012, acestia sa completeze si sa transmita (pe adresa de e-mail reconciliere.contabila@fseromania.ro) Formularul 9 (semnat, stampilat, scanat) prevazut la art. 27 din Ordinul 2548/2009, in vederea efectuarii reconcilierii contabile intre conturile contabile ale Autoritatii de Management POSDRU si cele ale beneficiarilor. Din documentul transmis vor rezulta sumele primite de la AM POSDRU si cele platite (restituite) acesteia, pentru fiecare proiect, de la inceputul derularii contractului si pana la data de 31.12.2011. De asemenea, conform prevederilor din contractele de finantare, vor completa si vor transmite acest formular si beneficiarii care au primit plata aferenta cererii de rambursare finala. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)
 • AM POSDRU a anuntat ca, incepand cu data de 17 februarie 2012 in cadrul aplicatiei ActionWeb a fost creat un nou modul - "Planul activitatilor", in vederea incarcarii informatiilor care vizeaza activitatile desfasurate de beneficiari (Descarca Manualul de utilizare Actionweb - Modul "Planul activitatilor). În acest sens, a fost emisa de noul director general al AM POSDRU, Carmen Mariana Roşu, Instrucţiunea nr. 55.

17 februarie 2012

 • AM POSDRU a publicat Instructiunea nr. 54 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a da o declaratie pe proprie raspundere privind veridicitatea datelor introduse in ActionWeb aferente grupului tinta. Toti beneficiarii proiectelor POSDRU aflate in implementare trebuie sa semneze o declaratie pe proprie raspundere conform Anexei prevazute in instructiune.

6 februarie 2012

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează cursul cu tema „Managementul calităţii în învăţământul superior”, eveniment derulat în cadrul proiectului „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

  • Grupul ţintă al proiectului este format din:
    • persoane implicate în dezvoltarea politicilor în învăţământul superior;
    • persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, şefi de catedre, directori de departamente, şefi de compartimente etc.);
    • experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional;
    • membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi (membri ai Senatelor universităţilor, ai Consiliilor facultăţilor);
    • membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/ facultate; persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare (titularii de disciplină, tutorii de practică, tutorii de programe);
    • persoane implicate în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/ facultate.
  • La curs se poate participa în una din următoarele locaţii:
    • Academia de Studii Economice din Bucureşti: 22-23 februarie 2012;
    • Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca: 2-3 martie 2012;
    • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: 2-3 martie 2012;
    • Universitatea de Vest din Timişoara: 9-10 martie 2012.
  • Pentru informaţii suplimentare despre derularea cursului, vezi Programul de desfăşurare
  • Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesaţi www.quality.uaic.ro sau să ne contactaţi la:
    • Tel: 0232/201305 / Fax: 0232/201710 / e-mail: quality@uaic.ro
    • Persoane de contact: prof. univ. dr. Luminiţa IACOB, purtător de cuvânt sau ec. Simona CHIRILUŞ (Tel.: 0232 201096, e-mail: simona.chirilus@uaic.ro)

3 februarie 2012

 • OI POSDRU MECTS a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice pentru apelul de granturi aferent DMI 2.2. „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”, POSDRU. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestui document pot fi transmise la adresa de e-mail sansa2@oiposdru.edu.ro, sau la numărul de fax 0242.311.866, pana la data de 29.02.2012. Sugestiile transmise vor fi analizate, în vederea preluării propunerilor relevante în forma finala a Ghidului. OI POSDRU MECTS anunţă, de asemenea, ca Ghidul Condiţii specifice - varianta finală va fi corelat cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Generale si cu modificarile DCI POSDRU 2007-2013. Pentru a descărca Ghidul, click aici. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)

1 februarie 2012

 • Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AM POSDRU a publicat Ghidul indicatorilor actualizat in ianuarie 2012. Autoritatea de Management a inclus in Ghidul conceput în luna noiembrie definiţiile indicatorilor suplimentari prevăzuţi de Documentului Cadru de Implementare. Pentru a consulta documentul, click aici.

27 ianuarie 2012

 • Pe 28 ianuarie 2012, la sediul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Corp R, sala 502) se va desfășura, începând cu orele 9.30, Conferința-eveniment de inaugurare a Centrului Interregional E-UNIVERSITARIA.
   • Activitatea Centrului se va concentra pe implementarea un program acreditat de formare în sistem e-learning, format din 36 de cursuri în format digitalizat. Beneficiarii, 1400 de educatori, învățători și institutori se vor putea perfecționa, urmând cursurile oferite prin intermediul platformei BlackBoard, aflată în dotarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Printre obiective se mai numără și consolidarea parteneriatului constituit prin atragerea de noi parteneri la nivel naţional, extinderea programelor de formare flexibilă la alte categorii de cadre didactice, diversificarea ofertei curriculare și oferirea de consultanţă şi modele de “bune practici” tuturor celor interesaţi.
   • Centrul Interregional E-UNIVERSITARIA (cu sediul în Piața Națiunilor, lângă Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa”) a fost creat în cadrul proiectului REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Proiectul se derulează pe parcursul a trei ani (2010 -2013) şi este implementat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ. Prin modul de concepere şi de derulare, proiectul RIFSE reprezintă o noutate şi o provocare pentru formarea continuă din învăţământul preuniversitar românesc.
   • Informații suplimentare despre activitatea Centrului Interregional E-UNIVERSITARIA pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro.

23 ianuarie 2012

 • AMPOSDRU a publicat o instrucţiune (Instrucţiunea nr.53) prin care explică modalitatea de diminuare a finanţării nerambursabile, în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă. Pentru a veni în ajutorul beneficiarilor, AMPOSDRU a publicat şi Tabelul de calcul, în format Excel, în care se vor completa coloanele D şi E pentru a stabili cu cât se diminuează finanţarea, în cazul neîndeplinirii celor asumate prin Cererile de finanţare.

20 ianuarie 2012

 • CNDIPT-OIPOSDRU a publicat, spre consultare, Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant aferenta DMI 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua”, programata a fi lansata in 2012. Pentru mai multe detalii, click aici.

12 ianuarie 2012

 • POSDRU: Ghidurile - Conditii Specifice pentru cele 4 apeluri anuntate vor fi publicate spre consultare la sfarsitul lui ianuarie! AM POSDRU a publicat un nou calendar orientativ al lansarilor cererilor de propuneri de proiecte in 2012. O noutate este anuntarea lansarii liniei de granturi pe DMI 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”. In plus, urmeaza sa se mai lanseze si urmatoarele linii de finantare:
   • Granturi pe DMI 2.2. „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”
   • Granturi pe DMI 2.3. „Acces si participare la FPC”
   • Strategice pe DMI 6.4. „Initiative trans-nationale pentru o piată incluzivă”.Conform calendarului, Ghidurile Solicitantului – Conditii Specifice pentru apelurile anuntate ar urma sa fie lansate spre consultare publica pe 27 ianuarie 2012. Cu toate acestea, AM POSDRU mentioneaza ca publicarea spre consultare a Ghidurilor pentru DMI 2.1. si DMI 2.2. este conditionata de aprobarea modificarii DCI POSDRU pentru suplimentarea fondurilor in cadrul acestor linii prin realocari de la DMI 2.3., precum si de elaborarea Ghidurilor de catre OI-urile responsabile, respectiv OI din cadrul CNDIPT pentru DMI 2.1. si OI din cadrul Ministerului Educatiei pentru DMI 2.2.Pentru a consulta calendarul, click aici. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)
 • Stadiul absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune la final de 2011. ACIS a publicat stadiul la 31 decembrie 2011 al absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune, precum si lista contractelor de finantare semnate pana la aceasta data in cadrul tuturor programelor de finantare.Conform informatiilor publicate, pana la finele lui 2011 s-au facut plati catre beneficiari in valoare de circa 13, 605 miliarde de lei ceea ce corespunde unei absorbtii interne de 15,08%.In ceea ce priveste absorbtia reala, calculata ca plati rambursate efectiv de CE, aceasta se situeaza la 5,55% din alocarea totala pe 2007-2013.Pentru a consulta situatia absorbtiei la 31 decembrie 2011, click aici (sursa:www.fonduri-structurale.ro).

11 ianuarie 2012

 • AMPOSDRU a emis Instrucţiunea nr. 51 pentru beneficiarii / partenerii care au calitatea de autoritate contractantă conform art. 8 din OUG 34/2006.

6 ianuarie 2012

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - ianuarie 2012. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici.

23 decembrie 2011

 • Echipa de management a proiectului strategic REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, anunţă că Pe tot parcursul lunii decembrie a.c., cadrele didactice din judeţele Iaşi şi Neamţ selectate să facă parte din grupul ţintă pentru sesiunea pilot a programului de formare E Universitaria au depus documentele necesare înscrierii în grupul ţintă şi au semnat contractele de formare şi subvenţii. Aceasta reprezintă ultima etapă din calendarul procesului de selecţie, care a debutat pe 1 noiembrie, prin completarea online a formularelor de înscriere.
   • Cadrele didactice interesate au putut afla toate informaţiile necesare referitoare la criteriile de eligibilitate, procedura şi documentele de înscriere, accesând pagina web a proiectului (www.rifse.uaic.ro). Pachetul de beneficii oferite cursanţilor selectaţi cuprinde o subvenţie în valoare de 400 de lei pe lună, care va putea acoperi achiziţionarea unui PC şi a conexiunii la Internet necesare participării la sesiunea de formare, precum şi obţinerea unui atestat de formare continuă recunoscut de MECTS pe baza căruia participanţii acumulează 30 de credite profesionale transferabile.
   • Oportunitatea dezvoltării competenţelor profesionale, prin participarea gratuită la un program acreditat de formare în sistem e-learning este oferită prin proiectul „Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ.
   • Unul dintre indicatorii majori de asigurare a sustenabilităţii proiectului va fi atins prin inaugurarea, la sfârşitul lunii ianuarie 2012, a Centrului interregional de formare continuă în sistem e-learning. Unică la nivel naţional, această structură va avea, ca principale obiective, promovarea programului de formare continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning, atragerea de noi parteneri la nivel regional şi naţional, oferirea de consultanţă şi modele de bune practici, precum şi stimularea unei iniţiative de elaborare a unui Program Naţional de Formare Profesională Continuă în mediul virtual a resurselor umane din educaţie.
   • Detalii suplimentare despre proiect pot fi găsite pe site-ul www.rifse.uaic.ro.

9 decembrie 2011

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - decembrie 2011. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici.

8 decembrie 2011

 • ACIS a publicat astazi, 8 decembrie, stadiul absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune la 30 noiembrie 2011, precum şi lista actualizată a proiectelor contractate pe toate programele operaţionale. Pentru amănunte, click aici.

6 decembrie 2011

 • AM POSDRU pune la dispoziţia organizaţiilor interesate din România informaţii referitoare la proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European/ Flandra - Belgia în vederea participării la posibile activităţi de cooperare transnaţională cu organizaţii similare din FLANDRA - BELGIA. Pentru amănunte, click aici

5 decembrie 2011

 • Parlamentul European a aprobat scăderea ratei de cofinanţare a României la proiectele finanţate din fondurile structurale. Pentru mai multe amănunte, click aici.

2 decembrie 2011 - Viitorul fondurilor structurale. Cum ne pregatim pentru 2014-2020

 • Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro a lansat o secţiune dedicată modului în care România se pregăteşte pentru a gestiona fondurile europene după 2014. Iniţiativa este una lăudabilă, întrucât se urmăreşte o informare în timp real a ceea ce se va finanţa în viitor şi mai ales CUM. Iniţiatorii acestei campanii consideră că o absorbţie mai bună a banilor dupa 2014 trebuie să aibă la bază experienţele acumulate în perioada financiară curentă, nevoile reale de dezvoltare ale Romaniei şi implicarea tuturor celor interesaţi în procesul de PARTICIPARE-CONSULTARE-DECIZIE. Se vor promova evenimente dedicate perioadei 2014-2020, vor fi sprijinite iniţiative şi mecanisme de consultare, iniţiatorii mizând pe ajutorul tuturor celor interesaţi, pentru a fi proactivi în relaţia cu instituţiile responsabile în elaborarea documentelor programatice.Pentru mai multe amănunte, vizitaţi www.fonduri-structurale.ro

15 noiembrie 2011

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează evenimentul cu tema Zilele Angajatorului, în cadrul proiectului COMUNITATE UNIVERSITARĂ PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR , cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul are ca obiectiv general crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi sistemelor managementului calităţii totale (TQM), adecvate cerinţelor în schimbare ale stakeholderilor. Scopul acestor focus-grupuri din cadrul evenimentului, este de a facilita dialogul între angajatorii din Regiunile de dezvoltare Vest, Bucureşti-Ilfov, Nord-Vest şi Nord-Est, cadre didactice şi studenţi, de a le identifica aşteptările şi propunerile în vederea adaptării strategiilor universităţilor către îmbunătăţirea calităţii ofertelor educaţionale.Evenimentul va avea loc în următoarele locaţii:
Evenimentul a fost organizat şi la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, la data de 11 noiembrie 2011 (vezi Comunicatul de presă). Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesaţi www.quality.uaic.ro sau să adresaţi întrebări la e-mail quality@uaic.ro.

11 noiembrie 2011

 • Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU a publicat Ghidul indicatorilor POSDRU, elaborat în colaborare cu ACIS, OI MECTS, OI CNDIPT şi OI ANOFM. Pentru a consulta documentul, click aici

1 noiembrie 2011 - F O A R T E I M P O R T A N T !!!

 • AMPOSDRU a publicat lista beneficiarilor care nu au introdus tabelul cu grupul ţintă în sistemul ActionWeb, nerespectând Instrucţiunea nr.42 şi le cere beneficiarilor, în mod ultimativ, să respecte Instrucţiunea nr.42 şi, până la data de 3 noiembrie 2011, ora 11.00, să introducă datele obligatorii. AMPOSDRU îi avertizează pe beneficiarii care nu respectă instrucţiunile emise că vor fi sancţionaţi conform reglementărilor în vigoare, acestea mergând până la rezilierea contractului de finanţare.
 • În acelaşi context, OIPOSDRU MECTS, care gestionează prin delegaţie implementarea proiectelor aferente D.M.I-urilor: 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 şi 2.2, a emis o CLARIFICARE menită să lămurească aspectele solicitărilor ultimative ale AMPOSDRU.

 • Astăzi debutează o nouă activitate cu impact major în realizarea obiectivelor proiectului proiectului strategic REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ. Este vorba despre activitatea de selecţie a aproximativ 200 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar (preprimar şi primar), care vor participa la o sesiune-pilot de formare în sistem e-leanrnig, ce vizează competenţele TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării) timp de patru luni (ianuarie-aprilie 2012). Selecţia se va desfăşura pe baza unor CRITERII DE SELECŢIE:
    • Cadre didactice DOAR din învăţământul preprimar şi primar.
    • Cadre didactice care lucrează în şcolile şi grădiniţele din judeţele Iaşi şi Neamţ. (notă: În situaţia în care nu se va reuşi selectarea unui număr de 200 de cadre didactice din judeţele Iaşi şi Neamţ, se va extinde aria de selecţie şi la judeţele limitrofe.)
    • Cadre didactice care NU au parcurs şi alte programe de formare în sistem e-learning subvenţionate din fonduri europene.
    • Cadre didactice care NU au parcurs modulul TIC din cadrul unui program de formare continuă în ultimii 5 ani.
    • Cadre didactice care AU deprinderi minime de utilizare a computerului şi a internetului.
    • Cadre didactice care AU cunoştinţe minime de limba engleză.
    • Cadre didactice cu vârsta maximă de 58 de ani pentru femei şi 60 de ani pentru bărbaţi.
după următorul CALENDAR:
    • Înscrierea online a candidaţilor eligibili: 1 – 27 noiembrie 2011; (click pentru formularul de înscriere on-line).
    • Analiza/prelucrarea datelor din formularele de înscriere: 20 – 30 noiembrie 2011;
    • Comunicarea rezultatelor selecţiei: 2 decembrie 2011;
    • Depunerea online a contestaţiilor: 2 – 4 decembrie 2011;
    • Soluţionarea contestaţiilor: 5 – 6 decembrie 2011;
    • Postarea pe site-ul proiectului a listei finale cu numele cursanţilor din grupul pilot - 6 decembrie 2011;
    • Încheierea contractelor de studii şi de subvenţii de către cursanţii din grupul pilot: 7 – 21 decembrie.
Informaţii detaliate despre întreaga activitate de selecţie a grupului ţintă, precum şi stadiul implementării proiectului, puteţi obţine direct de pe website-ul proiectului: www.rifse.uaic.ro.

25 octombrie 2011

 • În cadrul proiectului POSDRU ID 62689 Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi derulat în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, SE PRELUNGESTE PERIOADA DE ÎNSCRIERE până la data de 30 octombrie 2011 pentru participarea la programul de formare gratuit pentru cadre didactice și personal didactic auxiliar de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Mai multe amănunte, aici.

22 octombrie 2011 - Oportunităţi de perfecţionare oferite gratuit educatorilor şi învăţătorilor

 • Echipa de management a proiectului strategic REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, anunţă că în lunile noiembrie şi decembrie se va desfăşura procedura de selecţie a candidaţilor în vederea constituirii unui grup-pilot cuprinzând 200 de cadre didactice din învăţământul preprimar şi primar. Acestea vor participa, timp de patru luni (ianuarie-aprilie 2012), la o sesiune de formare continuă în domeniul TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării). Prin această fomare se urmăreşte ameliorarea competenţelor digitale ale beneficiarilor, prin accesul la forme moderne de comunicare, facilitate de platforma e-learning a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. De asemenea, sesiunea de formare propusă oferă cadrelor didactice ce vor fi selectate o oportunitate de dezvoltare a portofoliului profesional . Pentru fiecare cursant în parte participarea la această sesiune de formare prezintă două avantaje majore:
    • subvenţii în valoare de 400 de lei pe lună, care vor putea acoperi cheltuielile de transport, achiziţionarea unui PC şi a conexiunii la Internet necesare participării la sesiunea de formare
    • obţinerea unui atestat de formare continuă recunoscut de MECTS pe baza căruia participanţii acumulează 30 de credite profesionale transferabile. Programul-pilot se adresează, în mod deosebit, cadrelor didactice din judeţele Iaşi şi Neamţ cu deprinderi minime de utilizare a computerului şi a internetului, care nu au parcurs şi alte programe de formare în sistem e-learning subvenţionate din fonduri europene şi NU au acumulat 90 de ECTS în ultimii 5 ani. Unul dintre principalele obiective ale acestui proiect, derulat în perioada 2010-2013, vizează dezvoltarea competenţelor profesionale a 1400 de educatori, institutori şi învăţători, prin participarea gratuită la un program acreditat de formare în sistem e-learning. Detalii suplimentare despre proiect, etapele şi criteriile de selecţie pot fi găsite pe pagina web a proiectului: www.rifse.uaic.ro.

21 octombrie 2011 - STADIUL ABSORBTIEI FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE IN ROMANIA

 • Ministerul Afacerilor Europene a publicat zilele trecute stadiul absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune la 30 septembrie 2011. Fata de situatiile similare publicate lunar de catre ACIS, acest stadiu al absorbtiei cuprinde si informatii privind absorbtia reala (efectiva) a fondurilor.Astfel, conform cifrelor publicate de MAEur, Romania a primit pana la sfarsitul lunii septembrie 2,822 miliarde de euro de la CE din care avansuri in valoare de 2,106 miliarde de euro si plati intermediare de doar 716 milioane de euro, ajungand la o absorbtie efectiva (plati intermediare/alocare UE) de 3,7%. In ceea ce priveste stadiul cheltuirii fondurilor pe fiecare program operational, conform datelor publicate, POS Mediu si POSDRU inregistreaza cea mai mica rata a absorbtiei efective (1,89%, respectiv 2,96%). POSDRU, spre exemplu, are a doua cea mai mare rata a absorbtiei calculata in functie de platile interne virate catre beneficiari (prefinantari si rambursari din fonduri comunitare si de la bugetul de stat) – 22,72%, respectiv 4,016 miliarde lei. Insa, cu doar 102,92 milioane lei plati intermediare rambursate de Comisia Europeana, la absorbtie efectiva se numara printre codase.Programul operational fruntas atat in ceea ce priveste platile virate catre beneficiari, cat si in ceea ce priveste platile intermediare primite de la CE este POR-ul, cu o rata a absorbtiei efective de 7,37%. Iata situatia completa a absorbtiei, publicata de MAEur. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)
 • UPDATE!!! - Profilul UAIC pentru completarea cererilor de finanţare în proiectele POSDRU.

20 octombrie 2011

 • În cadrul proiectului POSDRU ID 62689 Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi derulat în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, se va organiza un program de formare gratuit pentru cadre didactice și personal didactic auxiliar de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Tematica acoperită de programul de formare include două componente: SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL ŞCOLARITĂŢII şi SISTEM DE GESTIUNE ECONOMICA-SAP. Cursul se adresează doar acelor angajaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi care activează în următoarele structuri/domenii:
    • comisiile de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate;
    • comisii/structuri de conducere la nivel de universitate sau facultate;
    • dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate;
    • dezvoltarea programelor de studii universitare. Pentru mai multe amănunte, click aici.

19 octombrie 2011

 • În perioada 20 - 22 octombrie 2011 va avea loc la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în cadrul proiectului Centru de Formare şi Analiză în Ingineria Riscurilor” (CeFAIR) - POSDRU/18/1.2/G/34597, manifestarea ştiinţifică International Conference on Risk Theory and Applications. Mai multe amănunte în Comunicatul de presă.

17 octombrie 2011

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează la Iaşi conferinţa cu tema BUNE PRACTICI ÎN MANAGEMENTUL UNIVERSITAR, eveniment derulat în cadrul proiectului Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Conferinţa va avea loc în data de 4 noiembrie 2011, la Iaşi, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, clădirea Romtelecom, strada Al. Lăpuşneanu, nr. 14, între orele 8.30 şi 17.00. Confirmările pentru participarea la eveniment se pot face la: e-mail alexandra.vosniuc@uaic.ro, tel.0744568733 - persoana de contact Alexandra VOSNIUC. Pentru informaţii suplimentare despre eveniment şi despre proiect puteţi adresa întrebări la e-mail quality@uaic.ro.

10 octombrie 2011

 • În cadrul proiectului POSDRU/70/6.2/S/41911, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, are loc o Campanie de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor la angajare si la locul de munca. Partenerii proiectului: Universitatea din București, Asociația ”Grupul de Economie Aplicată”, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună” și Blocul Național Sindical, au emis un COMUNICAT DE PRESĂ.
 • ACIS a publicat Calendarul actualizat la 30 septembrie 2011 al lansarilor de apeluri de proiecte in cadrul programelor operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune.Pentru mai multe amănunte, click aici.

7 octombrie 2011

 • FOARTE IMPORTANT! Conducerea AM POSDRU solicita sprijinul beneficiarilor pentru cresterea eficientei mecanismului de rambursare a cheltuielilor din proiectele POSDRU si pentru eliminarea blocajelor sesizate de către unii beneficiari. Astfel, AM POSDRU solicita beneficiarilor cu cereri de rambursare depuse la AM/OI POSDRU delegat care au depasit termenul contractual, sa comunice acest lucru pana la data de 15 octombrie 2011, la adresa de e-mail sesizari.beneficiari@fseromania.ro, prin completarea tabelului anexat si transmiterea acestuia atat electronic, cat si scanat, cu semnatura si stampila. Pentru mai multe amanunte, click aici.

6 octombrie 2011

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - octombrie 2011. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici.

5 octombrie 2011

 • AMPOSDRU lansează Cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 114 “Învăţământ de calitate pentru piaţa muncii”. Vineri, 7 octombrie 2011, ora 8.00, se lansează Cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 114 - “Învăţământ de calitate pentru piaţa muncii”, aferentă Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 1.2. – “Calitate în învăţământul superior”. Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare se realizează exclusiv electronic, prin intermediul aplicaţiei ActionWeb, aflată pe pagina de internet https://actionweb.fseromania.ro, până vineri, 21 octombrie 2011, ora 16.00. Vezi Comunicatul.(sursa: www.fseromania.ro)

27 septembrie 2011

 • OIPOSDRU MECTS a publicat varianta finală a Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 114 aferentă DMI 1.2. “Calitate în învăţământul superior”, deschiderea sistemului ActionWeb pentru transmiterea proiectelor urmand sa aibă loc vineri, 7 octombrie 2011.
   • Termenul limită pentru transmiterea proiectelor este 21 octombrie 2011, ora 16.00.
   • Valoarea totală a unui proiect poate fi cuprinsă între: minim 2.108.150,00 lei (echivalentul în lei a 500.000,00 euro) şi maximum 12.648.900,00 lei (echivalentul în lei a 3.000.000,00 euro)
   • Alocarea financiară orientativă pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 42.163.000 lei, iar categoriile de beneficiari eligibili sunt: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; Agenţii, structuri aflate în subordinea/coordonarea MECTS, precum şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior la nivel de sistem, inclusiv în asigurarea şi managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior. Pentru a descărca Ghidul Solicitantului, click aici. (sursa:www.fonduri-structurale.ro)

10 septembrie 2011

 • În luna septembrie membrii echipei proiectului RIFSE aşteaptă cu nerăbdare rezultatele procesului de evaluare la care este supus dosarul programului de formare de către Direcţia de Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (DFCPIP). Succesul acreditării programului va însemna demararea unui program de formare continuă fără precedent în sistemul românesc de învăţământ. Programul de formare propus va cuprinde 36 de cursuri revizuite, performante şi accesibile beneficiarilor (educatoare, învăţători, institutori). Cursurile se vor derula prin intermediul platformei e-learning, aflată în dotarea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Prin modul de concepere şi de derulare, proiectul RIFSE reprezintă o noutate şi o provocare pentru formarea continuă din învăţământul preuniversitar românesc. Luna septembrie reprezintă prima lună din cel de-al doilea an de implementare a proiectului. În această lună a avut loc şi o activitate intensă de auditare finaciară şi tehnică a întregii activităţi desfăşurate în ultimele şase luni. Seria activităţilor operaţionale adresate grupului-ţintă va debuta în luna octombrie, când vor fi aduse la cunoştinţa potenţialilor beneficiari criteriile de selecţie pentru alcătuirea unui grup-pilot. Procedura de selecţie, programată să aibă loc în lunile noiembrie şi decembrie a.c., se va adresa cadrelor didactice din sistemul preşcolar şi şcolar care îşi desfăşorară activitatea în judeţele Iaşi şi Neamţ. Astfel, 200 de persoane vor participa, timp de patru luni (ianuarie-aprilie 2012) la o sesiune de formare continuă în TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării). Condiţiile de participare la programul-pilot vor putea fi consultate începând cu luna octombrie, accesând pagina proiectului: www.rifse.uaic.ro.

9 septembrie 2011

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează în data de 16 septembrie un workshop cu tema Bune practici în managementul universitar. Activitatea se derulează în cadrul proiectului COMUNITATE UNIVERSITARĂ PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, finanţat în cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 – Fondul Social European, cu perioadă de implementare 1.12.2010 - 31.11.2013. Pentru mai multe detalii descărcaţi comunicatul complet al evenimentului, programul workshop-ului ori accesaţi website-ul proiectului: www.quality.uaic.ro.

8 septembrie 2011

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - septembrie 2011. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici.

5 septembrie 2011

 • AM POSDRU a publicat Decizia nr.8 a directorului general, de aprobare a modelului cadru de Notificare a beneficiarilor pentru modificarea contractelor de finanţare în legătură cu noile condiţii de acordare şi recuperare a prefinanţării. Notificarea se adresează tuturor beneficiarilor care au proiecte de grant sau strategice în implementare şi modifică prevederile contractelor referitoare la:
   • procentul de prefinanţare şi modul de acordare a acesteia,
   • modalitatea de recuperare a prefinanţării,
   • restituirea prefinanţării în cazul necheltuierii acesteia. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)

31 august 2011 - Proiectul “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” (RIFSE) – la finalul primului an de implementare!

 • Proiectul REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (RIFSE), implementat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi partenerii săi (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ) a ajuns cu bine la finalul primului an de implementare a activităţilor propuse. În luna august echipa proiectului a muncit susţinut la finalizarea ultimelor activităţi operaţionale pe care le-a implicat acreditarea programului de formare. În acest sens, experţii beneficiarului şi cei ai partenerilor au pregătit împreună dosarul de acreditare a programului de formare, o activitate complexă, orchestrată de echipa de management din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Astfel, s-au definitivat programele şi cursurile, s-a verificat postarea lor pe platforma BlackBoard Academic Suite* şi s-a pregătit dosarul de acreditare a programului, ce va fi înaintat MECTS spre analiză în următoarea perioadă. Tot în luna august au fost derulate o serie de acţiuni menite să optimizeze relaţia de comunicare cu partenerii. În acest sens s-au mijlocit contacte între departamentele tehnice, financiare şi logistice ale partenerilor din universităţile partenere şi cele din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, s-au convenit, de comun acord, modalităţile de comunicare şi de circulaţie a fluxurilor de infomaţii, precum şi căile de rezolvare a dificultăţilor sau blocajelor ce pot apărea în comunicare. Finalul primului an de implementare a proiectului implică şi startul pregătirii Cererii de rambursare nr. 2. Pentru aceasta, departamentele tehnice însărcinate cu activităţile specifice depun un efort susţinut pentru pregătirea documentaţiei ce va fi înaintată către OIPOSDRU-MECTS. Persoanele interesate pot obține detalii suplimentare despre acest proiect, accesând www.rifse.uaic.ro.

22 august 2011

 • AM POSDRU solicita beneficiarilor şi partenerilor transmiterea listei de experţi şi a echipei de management până pe 25 august 2011. AM POSDRU a dispus prin adresa nr. E 1327/26.07.2011 ca toţi beneficiarii/partenerii proiectelor POSDRU să transmită, până la data de 1 august 2011, tabelul conţinând datele referitoare la echipa de management şi experţii pe termen lung şi scurt implicaţi în proiect. Întrucât nu au raspuns toţi beneficiarii la adresa sus-menţionată, AM POSDRU a publicat lista acestora, cu menţiunea ca toţi beneficiarii care se regăsesc pe această listă sunt rugaţi să transmită datele solicitate la AM/OI delegat care monitorizează proiectul, până la data de 25 august 2011. După această dată, vor fi demarate verificări la faţa locului, ad-hoc, la sediile beneficiarilor/locaţiile de implementare ale activităţilor proiectelor, pentru a aduna informaţiile solicitate şi a identifica motivele care au determinat nerespectarea termenelor stabilite. Pentru consultarea listei respective, click aici.

19 august 2011

 • AM POSDRU a transmis, până în prezent, către Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) un număr de 29 de declaraţii de cheltuieli, în valoare totala de 535.318.710 lei (echivalentul sumei de 127.003.252 euro). Despre situaţia rambursărilor în cadrul POSDRU, a contractărilor şi alte informaţii, click aici. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)
 • Noi dispoziţii referitoare la verificarea procedurilor de achiziţii publice au fost adoptate printr-un memorandum aprobat de Primul Ministru in data de 28.07.2011. Astfel, au fost întocmite liste unitare pentru toate programele operaţionale în vederea verificarii procedurilor de achiziţii din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, respectiv:
    • Lista de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prevăzute de OUG. nr. 34/2006 (Descarca lista);
    • Lista de verificare a procedurii de atribuire a contractului de servicii incluse in Anexa 2B a OUG nr. 34/2006 (Descarca lista). Pentru mai multe amănunte, click aici.

8 august 2011

 • Şeful ACIS: Reducerea prefinanţării şi rezilierile pentru nedepunerea cererilor de rambursare se aplică doar noilor contracte. Sub motivaţia că mulţi dintre beneficiarii care iau banii din prefinanţare nu mai trimit ulterior facturile aferente cheltuielilor, guvernul a decis recent să taie cuantumul prefinanţărilor, de la 30% la 10%, dar nu a specificat cui se vor aplica noile prevederi. Seful ACIS, Cătălin Vatafu, a declarat, vineri, că atat această măsură, cât şi cea privind rezilierea contractelor în contul cărora nu se depun cereri de rambursare în patru luni de la primirea avansului se aplică doar contractelor semnate începând de la data mentionata....., click aici pentru detalii. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)

7 august 2011

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - august 2011. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate Universităţilor, click aici!

5 august 2011

 • Autoritatea Comună de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013 a organizat în data de 2 august 2011, la Michalovce, Slovacia, a patra reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al programului sus mentionat. Pe agenda reuniunii au fost incluse şi puncte de discuţie referitoare la lansarea celui de al treilea apel pentru propuneri de proiecte precum şi la proiectele majore de investiţii. Următorul apel va fi lansat la jumatatea lunii septembrie 2011, cu termen de depunere a propunerilor de proiecte sfarsitul lui decembrie 2011. Bugetul alocat: 8 000 000 euro. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)

1 august 2011

 • Comisia Europeană a decis astăzi o serie de măsuri care ar trebui să contribuie semnificativ la relansarea unora dintre economiile din UE care se confruntă cu cele mai mari dificultăţi. Conform propunerii, atat Romania cat si alte cinci state membre (Greciei, Irlandei, Portugaliei, Letoniei si Ungariei) vor putea sa-si diminueze contributia la proiectele pe care le cofinanteaza in prezent impreuna cu Uniunea Europeana. Comisia pune la dispozitia celor 6 state membre o cofinantare UE suplimentara, esentiala pentru proiectele de impulsionare a cresterii si a competitivitatii din aceste tari. Prin urmare, ele vor putea sa-si diminueze contributia in cadrul cofinantarii, intr-un moment in care bugetele lor nationale sunt supuse unei presiuni considerabile; in acest mod, programele care nu au fost inca executate din lipsa de fonduri nationale vor putea sa fie lansate si sa injecteze bani in economie. Suma totala de care vor beneficia cele 6 state membre este de 2,884 miliarde euro, impartita astfel: Romania - 714 milioane euro, Grecia – 879 milioane euro, Ungaria – 308 milioane euro, Irlanda – 98 milioane euro, Letonia – 255 milioane euro si Portugalia 629 milioane euro. Pentru mai multe amănunte, click aici. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)

29 iulie 2011

 • Proiectul REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (RIFSE), implementat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi partenerii săi (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ) și-a diversificat în luna iulie calendarul activităților curente cu două noi acțiuni, menite să contribuie la sporirea vizibilității obiectivelor urmărite și la fludizarea procesului de comunicare în cadrul echipei de implementare. Una dintre acţiunile de promovare a proiectului RIFSE s-a derulat în cadrul „Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe ale Educaţiei”, eveniment organizat între 7 și 9 iulie 2011 de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Cu acest prilej, d-l lector univ. dr. Florin Frumos, cadru didactic în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi membru al echipei de implementare a proiectului RIFSE, a susținut un workshop cu tema „Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning – între proiect şi realitate”. Tema propusă s-a bucurat de un larg interes în rândul participanților, cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, care au solicitat informații detaliate despre criteriile de eligibilitate și beneficiile obținute prin participarea la programul de formare oferit în cadrul proiectului “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”. Tot în această lună, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a găzduit pe 18 iulie, la sediul său, o întâlnire de lucru, la care au participat experți ai instituțiilor de învățământ superior partenere (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea din Oradea), precum și membri ai echipei de management ai proiectului “Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”. Subiectele dezbătute în cadrul acestei ședințe au vizat utilizarea platformei BlackBoard Academic Suite și redactarea modulelor de curs, precum și clarificarea aspectelor de ordin financiar și administrativ. Începând cu luna august vor fi inițiate procedurile de acreditare a modulelor propuse prin proiect, de perfecționare pedagogică, de către Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământului Preuniversitar (CNFP). Persoanele interesate pot obține detalii suplimentare despre acest proiect, accesând www.rifse.uaic.ro.

19 iulie 2011

 • ACIS a publicat Calendarul actualizat al lansărilor de apeluri de proiecte din cadrul POSDRU. Conform noului calendar, actualizat la 30 iunie 2011, în cadrul POSDRU se vor lansa apeluri de proiecte abia în toamna acestui an, respectiv în perioada octombrie-noiembrie, după cum urmează:
   • DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior (proiecte de grant)
   • DMI 2.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii (proiecte de grant)
   • DMI 2.3. Acces şi participare la FPC (proiecte strategice)
   • DMI 6.4. Iniţiative trans-naţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii (proiecte strategice). Pentru a consulta calendarul POSDRU, click aici.

14 iulie 2011

 • AM POSDRU a publicat Raportul anual de implementare a POSDRU - 2010, aprobat în cadrul reuniunii CM POSDRU din data de 24 mai 2011 şi declarat admisibil de către Comisia Europeana pe 08 iulie 2011. Raportul poate fi consultat aici.

5 iulie 2011

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - iulie 2011. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate universităţilor, click aici!

30 iunie 2011

 • Fonduri-structurale.ro EXPLICA ! De ce au fost respinse de catre AMPOSDRU 83 de cereri de prefinantare. Iată câteva precizări ale unor specialişti, utile în planificarea cât mai eficientă a cash-flow-ului, pentru un bun management financiar. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)

 • Activitățile desfășurate în cadrul proiectului REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (RIFSE) în luna iunie s-au concentrat asupra prelucrării și transpunerii pe platforma e-learning a celor 36 de cursuri, revizuite în funcție de rezultatele analizei nevoilor de formare a potențialilor beneficiari. Într-o primă etapă, atingerea acestui obiectiv presupune convertirea în format HTML a suporturilor de curs. Pentru operativitatea și eficientizarea acestui procedeu, experții au primit sugestii referitoare la structurarea optimă a materialelor de curs în cadrul unei ședințe care s-a desfășurat in sala D 206 miercuri, 15 iunie, în corpul D al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”. Întregul program de formare va fi transpus pe platforma Blackboard Academic Suite, aflată în dotarea solicitantului – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași). Aceasta oferă suportul tehnic care permite dezvoltarea cercetării interdisciplinare online, precum și posibilitatea de îmbunătățire a procesului de predare-învățare. Astfel, este facilitată diseminarea celui mai bun conținut formativ, contactul, în timp real, cu alți membri ai grupurilor de lucru, precum și supervizarea stadiului de parcurgere a suporturilor de curs. Atât tutorii, cât și participanții la sesiunile de pregătire disponibile în cadrul proiectului vor avea acces la materialele de studiu prin intermediul unui cont individual, deschis odată cu începerea activității de formare. Mai multe amănunte, vezi pe website-ul proiectului: www.rifse.uaic.ro.

24 iunie 2011

 • Conducerea AMPOSDRU a decis publicarea periodică a listei cu plaţile efectuate către beneficiari începând cu luna mai 2011. AMPOSDRU a publicat vineri, 24 iunie, lista plăţilor facute in perioada 4 mai –23 iunie 2011. Mai multe amănunte, aici.

23 iunie 2011

 • Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Bucuresti – Ilfov (OI R POSDRU BI) publică raspunsurile la cele mai frecvente întrebari adresate de către potentialii benefeficiari şi beneficiarii POSDRU. Pentru mai multe detalii privind raspunsurile la intrebarile frecvente adresate click aici.

20 iunie 2011

 • AMPOSDRU a publicat lista cererilor de prefinanţare respinse! AMPOSDRU a publicat lista cererilor de prefinanţare nr.2, respectiv nr.3, care au fost respinse, întrucât nu îndeplinesc prevederile Deciziei nr.9 din 23.02.2011 a AMPOSDRU. Conform art. 5, alin. (7), lit. b), „a doua tranşă de prefinanţare va fi de max. 20% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare şi va putea fi acordată doar după recuperarea unei sume echivalente a cel putin 50% din prefinanţarea primită anterior”. Beneficiarii care se regăsesc pe această lista pot depune o nouă cerere de prefinanţare după ce îndeplinesc condiţiile prevăzute în această decizie. Iată lista cererilor de prefinantare respinse. (sursa: www.fseromania.ro)

14 iunie 2011

 • AM POSDRU a publicat o clarificare privind modul de inlocuire a partenerilor in cadrul proiectelor finantate din POSDRU. Conform acestei clarificări, în situaţia excepţională în care solicitantul unei cereri de finanţare aprobate este o organizaţie/instituţie/structură cu statut internaţional recunoscut de Ministerul Afacerilor Externe din România, iar cererea de finanţare nu a fost depusă în parteneriat, se admite introducerea unui partener eligibil conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice şi înlocuirea cu acesta a solicitantului iniţial, care devine partener. Iată textul integral al Clarificarii.
 • AM POSDRU a publicat Decizia nr. 2 prin care se modifică art.17 alin.12 din modelul standard de notificare AM POSDRU/OI POSDRU delegat pentru modificarea contractului de finanţare strategic/de grant ca urmare a modificărilor legislative, aprobat prin Decizia directorului general al AM POSDRU nr.53/13.12.2010. Pentru textul integral al Deciziei, click aici.

30 mai 2011

 • În luna mai proiectul REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM ELEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, implementat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a intrat într-o nouă etapă. Pe baza concluziilor obţinute în urma analizei nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi şcolar, experţii instituţiilor partenere au actualizat programele şi cursurile dispozitivului de formare continuă în scopul adaptării şi portării acestora în platforma e-learning. Această activitate s-a derulat, concomitent, pe două coordonate. S-a urmărit, într-o primă fază, revizuirea conţinutului curricular ca atare al cursurilor, prin corelarea cu rezultatele privind disponibilitatea, motivaţiile şi nivelul competenţelor digitale ale cadrelor didactice care formează populaţia ţintă a proiectului. Ulterior, programele şi cursurile au fost supuse unui proces de adaptaretehnică, în conformitate cu cerinţele didactice, dar şi cu şi particularităţile sistemului de formare e-learning. Mai multe amănunte, vezi pe website-ul: www.rifse.uaic.ro.

17 mai 2011

 • ACIS a publicat calendarul actualizat la 30 aprilie 2011 al lansărilor de apeluri de proiecte în cadrul tuturor programelor operaţionale finanţate din fondurile structurale şi de coeziune. Pentru a consulta calendarul, click aici.

12 mai 2011

 • În luna martie, autorităţile de la Bruxelles au respins cererea de realocare transmisă de AM POSDRU pentru suplimentarea fondurilor pe axele 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” şi 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” prin retragerea de sume de pe axele 2 şi 4. CE a respins această cererea deoarece justificarea prezentată, bazată pe argumentul sumelor cheltuite versus sume alocate, nu a inclus şi o analiză, o evaluare a impactului programului..., click aici pentru detalii. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)

9 mai 2011

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - mai 2011. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru programele destinate universităţilor, click aici!

29 aprilie 2011

 • Proiectul REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (RIFSE), implementat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi partenerii săi (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ) s-a desfăşurat, în luna aprilie, pe câteva coordonate determinante pentru configurarea activităţilor operaţionale viitoare. Un prim obiectiv l-a reprezentat finalizarea activităţii de analiză a nevoilor de formare ale potenţialilor beneficiari (învăţători, educatoare, institutori din mediul rural). Aceasta s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2010 – aprilie 2011, prin aplicarea a aproximativ 1200 de chestionare, în judeţele instituţiilor partenere si al beneficiarului. Procesarea calitativă şi cantitativă a datelor a urmărit obţinerea informaţiilor relevante pentru selectarea grupului-ţintă şi organizarea programului de formare în sistem e-learning. S-a constatat că, din totalul subiecţilor, o proporţie semnificativa îndeplineşte un criteriu important de eligibilitate, având mai puţin de 30 de credite din cursuri de formare continuă în ultimii trei ani. Interpretarea datelor indică şi atitudinea favorabilă a învăţătorilor/educatorilor pentru participarea pentru o perioadă de un an la un program de formare continuă e-learning. Rezultatele obţinute în cele patru centre universitare (Iaşi, Galaţi, Suceava şi Oradea) au fost diseminate în rândul persoanelor interesate – conceptorii de cursuri de la cele patru universităţi – în cadrul unei videoconferinţe comune organizate la sediul beneficiarului pe 29 aprilie 2011. Aspectele semnificative au fost sintetizate sub forma unui Raport asupra nevoilor de formare şi calificare ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, document care va putea fi consultat şi descărcat de pe pagina web a proiectului (www.rifse.uaic.ro). Programul de formare va fi redefinit în acord cu rezultatele analizei de nevoi, de formare şi de calificare pe piaţa muncii a grupului ţintă. Astfel, până în luna iunie, 36 de cursuri pentru formarea continuă şi programele acestora vor fi revizuite, ţinându-se cont de disponibilitatea, motivaţiile şi nivelul competenţelor cadrelor didactice pentru o formare în sistem e-learning.

21 aprilie 2011

 • AM POSDRU a publicat noul Calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011. Conform noului calendar, în acest an NU se vor mai lansa următoarele linii de granturi, deşi ele se regăseau în versiunile anterioare ale calendarului:
   • DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate;
   • DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă;
   • DMI 6.2. Îmbunatăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. (sursa: www.fonduri-structurale.ro)

13 aprilie 2011

 • CNDIPT-OIPOSDRU a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă DMI 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă”, a cărei lansare este programată pentru perioada următoare.

12 aprilie 2011

 • AM POSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 44 referitoare la clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013. Instructiunea precizează, printre altele, următoarele aspecte:
   • Plafoanele maximale stabilite în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, pentru diferitele tipuri de experţi, cuprind venitul net şi taxele/contribuţiile aferente angajatului, fără a include contribuţiile aferente angajatorului;
   • Nu este permisă angajarea personalului partenerului/partenerilor la liderul de parteneriat, sau viceversa;
   • Beneficiarii/Partenerii pot solicita spre decontare, pe perioada de derulare a proiectului, contravaloarea serviciilor de contabilitate, pază locaţii, închiriere locaţii şi leasing, fără a fi necesară furnizarea dosarului de achiziţie, cu condiţia ca aceste contracte să fi fost încheiate de Beneficiari/Parteneri cu furnizorii de servicii, înainte de data semnării contractului de finanţare. (sursa: www.fonduri-structurale.ro) Puteţi consulta Textul integral al al Instructiunii.

1 aprilie 2011

 • Debutul lunii aprilie coincide cu o intensă activitate a experţilor din proiectul REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, implementat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi partenerii săi (Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. După activitatea de aplicare a aprox. 1200 de chestionare necesare analizei nevoilor de formare ale potențialilor beneficiari (învățători, educatoare, institutori din mediul rural), în această lună se vor desfăşura, simultan, următoarele activităţi:
   • finalizarea analizei şi interpretării datelor,
   • întocmirea unui raport asupra nevoilor de formare si de calificare a grupului tinta (raport ce va fi postat pe website-ul proiectului)
   • diseminarea informaţiilor în rândul persoanelor implicate şi interesate de conţinutul analizei. Toate aceste subactivităţi operaţionale se vor finaliza cu Redefinirea programului de formare în acord cu rezultatele analizei de nevoi de formare şi de calificare pe piaţa muncii a grupului ţintă, subactivitate ce marchează punctul de plecare pentru următoarea activitate marcantă la nivelul proiectului: Actualizarea programelor analitice a 32 de cursuri din oferta de formare a departamentelor specifice, pentru adaptarea şi introducerea acestora în platforma e-learning. Timp de trei luni (aprilie 2011- iunie 2011) experţii se vor implica în Revizuirea continutului curricular al modulelor şi corelarea acestora cu informaţiile obţinute prin analiza de nevoi. Pentru mai multe amănunte despre stadiul şi rezultatele acestor activităţi, puteţi obţine informaţii accesând site-ul www.rifse.uaic.ro, sau folosind rubrica Contact a website-ului (pentru a obtine informaţiile direct de la experţi).

29 martie 2011

 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Bucureşti în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Vest din Timişoara, cu Colegiul Psihologilor din România, Eurocenter Management Network, Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG (Structural ConsultingTM Group – www.fonduri-structurale.ro) şi Asociaţia pentru Studii Calitative şi Interculturale în Psihologie Sibiu a lansat, pe 24 martie 2011, proiectul „Definirea calificării de psiholog şi a descriptorilor sectoriali de învăţare, în vederea adaptării programelor de master în psihologie la nevoile pieţei muncii din România”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DMI 1.2. „Calitate în învăţământul superior”. Vezi Comunicatul de presă.

28 martie 2011

 • În zilele de 25-26.03.2011, în cadrul proiectului COMUNITATE UNIVERSITARĂ PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, finanţat prin Fondul Social European în cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a avut loc o reuniune de lucru cu participarea reprezentanţilor tuturor partenerilor implicaţi în implementare (Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca). În cele două zile ale desfăşurării întâlnirii, echipa de management a proiectului, împreuna cu membri ai comitetului consultativ, experţii şi raportorii grupurilor de lucru, reprezentanţi ai stakeholderilor (AJOFM Iaşi, BRD - Groupe Societe Generale Iaşi, ISJ Neamţ), au dezbătut:
  • problematica managementului calităţii totale (TQM) din perspectiva creării unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi sistemelor TQM, adecvate cerinţelor în schimbare ale stakeholderilor (abordări actuale privind managementul proceselor in universităţi, studii comparative despre evaluări externe ale universităţilor, posibilităţi de orientare a culturii organizaţionale a unei universităţi în spiritul TQM, etc – vezi mai mult în Programul evenimentului);
  • stadiul proiectului şi derularea activităţilor pentru primul an de implementare prin corelarea lor cu obiectivele specifice, rezultatele şi livrabilele vizate;
  • probleme administrativ-tehnice.
Mai multe amănunte despre acest eveniment dar şi prezentările susţinute în cadrul lui vor putea fi consultate în curând pe website-ul proiectului.

24 martie 2011

 • În perioada 31.03 – 7.04.2011, în cadrul proiectului Centru de Formare şi Analiză în Ingineria Riscurilor (CeFAIR), finanţat în cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 – Fondul Social European şi implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, se va desfăşura cursul de formare de formatori intitulat Tehnici de matematică nuanţată în procese de modelare cu aplicaţii în analiza decizională şi în evaluarea şi controlul riscurilor. Vezi mai multe amănunte în Comunicatul de presă.

22 februarie 2011

 • Sfârşitul lunii februarie marchează finalizarea unei etape importante în implementarea proiectului REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. Până la data specificată, fiecare dintre cele cinci instituţii partenere (Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi, Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ) va aplica un chestionar eşantioanelor de respondenţi, învăţătoare şi educatori din mediul rural, în vederea stabilirii nevoilor de formare ale potenţialilor beneficiari. Pentru mai multe amănunte, vizitaţi website-ul proiectului : www.rifse.uaic.ro.

16 februarie 2011

10 februarie 2011

 • OI POSDRU – MECTS a publicat o sinteză a celor mai frecvente greşeli făcute de beneficiari în implementarea proiectelor POSDRU aflate în gestiunea acestui Organism Intermediar. Pentru a accesa acesastă sinteză, click aici.
 • ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanţare – februarie 2011. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei. Pentru a vizualiza sursele de finanţare nerambursabilă destinate Universităţilor, click aici.

2 februarie 2011

 • Comisia Europeană difuzează filmul de promovare a oportunităţilor oferite cetăţenilor europeni prin Fondul Social European. Pentru vizualizare, click aici.

27 ianuarie 2011

 • În cadrul proiectului Centru de Formare şi Analiză în Ingineria Riscurilor (CeFAIR) implementat de UAIC, va fi organizată o masă rotundă în Sala de consiliu a Facultăţii de Matematică. Scopul acesteia este realizarea transferului direct de informaţii din şi către mediul universitar, pentru optimizarea procesului de formare a specialiştilor capabili să analizeze cu metode novatoare riscurile actuale sau potenţiale.

26 ianuarie 2011

I M P O R T A N T

 • În atenţia cadrelor didactice / cercetătorilor care intenţionează să depună proiecte de finanţare prin Fonduri Structurale: În vederea utilizării judicioase a resurselor publice - umane, materiale şi financiare - proiectele de finanţare vor trebui să urmeze paşii descrişi in Diagrama procedurii de initiere a proiectelor. Depunerea spre evaluare a proiectului trebuie aprobată de Biroul Senat al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" (model adresă BS).

21 ianuarie 2011

 • AM POS Mediu a publicat calendarul lansărilor în cadrul acestui program operaţional pentru anul 2011. Pentru mai multe amănunte, click aici.

12 ianuarie 2011

 • Printr-un Comunicat publicat astăzi pe site-ul oficial al AM POSDRU, instituţia care gestionează fondurile europene pentru resurse umane informează beneficiarii şi potenţialii beneficiari asupra măsurilor luate în privinţa aplicaţiei ActionWeb, ca urmare a disfunctionalităţilor înregistrate în ultima perioadă. Pentru mai multe amănunte, click aici.

10 ianuarie 2010

 • A fost publicat Calendarul surselor de finanţare pentru luna ianuarie 2011. Acesta cuprinde şi programele de finanţare nerambursabilă active finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei pentru Universităţi.

23 decembrie 2010

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca lansează proiectul COMUNITATE UNIVERSITARĂ PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, finanţat în cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – Fondul Social European.
   • Obiectivul general al proiectului este crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi sistemelor managementului calităţii totale (TQM), adecvate cerinţelor în schimbare ale stakeholderilor.
   • Grupul ţintă al proiectului este format din persoane implicate în dezvoltarea politicilor în învăţământul superior; persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, şefi de catedre, directori de departamente, şefi de compartimente etc.); experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi (membri ai Senatelor universităţilor, ai Consiliilor facultăţilor); membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/ facultate; persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare (titularii de disciplina, tutorii de practica, tutori de programe); persoane implicate în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/ facultate; membri ai partenerilor sociali; studenţi.
   • Proiectul va fi implementat pe o perioadă de maxim 36 de luni (1.12.2010 -31.11.2013).
   • Persoane de contact: Manager proiect: prof. univ. dr. Panaite Nica (pnica@uaic.ro), Manager adjunct proiect: ec. dr. Cornelia Medeleanu (mirelam@uaic.ro).

18 decembrie 2010

 • Luna decembrie implică derularea uneia dintre activităţile majore ale proiectului REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR.: analiza de nevoi a grupului ţintă. În acest sens, doi parteneri – Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi – au derulat o acţiune de evaluare preliminară a stadiului de dezvoltare profesională a potenţialilor beneficiari ai proiectului. În vederea realizării scopului acţiunii menţionate s-au adunat date cu privire la activităţile de fomare continuă a învăţătorilor şi educatoarelor din toate unităţilor şcolare din mediul rural din judeţele Neamţ şi Iaşi. La finalul procesului de screening şi de prelucrare a datelor rezultate se va obţine o imagine de ansamblu asupra cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar potenţial participante la viitoarele activităţi prevăzute să se desfăşoare în cadrul proiectului. Acestor persoane urmează să li se aplice, începând cu luna ianuarie a anului 2011, un chestionar în vederea identificării nevoilor de formare şi de calificare pe care le poate oferi proiectul RIFSE

15 decembrie 2010

 • IMPORTANT - AM POSDRU a publicat Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finanţare strategic/grant ca urmare a modificărilor legislative, precum şi notificarea pentru modificarea bugetului proiectului - anexă la contractul de finanţare urmare a implementării mecanismelor prevazute în Ordinul nr.1527/2010. Pentru mai multe amănunte, inclusiv accesul la downloadul deciziei şi a anexelor, click aici.

1 decembrie 2010

 • Ca şi în anii trecuţi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a demarat un proiect de finanţare din fonduri europene a burselor doctorale. Proiectul intitulat „Pregătirea doctoranzilor pentru evoluţie şi inserare profesională prin facilitarea accesului la burse de studiu şi prin oferirea de formări complementare recomandate de modelele de bună practică din spaţiul european” a fost aprobat şi se va desfăşura pe o perioadă de 3 ani (1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2010). Pentru mai multe amănunte, click AICI

15 noiembrie 2010

Pe 12 şi 13 noiembrie 2010, la sediul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, corpul A, Sala Senat, a avut loc lansarea oficială a proiectului Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, proiect derulat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Evenimentul a constituit de asemenea debutul lucrărilor unui seminar naţional (click aici pentru programul desfăşurării seminarului), în cadrul căruia s-au analizat problemele specifice formării în sistem e-learning a caderlor didactice din învăţământul preprimar şi primar şi au fost definite elemente preliminare ale analizei de nevoi care se va desfăşura în perioada următoare în cadrul proiectului. La lansare au participat membri ai conducerii Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, d-l Dorin Roșca din partea Centrului Național de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, reprezentanţi ai instituţiilor partenere din cadrul proiectului, experţii formatori, membri ai echipei de implementare a proiectului, potenţiali membri ai grupului ţintă de pe raza municipiului Iaşi şi alţi stakeholderi.

20 octombrie 2010

 • În data de 21 octombrie 2010, în cadrul proiectului Programe pentru cercetare doctoralã de excelenţã în economie prin parteneriate active derulat de Şcoala Doctoralã de Economie din cadrul Universitãţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, va avea loc un workshop cu tema „Creşterea capacitãţii de valorificare a cunoaşterii ştiinţifice prin publicare în reviste recunoscute internaţional”. Evenimentul va avea loc la ora 10.00 în clãdirea Romtelecom, etaj 4, sala de conferinte 402. Pentru mai multe amănunte, click aici.

12 octombrie 2010

 • FOARTE IMPORTANT! OIPOSDRU – MECTS a publicat o Nota informativă în vederea clarificării cu privire la modalitatea de depunere, la Registratura OIPOSDRU – MECTS, a documentelor justificative financiare şi tehnice. Vezi conţinutul notei aici.

8 octombrie 2010

 • AM POSDRU a publicat o instrucţiune privind obligativitatea beneficiarilor contractelor cu finanţare din acest Program Operaţional, de a asigura documente justificative privind apartenenţa persoanelor din grupurile ţintă la categoriile declarate prin Formularul de identificare a Grupului Ţinta. Vezi instrucţiunea aici.

7 octombrie 2010

 • Comunicat de presă pentru proiectul EGALITATE LA ANGAJARE ŞI LA LOCUL DE MUNCĂ.Campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă. De asemenea, puteţi vizualiza si Programul Conferinţei de presă.

30 septembrie 2010

 • Ca urmare a numărului mare de proiecte depuse, începând de astăzi, 30.09.2010, orele 20:00, se va închide cererea de propuneri de proiecte de grant CPP nr. 109 - „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Conform unui comunicat de presa al AM POSDRU şi CNDIPT, până la data de 29.09.2010, ora 17.30 au fost înregistrate în sistemul informatic ActionWeb, 227 de cereri de finanţare, suma totala a finanţării nerambursabile solicitate fiind de circa 403.887.674,66 lei. Sursa: FSE Romania

24 septembrie 2010

 • Luni, 27 septembrie 2010, ora 10.00, se lansează linia de finanţare pentru proiecte de tip grant nr. 109 - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” (DMI 2.1). Proiectele propuse în cadrul acestei linii de finanţare vor contribui la sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă pentru elevi şi studenţi, sprijinirea iniţiativelor de parteneriat între şcoli, universităţi şi întreprinderi, la dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii şi la dezvoltarea acţiunilor inovatoare în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoala la viaţa activă. Mai multe amănunte vezi aici.

15 septembrie 2010

 • AM POSDRU va lansa vineri, 17 septembrie, linia de finanţare pentru proiectele aferente DMI 2.3 “Acces şi participare la formare profesională continuă”. DMI 2.3 se adresează angajaţilor din toate sectoarele economice, cu exceptţa educaţiei şi administraţiei publice. Astfel, sunt vizate proiecte de grant care oferă angajatilor programe de calificare şi recalificare, activităţi de validare şi certificare a cunoştinţelor dobândite în alt context de învăţare decât cel formal, servicii de orientare şi consiliere profesională, precum şi activităţi pentru diversificarea şi flexibilizarea programelor de formare profesională continuă. Un punctaj suplimentar se acorda proiectelelor care vor avea drept grup ţintă persoanele necalificate, cu nivel scăzut de calificare sau cu calificari redundante pe piaţa muncii. Pentru mai multe detalii, click aici.

2 septembrie 2010

 • La data de 1 septembrie 2010 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a demarat proiectul REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR finanţat prin Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, A.P. 1 Educatia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, D.M.I. 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională. Proiectul se va desfăşura pe parcursul a 3 ani (1 septembrie 2010-31 august 2013) în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, parteneri fiind: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ. Până la realizarea website-ului proiectului, pentru mai multe amănunte despre proiect, click aici.

25 august 2010

 • Comunicat de presă - proiect POSDRU/70/6.2/S/41911 Egalitate la angajare şi la locul de muncă – campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă.

24 august 2010

 • AMPOSDRU anunţă modificarea ordinului de cheltuieli eligibile în cadrul POSDRU 2007-2013. Pentru mai multe amănunte, click aici.

6 august 2010

 • AMPOSDRU va funcţiona din data de 9 august 2010 în noul sediu din strada Scărlătescu, nr. 17-19 (zona Piaţa Victoriei).
 • CNDIPT a publicat o listă de întrebări frecvente privind implementarea proiectelor de tip grant şi strategice POSDRU pentru Axa prioritara 2, DMI 2.1. "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" şi DMI 2.3. "Acces şi participare la formare profesională continuă". Vezi lista aici.
 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - august 2010. Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul României. Pentru secţiunea destinată Universităţilor, click aici.

4 august 2010

 • CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de grant aferente celor două domenii majore de intervenţie gestionate de această instituţie (2.1 şi 2.3). Pentru mai multe detalii şi vizualizarea Ghidurilor respective, click aici.

29 iulie 2010

 • OI POSDRU - MECTS a publicat spre informare şi consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererea de proiecte de tip strategic „Burse doctorale”, aferenta DMI 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii” al POSDRU. Pentru amănunte, click aici.

27 iulie 2010

 • ANCS, în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare, a lansat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru apelul din 2010 aferent Operaţiunii 211 - Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi din cadrul POSCCE. Mai multe detalii, aici.

22 iulie 2010

 • AMPOSDRU a publicat spre informare Ghidul Solicitantului – Condiții Generale, versiunea revizuită ca urmare a integrării comentariilor relevante primite (click aici).
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa Iasi”, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu“ Cluj-Napoca şi Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, implementează proiectul “Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sanatate”.
   • Proiectul va susţine 40 de deţinători ai titlului doctoral în domeniile medicină, economie, filosofie, sociologie, psihologie, asistenţă socială, drept şi teologie.
   • Bursierii vor fi sprijiniţi în activitatea de cercetare la nivel avansat prin formarea de echipe multidisciplinare care vor fi implicate în elaborarea şi analiza politicilor de sănătate. Valoarea bursei acordate este echivalentul sumei de 1000 euro/luna (4100 lei/luna).
   • Dosarele pot fi depuse până la data de 31 iulie 2010 (data limita a postei), ora 12,00, selecţia urmând a fi finalizată până la data de 31 august 2010.
   • Pentru amănunte despre criteriile detaliate de selecţie şi actele necesare pentru inscriere click aici. Informaţii detaliate despre proiect se gasesc pe site-ul UMF Iasi (www.umfiasi.ro) - click aici - sau la persoanele de contact: Radu Gherghişan, Departamentul Programe Europene - UMF şi Asist. dr. Sorin Gabriel ANTON, Departamentul Administrarea Afacerilor din cadrul FEAA - UAIC.

21 iulie 2010

 • AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU. Această instrucţiune se aplică atât în cazul solicitării prefinanţarii, cât şi în cazul avansării/transferării către parteneri a unei tranşe din prefinanţarea primită de la AM POSDRU. Prezenta instrucţiune înlocuieşte instrucţiunea AMPOSDRU nr.13 privind solicitarea prefinanţării de către Beneficiari şi avansarea prefinanţării primite Partenerilor din cadrul proiectului şi instrucţiunea privind modificarea formatului standard al cererii de prefinanţare. Vezi textul Instrucţiunii şi anexele aici.

20 iulie 2010

 • Comisarul Máire Geoghegan-Quinn a anunţat ieri, 19 iulie 2010, o investiţie de aproape 6,4 miliarde euro a Comisiei Europene în cercetare şi inovare. Această finanţare va împinge mai departe frontierele ştiinţei, va spori competitivitatea Europei şi va ajuta la soluţionarea unor provocări sociale precum schimbarea climatică, siguranţa aprovizionării cu energie şi cu alimente, sănătatea şi îmbătrânirea populaţiei. Sursa: http://europa.eu/. Pentru mai multe amănunte, click aici.

19 iulie 2010

 • AMPOSDRU a publicat versiunea revizuită a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umanea, aprobată prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 547/1984/iulie 2010. Pentru consultare, click aici.

14 iulie 2010

 • ACIS a publicat calendarul lansărilor de proiecte pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale. Pentru lista detaliată, şi alte amănunte, click aici.

6 iulie 2010

 • AM POSDRU a publicat noile modele de contracte de finanţare pentru proiectele strategice şi pentru cererile de ajutor de stat şi de minimis. Noile formate, precum şi ordinul privind aprobarea modelului noului format, pot fi descărcate de aici.

2 iulie 2010

 • Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor şi beneficiarilor de proiecte, AMPOSDRU a adoptat o serie de măsuri menite să conducă la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile, măsuri concretizate în special în:
   • asigurarea cash – flow – ului în implementarea proiectelor prin modificarea mecanismului de acordare a prefinanţării;
   • modificarea Ghidului Solicitantului: eliminarea neclaritaţilor din forma anterioară a acestui document şi diminuarea semnificativă a perioadei de evaluare prin simplificarea mecanismului de evaluare a proiectelor. Pentru mai multe amănunte, click aici.

29 iunie 2010

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi lansează proiectul - Centru de Formare şi Analiză în Ingineria Riscurilor (CeFAIR), finanţat în cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – Fondul Social European. Pentru mai multe amănunte, vezi Comunicatul de presă.

17 iunie 2010

 • Mâine, 18 iunie 2010, în cadrul proiectului Programe pentru cercetare doctorală de excelenţă în economie prin parteneriate active derulat de Şcoala Doctorală de Economie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, va avea loc un workshop cu tema Know-how managerial în şcolile doctorale de economie. Evenimentul va avea loc la ora 9.30 în clădirea Romtelecom, etaj 4, sala de conferinţe 402. Participanţii sunt:
  • conducători de doctorat şi profesori care predau la Şcoala Doctorală de Economie; personalul administrativ al Şcolii Doctorale de Economie;
  • echipa de implementare şi experţi ai proiectului „Programe pentru cercetare doctorală de excelenţă în economie prin parteneriate active”, finanţat de Uniunea Europeană, Fondul Social European, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
  • cadre didactice de la alte Şcoli doctorale de economie;
  • studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.
Descarcă programul workshop-ului de aici.

15 iunie 2010

 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi alături de partenerii săi anunță organizarea de cursuri pe tematica non-discriminării și managementului diversității în cadrul proiectului POSDRU/70/6.2/S/41911 Egalitate la angajare şi la locul de muncă – campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurse Umane 2007-2013. Cursurile se adresează persoanelor active pe piața forței de muncă (angajați) și viitorilor angajați (studenți, indiferent de profil sau de universitate). Participarea este gratuită pentru persoanele care fac parte din grupul ţintă. Numărul de locuri este limitat. Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere Formularele de înscriere se pot trimite pe adresa contact@observatorul-social.ro. Termenul limita pentru înscriere este 25 iunie 2010. Pentru mai multe informații puteţi accesa pagina web a proiectului, www.observatorul-social.ro.

18 mai 2010

 • Mâine, 19 mai 2010, în cadrul proiectului Programe pentru cercetare doctorală de excelenţă în economie prin parteneriate active derulat de Şcoala Doctorală de Economie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, va avea loc un workshop cu tema „Priorităţi de cercetare ştiinţifică în Şcoala Doctorală de Economie: schimb de bune practici”. Descarcă programul de aici.

11 mai 2010

8 aprilie 2010

 • A fost publicat Calendarul surselor de finanţare pentru luna aprilie 2010. Acesta cuprinde şi programele de finanţare nerambursabilă active finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei pentru Universităţi.

7 aprilie 2010

1 aprilie 2010

 • Autoritatea de Management pentru POSDRU a publicat calendarul orientativ al lansărilor de apeluri de proiecte în cadrul POSDRU pentru anul 2010. Mai multe detalii, aici

1 martie 2010

 • Pe data de 21 ianuarie 2010, Universitatea din Bucureşti, GEA (Asociația Grupul de Economie Aplicată), Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Fundația Agenția de Dezvoltare “Împreună” şi Blocul Național Sindical au lansat proiectul EGALITATE LA ANGAJARE ŞI LA LOCUL DE MUNCĂ - Campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă. Evenimentul a fost marcat printr-o conferinţă de presă desfăşurată la Facultatea de Sociologie şi Asistență Socială a Universităţii din Bucureşti. În cadrul acestui eveniment de presă au fost făcute cunoscute în premieră strategiile prin care se vizează combaterea discriminării faţă de principalele grupuri vulnerabile: minorităţi etnice, femei, persoane peste 40 de ani, persoane cu dizabilităţi sau boli. Proiectul a fost prezentat de:prof. univ. dr. Marian Preda - managerul proiectului, Decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București). Au fost prezenţi la conferinţă:
   • Prof. univ. dr. Ioan Pânzaru, rectorul Universității din București
   • Prof. univ. dr. Emil Barna, prorector al Universității din București
   • Silviu Bian, Secretar de Stat, Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ,
   • Cristina Iova, Director AMPOSDRU - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
   • Maria Muga, Inspector General de Stat Adjunct, Inspecţia Muncii
   • Conf. univ. dr. Liviu Voinea, Director executiv Asociația Grupul de Economie Aplicată
   • Prof. univ. dr. Dan Chiribucă, decanul Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
   • Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, decan al Facultăţii de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
   • Gelu Duminică, Director executiv, Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună”
   • Daniela Badea, Blocul Național Sindical.
Prin acest proiect, partenerii implicați îşi propun creşterea nivelului de informare şi conştientizare a fenomenului de discriminare pe piaţa muncii din România, atât în rândul angajatorilor, cât şi în rândul angajaţilor, în vederea schimbării atitudinilor sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă. Pe termen lung, proiectul urmăreşte să îmbunătăţească nivelul de înţelegere a cauzelor şi efectelor discriminării pe piaţa muncii, să promoveze cooperarea între actorii societăţii civile (angajatori, sindicate, ONG-uri, sistemul de educaţie şi reprezentanţi ai grupurilor vulnerabile) prin crearea unui parteneriat stabil şi funcţional şi să „educe” angajatorii, angajaţii şi potenţialii angajaţi în sensul schimbării atitudinilor sociale pe piaţa muncii.

9 februarie 2010

 • A fost publicat Calendarul surselor de finanţare pentru luna februarie 2010. Acesta cuprinde şi programele de finanţare nerambursabilă active finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul Romaniei pentru Universităţi.

4 februarie 2010

 • Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a publicat Calendarul orientativ al lansărilor de apeluri de proiecte la nivelul tuturor programelor operaţionale pentru anul 2010. Conform calendarului, câteva dintre liniile de finanţare care vor fi lansate în perioada următoare sunt:
  • Operaţiunile dedicate aplicaţiilor e-educaţie şi e-sănătate la nivel central – martie 2010
  • Apelurile de granturi în cadrul POSDRU – aprilie 2010
  • Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000 - iunie 2010 şi octombrie 2010
 • Pentru a consulta calendarele complete aferente fiecărui program operaţional, click aici

21 ianuarie 2010

 • Zilele trecute a fost lansat Instrumentul financiar pentru protecţie civilă – Proiecte care vizează acţiuni de pregătire şi prevenire pentru protecţia persoanelor şi a bunurilor în caz de catastrofe. Beneficiarii eligibili sunt: Administraţii centrale, Autorităţi locale şi regionale, ONG-uri, Universităţi, Societăţi comerciale, Organizaţii internaţionale, Centre de cercetare, Federaţii şi sindicate, Camere de Comert şi Industrie. Detalii

19 ianuarie 2010

14 ianuarie 2010

 • Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a publicat varianta finală a Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2007-2013, aprobată prin OMFP nr. 31/2010. Scopul Manualului de Identitate Vizuală este de a prezenta: elementele care trebuie folosite în vederea promovarii identităţii vizuale a Uniunii Europene şi a Instrumentelor Structurale în Romania, inclusiv exemple grafice; regulile de utilizare a acestor elemente; situaţiile în care sunt permise excepţii de la aceste reguli. Elementele de identitate vizuală ale Uniunii Europene şi ale Instrumentelor Structurale în Romania prezentate trebuie folosite de către: Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare/ Secretariatele Tehnice Comune responsabile de implementarea Programelor Operaţionale finanţate din Fondurile Structurale şi de Coeziune; Beneficiarii finanţărilor nerambursabile din Fonduri Structurale şi de Coeziune, responsabili de implementarea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană.(sursa: www.fonduri-structurale.ro)

8 ianuarie 2010

 • A fost publicat Catalogul surselor de finanţare - ianuarie 2010 (secţiunea dedicată universităţilor). Acesta cuprinde programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeana şi Guvernul Romaniei.

5 ianuarie 2010 - PODCA: Manualul de implementare revizuit!

 • Pe 4 ianuarie 2010, AM PODCA a efectuat o serie de modificări asupra a două dintre anexele la Manualul de Implementare a proiectelor finanţate din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Cele două anexe vizează formularele individuale ale participanţilor la activităţile finanţate de FSE prin PODCA.

30 decembrie 2009 - AM POSDRU a iniţiat demersurile pentru finanţarea proiectelor pentru programe doctorale şi post-doctorale

 • AM POSDRU a iniţiat demersurile pentru finanţarea integrală a proiectelor selectate pentru finanţare în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 88 Burse doctorale - DMI 1.5. “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, astfel încât cheltuielile aferente burselor doctorale conform contractelor să fie declarate eligibile începând cu data de 01.10.2009, data începerii anului universitar 2009-2010. (sursa: www.fseromania.ro)

22 decembrie 2009 - AM POSDRU a organizat la Iaşi, “Conferinţa anuală privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rersurselor Umane 2007-2013 în Romania”.

 • Conferinţa s-a încadrat în seria evenimentelor destinate informarii publicului larg, pe care AMPOSDRU, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1828/2006, le organizeaza anual pentru prezentarea stadiului implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. La conferinţă au participat reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ai AMPOSDRU, membri ai Comitetului de Monitorizare al POSDRU, reprezentanţi ai partenerilor sociali: confederaţii sindicale şi organizaţii patronale, reprezentanţi ai universităţilor, companiilor, organizaţiilor non-guvernamentale, reprezentanţi ai altor instituţii publice, beneficiari şi potenţiali beneficiari de finanţare din cadrul POSDRU. Din partea Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi au participat Maria Sava, Geta Nepotu, Alina Trocin şi Alina Vornicu (DMPFS), Marina Sârbu, Gabriela Cernenco (Serviciul Finanţe- Contabilitate), doctoranzi, cadre didactice.
Agenda conferinţei a avut ca puncte de reper: Tuturor participanţilor le-au fost oferite documentele şi materialele de mai sus, inclusiv Broşura Investeşte în oameni.

30 noiembrie 2009

 • Începând cu luna octombrie 2009, Şcoala Doctorală de Economie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, derulează în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Scolile Doctorale de economie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi Universităţii Babeş Bolyai Cluj-Napoca, proiectul „Programe pentru cercetare doctorală de excelenţă în economie prin parteneriate active”. Pentru date sumare despre proiect, click aici
Versiune 911.1 last modified by constantin h on 17/02/2014 at 14:48

Noutăţi | Ultima actualizare: 2014/02/17 14:48
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC