DEPARTAMENT MANAGEMENT PROIECTE - FONDURI STRUCTURALE (DMPFS)

Contact

  • Adresă: Str. Lascăr Catargi, nr. 54, RO-700107 - Iaşi
  • Telefon: +40(232) 201102, int.2350
  • Fax: +40(232) 201790
  • E-mail: dmpfs@uaic.ro

Prezentare generală

Departamentul Management Proiecte - Fonduri Structurale (DMPFS) este o entitate fără personalitate juridică, constituită prin Hotărârea Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr. 41A/27.03.2008. DMPFS este organizat şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată în 1999, ale OUG 75/2005, ale Cartei Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi ale hotărârilor Senatului Universităţii.

DMPFS are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor înscrise în Planul Strategic al Universităţii legate de dezvoltarea instituţională, diversificarea programelor educaţionale şi de formare continuă, în acord cu dinamica pieţei muncii şi cu imperativele societăţii cunoaşterii. În acest scop, personalul său face eforturi de a accesa Fondurile Structurale şi alte programe naţionale, europene şi internaţionale şi participă activ la elaborarea proiectelor de finanţare iniţiate de corpul academic: cerere de finanţare, buget, matrice cadu logic, anexe etc. În acelaşi timp el desfăşoară o constantă şi intensă informare legată de programe de finanţare: apeluri de propuneri, sesiuni de informare şi training, modificări ale condiţiilor de finanţare, rezultatele evaluării etc.)

Sursele de finanţare extrabugetară vizate de activitatea DMPFS sunt constituite cu precădere din:

  • Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
  • Programul Operaţional Regional
  • Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
  • Programul Operaţional Sectorial de Mediu
  • Programul de de Cooperare Teritoriala (Transfrontalieră, Transnaţională şi Interregională)
Vizitaţi şi paginile
Misiune - Activităţi - Staff
Noutăţi
Fonduri Structurale
Proiecte
Link-uri, legislaţie, documente utile
Versiune 30.1 last modified by constantin h on 12/09/2011 at 11:20

Management Proiecte Fonduri Structurale | Ultima actualizare: 2011/09/12 11:20
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC