Staţiunea biologică "Petre Jitariu" Potoci - Neamţ

Aceasta are în componenţa sa două laboratoare: Laboratorul de Acvacultură şi Ecologie Acvatică de la Piatra Neamţ şi Laboratorul de Acvacultură şi Ecologie Acvatică de la Potoci. Staţiunea a fost înfiinţată în 1957 de către academicianul Petre Jitariu. În prezent, aici fac practică studenţii de la Facultăţile de Biologie, Geografie şi Geologie, de la Universităţi din Iaşi, Cluj, Galaţi, Târgovişte, Chişinău etc.

Staţiunea Biologică Potoci-Bicaz apraţine Facultăţii de Biologie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, având două misiuni de bază:

  • activitatea didactico-ştiinţifică privind asigurarea condiţiilor de practică, atât pentru studenţii de la Facultăţile noastre de Biologie, Geografie şi Geologie, cât şi pentru universităţile din Constanţa, Bacău şi Galaţi. De asemenea, în cadrul unor acorduri bilaterale, studenţi ai universitaţilor din Paris (1991-1996) şi Chişinău (1992-1995) au efectuat stagii de practică aici şi sunt în curs de perfectare stagii pentru studenţi de la Universitatea din Angers - Franţa.
  • activitate de cercetare în cadrul unor contracte şi granturi privind dinamica unor ecosisteme limnicole şi marine, în special prin aplicarea şi utilizarea mijloacelor de cercetare subacvatice cu laboratoare submerse.
Sunt amenajate 50 locuri de cazare, cantină, sală de mese, spaţii sanitare, bibliotecă, cabinete de cercetare, laboratoare de lucrări practice pentru studenţi, un amfiteatru cu 108 locuri şi dotări anexe de birotică (PC, imprimantă, scanner, fax ş.a.).

Tarife de cazare pentru anul 2012

Practica studenţilor de la:

  • Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi- 10 lei/zi
  • alte universităţi şi din Republica Moldova - 12 lei/zi

Sejur

  • studenţi şi elevi - 17 lei/zi
  • salariaţi ai Universității ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași - 17 lei/zi
  • salariaţii din alte instituţii - 17 lei/zi
Versiune 9.1 last modified by Michiu Iustina on 14/03/2012 at 10:39

Main.Planetarium > PetreJitariu | Ultima actualizare: 2012/03/14 10:39
Despre acest sit — © 2006–2020 UAIC