Muzeul Didactico - Ştiinţific "Grigore Cobălcescu"

Facultatea de Geografie şi Geologie, B-dul Carol I nr. 20 A, Iaşi, 700505

Coordonator: Muzeograf Liliana Apostoae
Tel.: +40 (232) 201463
E-mail: lili@geo.uaic.ro
Web: http://www.geo.uaic.ro

Muzeul didactico - ştiinţific "Grigore Cobălcescu" are în patrimoniul său peste 25000 eşantioane de minerale, minereuri şi roci, dintre care doar o parte sunt expuse în cele trei săli ale muzeului şi pe holurile Departamentului de Geologie şi Geochimie. Cele mai vechi exponate aparţin colecţiei Krantz cumpărată de către profesorul Grigore Cobălcescu în anul 1888. În cadrul muzeului exponatele sunt grupate în următoarele colecţii:

Sala I

 • Colecţii personale - în 14 vitrine sunt expuse 20 de colecţii personale dintre care 14 sunt colecţii de minerale, roci şi minereuri reprezentative pentru România, pe baza cărora s-au elaborat teze de doctorat.

Sala II

 • colecţia sistematică de minerale (conform clasificării lui Strunz, 1982) cuprinde 1346 eşantioane din cele mai reprezentative ocurenţe din lume (colecţia Krantz) şi 304 minerale din România. De remarcat este existenţa în cadrul colecţiei a unor minerale a căror ocurenţă reprezintă localităţile tip (locul primei descrieri) pentru specia respectivă atât din România (ludwigit, nagyagit, silvanit, krennerit, rodocrozit) cât şi din lume (astrofilit, labrador, libethenit, manganit, nefelin etc.) precum şi a unor specii rare de minerale;
 • colecţia de minereuri din România (grupată după tipuri genetice şi după provincii metalogenetice);
 • colecţia de geme şi roci ornamentale prin cele 94 de exponate ilustrează mineralele şi rocile care pot fi folosite la confecţionarea podoabelor sau obiectelor decorative;
 • colecţia de monocristale cuprinde 73 de cristale din România şi din lume;
 • colecţia patrimoniu conţine un număr de 50 de eşantioane de minerale şi minereuri;
 • colecţia de texturi cuprinde un număr de 48 de eşantioane.

Sala III

 • Colecţia sistematică de petrografie cuprinde 599 eşantioane de roci magmatice şi metamorfice din lume (colecţia Krantz) şi 481 de eşantioane din România;
 • Colecţia de minerale şi roci de la Vezuviu alcătuită din 89 de eşantioane;
 • Colecţia de minerale şi roci din Alpii vestici

Tarife:

 • studenţi (alţii decât cei ai Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi), elevi şi pensionari - 1 RON (10 000 ROL);
 • adulţi - 5 RON (50 000 ROL);
 • grupuri de peste 10 persoane - 2,5 RON (25 000 ROL)/persoană;
 • taxă fotografiere - 5 RON (50 000 ROL).
Vezi imagini de la Muzeul Didactico-Ştiinţific ,,Grigore Cobălcescu" din cadrul Facultăţii de Geografie şi Geologie
Versiune 3.1 last modified by Michiu Iustina on 27/05/2009 at 13:50

Main.Planetarium > GrigoreCobalcescu | Ultima actualizare: 2009/05/27 13:50
Despre acest sit — © 2006–2020 UAIC