Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti (D.S.S.S.)

Contact

Str. Gheorghe Asachi nr.7 (Cămin nr.11/camera 3)
Telefon: 0232.201097
Fax: 0232.201578
Program de lucru cu publicul 7,30 – 16.00
Director: Ec.jr.Gheorghe Amarandei
E-mail gheorghe.amarandei@uaic.ro


Misiune

Misiunea Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti este de a asigura serviciile sociale pentru studenţii şi cursanţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în concordanţă cu planul strategic al Universităţii.


Obiective strategice

 • Consolidarea şi dezvoltarea bazei materiale a complexului social-studenţesc;
 • Creşterea calităţii serviciilor specifice oferite studenţilor;
 • Diversificarea ofertei de servicii alocate studenţilor.


Activităţi

D.P.S.S. promovează în rândul studenţilor, valorile şi principiile care stau la baza constituirii sale (consultarea, grija faţă de student, bunăvoinţa, respectul, libertatea de exprimare, toleranţa, transparenţa, responsabilitatea, profesionalismul).

 • administrează şi gestionează activităţile din cămine-cantină;
 • monitorizează şi gestionează activităţile referitoare la acordarea burselor;
 • coordonează, îndrumă şi controlează activităţile din cadrul complexelor studenţeşti şi cantina „Titu Maiorescu”;
 • elaborează norme proprii de consumuri specifice de materiale de curăţenie pentru cămine-cantină;
 • elaborează şi propune Biroului Senatului, documentaţia cu tarifele de cazare pentru noul an universitar şi regim hotelier, în funcţie de cheltuielile previzionate şi subvenţia repartizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • elaborează documentaţia cu propunerile de lucrări de reparaţii, pentru vară, în cămine şi cantină, cu forţe proprii sau cu terţi;
 • organizează acţiunea de cazare a studenţilor în cămine, în conformitate cu prevederile Regulamentului de cazare;
 • urmăreşte stingerea debitelor studenţilor şi înaintează propuneri Biroului Senatului;
 • asigură conform reglementărilor în vigoare, cu privire la acordarea facilităţilor de transport, legitimaţii de student pentru reducere transport, precum şi necesarul de cupoane de călătorie CFR;
 • preia de la Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor, biletele de tabără gratuite.


Organizare

D.P.S.S. se organizează sectorial în următoarele componente:

Compartiment BURSE

Ec. Cornelia-Roxana Dragalina
Ing. Genoveva Alecse
Telefon:0232.201577
Fax: 0232.201578

Compartiment SOCIAL

Ec. Violeta Avasilicăi
Telefon/Fax: 0232.201578

Compartiment INFORMATIZARE

Ing. Florin Amarii
Telefon: 0232.201041
Fax:0232.201578Complexe studenţești

 • Complex studenţesc „Tg.Copou”
 • Complex studenţesc „Titu Maiorescu”
 • Complex studenţesc „Codrescu”
 • Cantina „Titu Maiorescu”
Vezi campusurile UAIC
Versiune 8.1 last modified by Alexandru Grigoras on 17/10/2012 at 10:33

Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti (D.S.S.S.) | Ultima actualizare: 2012/10/17 10:33
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC