Departamentul de Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine Academică - MEDIA

Misiunea Departamentului de Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine Academică este de a promova Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, vizând publicurile sale interne (studenţi, absolvenţi, angajaţi ai facultăţilor şi departamentelor etc.) şi publicurile externe (potenţiali studenţi, părinţi, comunitatea locală şi regională, naţională şi internaţională).

Contact

 • Email: promovare@uaic.ro
 • Telefon: 0232.20.11.01
 • Bulevardul Carol I, nr.11, etaj 2, Rectorat

Scop

Principalul scop al departamentului este de a promova Universitatea. Acest obiectiv este îndeplinit prin creşterea gradului de conştientizare a misiunii asumate de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea și menţinerea unei imagini pozitive.

Activităţi

Departamentul de Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine Academică promovează Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în rîndul publicurilor ţintă prin intermediul:

 • publicaţiilor despre Universitate (broşuri de prezentare, raport anual , broşuri cuprinzând oferta academică);
 • relaţiilor cu mass media (conferinţe de presă, comunicate de presă, facilitarea de interviuri);
 • publicităţii pentru evenimentele şi acţiunile organizate de Universitate ;
 • site-ului www.uaic.ro (actualizarea permanentă a informaţiilor conţinute şi dezvoltarea strategică a site-ului);
 • mijloacelor alternative de informare online - bloguri, reţele sociale etc.
 • participării la evenimente naţionale şi internaţionale din domeniul educaţiei;
 • activităţilor de consiliere privind crearea materialelor de promovare realizate de entităţi ale Universităţii (facultăţi şi departamente)
 • campaniilor de promovare (Caravana “Cuza” – mediatizarea ofertei academice)
 • evenimentelor organizate de Universitate (conferinţe, simpozioane, festivităţi, ceremonii)
 • definirii standardelor vizuale – asigurând coerenţa în toate materialele de prezentare şi recunoaşterea brandului Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Legături utile:

Echipa

 • Cristina Munteanu
  • Şef departament
  • cristina.munteanu@uaic.ro
  • coordonarea activităţilor desfăşurate de către echipa departamentului

 • Lidia Bourceanu
   • lidia.bourceanu@uaic.ro
   • inițierea și organizarea evenimentelor cultural – artistice și științifice (conferințe, simpozioane, lansări de carte, concerte)
   • redactarea conținutului pentru materialele informative print și online (pliante, broșuri, afișe, site-uri)
   • monitorizarea materialelor de promovare ale organizatiilor cu activitati similare
   • elaborarea materialelor promoționale in limba engleză

 • Mădălina Cocea
  • madalina.cocea@uaic.ro
   • relatiile cu mass-media,
   • redactarea comunicatelor de presă,
   • redactarea textelor pentru materialele promoţionale,
   • comunicarea ştiinţei
   • informaţii publice

 • Iustina Michiu
  • iustina.iftime@uaic.ro
   • relaționarea cu mass-media locală, regională și națională;
   • actualizarea informațiilor de pe www.uaic.ro;
   • sprijinirea organizării și promovării evenimentelor academice și culturale desfășurate în cadrul UAIC;
   • redactarea textelor pentru materialele informative;
   • parteneriate media etc

 • Iulian Copăcel
  • iulian.copacel@uaic.ro
   • crearea de formate grafice pentru materialele de promovare a Universităţii (broşuri, pliante, afişe, Ghidul Studentului etc.)
   • crearea graficii materialelor de promovare a imaginii universităţii (mapa, tricou, stilou, memory stick etc.)
   • conceperea materialelor pentru grafica web
   • conceperea Template-urilor pentru documente de PR şi de comunicare internă
   • monitorizează respectarea identităţii vizuale a universităţii

 • Adrian Dămăcianu
   • adrian.damacianu@uaic.ro
   • organizarea şi desfăşurarea, conform regulilor de protocol, a primirilor la Rectorul universității
   • colaborarea cu structurile de protocol ale altor instituţii, în vederea aplicării unitare a normelor de protocol şi ceremonial
   • elaborarea planurilor de amenajare corespunzătoare a salilor în care urmează să aibă loc activităţi oficiale ale Rectorului universității
   • gestiunea materialelor promoţionale

 • Alexandru Fotea
   • alexandru.fotea@uaic.ro
   • participarea la conceperea si derularea evenimentelor ce au ca scop promovarea imaginii Universitatii
   • asistenţă tehnică şi logistică a evenimentelor interne ce au loc în sălile Rectoratului
   • conceperea materialelor de promovare a Universităţii (pliante, afişe, broşuri)

 • Alexandru Grigoraş
  • alexandru.grigoras@uaic.ro
   • parteneriate cu media locale, regionale şi naţionale
   • asistenţă tehnică şi logistică a evenimentelor interne ce au loc în sălile Rectoratului
   • actualizarea conţinutului canalelor de comunicare ale Universităţii (site-uri, conturi pe reţele sociale)
   • gestionarea materialelor promoţionale

 • Cosmin Vaman
  • cosmin.vaman@uaic.ro
   • elaborarea paginilor şi site-urilor universităţii (admitere, infouaic, newsletter)
   • materiale video promoţionale şi de prezentare
   • dezvoltarea strategică a site-ului www.uaic.ro
   • texte pentru materiale promoţionale şi de prezentare
Versiune 59.1 last modified by Michiu Iustina on 04/10/2013 at 14:15

Main.Planetarium > Departamentul MEDIA | Ultima actualizare: 2013/10/04 14:15
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC