Contact

Str. Pinului nr.2, Iaşi
T: +40 (232) 201595

Coordonator departament
Liviu LUPU- analist programator
tel. (+40 232) 201596
e-mail: liviu.lupu@uaic.roPrezentare

Rolul Departamentului de Statistică şi Informatizare este acela de a asigura realizarea unui sistem informatic integrat la nivelul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi precum şi a situaţiilor statistice la nivel de Universitate.

Activităţi

 • Realizarea de aplicaţii informatice, cu resurse proprii
 • Implementarea de aplicaţii informatice realizate de terţi, în scopul îmbunătăţirii activităţii administrative, financiar-contabile etc.
 • Realizarea de situaţii statistice specifice Universităţii;
 • Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate tuturor utilizatorilor de calculatoare din Universitate.


Personal
Liviu LUPU- analist programator; coordonator departament
tel. (+40 232) 201596
e-mail:
liviu.lupu@uaic.ro


A realizat şi asigură asistenţa tehnică necesară următoarelor aplicaţii informatice:

 • BURSE – aplicaţie ce calculează drepturile de bursă ale studenţilor, asigurând şi încărcarea cardurilor bancare
 • GRADE DIDACTICE – permite monitorizarea activităţii de susţinere a examenelor pentru promovarea gradelor didactice de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar (profesori de liceu, gimnaziu, învăţători, educatori) precum şi tipărirea certificatelor de promovare a examenelor de grad
 • STUDENŢI – monitorizează activitatea şcolară a studenţilor, a încasării taxelor şcolare şi permite scoaterea foii matricole şi a situaţiei şcolare conform ultimelor cerinţe
 • LICENŢĂ – permite monitorizarea activităţii de licenţă şi tipărirea diplomei de licenţă
 • WebLic – aplicaţie de admitere centralizată la ciclul I de studii, în conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna ce poate fi utilizată pe intranet/internet
 • RNO – aplicaţie pentru monitorizarea referatelor de necesitate şi oportunitate. Modulul de personal permite monitorizarea programului de lucru al personalului nedidactic, didactic auxiliar etc. Este exploatabilă pe intranet/internet
 • GS – permite gestiunea spaţiilor universităţii şi defalcarea cheltuielilor aferente utilităţilor (energie electrică, gaz natural, apă rece) pe consumatori interni. Este de tip intranet/internet
 • eSIMS – componenta de tip Web Application – a aplicaţiei de gestiune a şcolarităţii în conformitate cu prevederile Procesului Bologna. Permite studenţilor să-şi vizualizeze în orice moment status-ul şcolarităţii, al taxelor, planurilor de învăţământ iar conducerii facultăţilor – traseul academic şi status-ul şcolarităţii oricărui student
 • CIPO – aplicaţie destinată Centrului de Informare Profesională, Orientare în carieră şi plasament. Funcţionează pe intranet/internet.
Ioan FELEA
tel. (+40 232) 201596
e-mail:
jean@uaic.ro


Ca inginer de sistem, asigură:

 • depanare soft: rezolvarea erorilor ce apar în funcţionarea sistemului de operare, instalare şi dezinstalare programe, devirusări;
 • depanare hard: rezolvarea problemelor legate de defectarea componentelor unui calculator şi a periferiei aferente. Evaluarea calculatoarelor în funcţie de defectele ce le prezintă pentru a fi îmbunătăţite, eventual schimbarea componentelor defecte.
Versiune 3.1 last modified by Michiu Iustina on 25/03/2009 at 12:14

Main.Planetarium > Departamentul de Statistică şi Informatizare | Ultima actualizare: 2009/03/25 12:14
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC