Cabinetul Medical de Medicina Muncii

Dr. Cristina IVAN (PAL) - medic specialist medicina muncii

“Angajatorii au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicina muncii” (Art. 182- Codul Muncii)

Contact

Locaţie: cămin C8, camera 2

Tel: 0232 201355, 0745629230

Email: palivancristina@yahoo.com

Program

Program consultaţii la cabinet

 • Luni, Miercuri, Vineri: 7,30 - 12,30
Marţi, Joi: 7,30 - 10,00 şi 13,00 - 15,00

Activitate de teren

 • Luni, Miercuri, Vineri: 13,00 - 15,00
 • Marţi, Joi: 10,00 - 12,30

Activităţi

 • supravegherea sănătaţii salariaţilor în relaţie cu condiţiile de muncă, tratamente, consulturi curente, direcţionare către alte consulturi de specialitate
 • întocmire şi reactualizare anuală a dosarelor medicale pentru toţi angajaţii
 • stabilirea aptitudinii în muncă şi eliberarea anuală a fişei de aptitudine în muncă
 • participare la evaluarea riscului profesional specific locului de muncă
 • avizarea concediilor medicale şi raportarea lor către D.S.P, conform metodologiei
 • vizarea fişelor de protecţia muncii privind vizita medicală de medicina muncii
 • dispensarizarea gravidelor conform metodologiei curente
 • consultanţă în probleme de reabilitare şi reangajare a unor categorii de personal
 • consilierea în probleme specifice grupurilor vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alăptare, adolescenţi, vârstnici, persoane cu disabilităţi
 • informarea şi educaţia angajaţilor în probleme de sănătate în muncă
 • activitate de teren în toate punctele de lucru din cadrul Universităţii
Atenţie! Vizarea concediilor medicale eliberate de alte unităţi sanitare (medic de familie, spital, medic specialist) se face la cabinetul medical din căminul C8 (parter), complex studenţesc ,,Titu Maiorescu", în termen de 14 zile de la data eliberării adeverinţelor.

Observaţii

 • Serviciul de medicina muncii organizat la nivel de instituţie nu are nici o legătură cu reţeaua medicului de familie sau cabinetul studenţesc C8 din campus!
 • Controalele medicale anuale, obligatorii, de medicina muncii se adresează tuturor salariaţilor, indiferent de tipul de contract de muncă, periodicitatea examinării fiind stabilită prin actele normative în vigoare (anual sau mai frecvent pentru anumite categorii de meserii/profesii).
 • Conform legislaţiei în vigoare, prezentarea la controalele de medicina muncii este obligatorie, neprezentarea la medic atrăgând răspunderea individuală a salariaţilor şi a şefilor ierarhici a acestora, conform legislaţiei muncii.
 • Investigaţiile medicale sunt prevăzute de lege în funcţie de expunerea profesională, individuală, putând fi recomandate numai de medicul de medicina muncii cu informarea angajatorului.
 • Controlul medical se efectueaza numai prin prezentarea anuală a salariaţilor la cabinetul propriu de medicina muncii al Universităţii, cămin C8, camera 2.
Controalele de medicina muncii sunt un complex de examinări medicale anuale prevăzute de lege ca fiind obligatiatorii pentru toti salariatii.
Aceste controale medicale la locul de munca sunt efectuate numai de către medicul de medicina muncii şi finalizate prin eliberarea fişei de aptitudine în munca.. Cadrul legal: HG nr. 355/2007(R/2011) privind supravegherea sanatatii salariatilor, legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea muncii.
Pentru buna desfăsurarea a vizitei medicale anuale, obligatorii, toţi salariatii Universităţii sunt asteptati la cabinetul de medicina muncii al Universităţii conform programarii.
Organizarea controlului medical se va efectua in colaborare cu Conducerile Facultatilor, Departamentelor, Serviciilor etc, care vor anunta si mobiliza salariatii pentru controlul medical.
Pentru aprecierea corectă a starii de sănătate în raport cu activitatea desfasurata orice evaluari medicale efectuate in particular de catre salariati (analize de laborator, investigatii medicale, bilete de iesire din spital) vor fi aduse la cabinetul medical pentru completarea dosarelor medicale.
Controlul medical se efectueaza numai prin prezentarea anuala a salariatilor la cabinetul propriu de medicina muncii al Universitatii, camin C8, camera 2, tel: (0232 20) 1355.

Programarea controlului medical periodic pentru salariații UAIC - 2013


Contravenţii în domeniul sănătăţii ocupaţionale

Extras din Ordonanţa nr. 108 din 30 august 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la Normele legale de igienă şi sănătate publică, emisă de Guvernul României şi publicata în Monitorul Oficial nr. 429 din 31 august 1999
ART. 29
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:
a) neluarea măsurilor privind programarea salariaţilor la controlul medical periodic, potrivit reglementărilor tehnice ale Ministerului Sănătăţii, şi neurmărirea efectuării integrale a acestuia;
b) neprezentarea angajaţilor din unităţile de orice fel la examinarile medicale periodice stabilite prin instructiunile Ministerului Sănătăţii şi programate de organele sanitare, potrivit specificului fiecărui loc de muncă;
c) nesolicitarea avizului medical la schimbarea locului de muncă al unui angajat în aceeaşi unitate, dacă prin această schimbare se creează risc pentru sănătatea persoanei respective."
ART. 30
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:
a) angajarea de către agenţii economici a personalului fără examen medical prealabil şi fără confirmarea scrisă a medicului că locul de muncă sau meseria propriu-zisă nu este contraindicată din punct de vedere medical pentru salariat
l) nerespectarea recomandărilor medicale ca urmare a examenelor medicale în vederea angajării, a examenelor privind adaptarea în muncă şi a controalelor medicale periodice
x) nerespectarea de către conducerile unităţilor cu orice profil de activitate a măsurilor prescrise de organele medicale competente în scopul păstrarii capacităţii de muncă şi al prevenirii îmbolnavirilor".
ART. 31
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:
b) neasigurarea de către agenţii economici din sectoarele public, privat şi cooperatist, inclusiv cu capital străin, a condiţiilor de bază materială şi de funcţionalitate a serviciilor medicale de întreprindere
c) nerecunoaşterea de către conducătorii unităţilor a cazurilor de boli profesionale şi refuzul de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului întocmit de comisia de specialitate constituită legal în lipsa acestora".

Textul integral al Ordonanţei Nr. 108 din 30 august 1999 aici

Versiune 57.1 last modified by Michiu Iustina on 19/06/2013 at 13:21

Main.Planetarium > Cabinetul Medical de Medicina Muncii | Ultima actualizare: 2013/06/19 13:21
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC