Biblioteci

Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu"

Contact

Str. Păcurari, nr. 4.
Tel.: 0232-264245
Email: bcuis@bcu-iasi.ro
Web: www.bcu-iasi.ro

Resurse externe

Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi a fost înfiinţată în 1835 ca bibliotecă a Academiei Mihăilene. Componentă principală a vieţii universitare ieşene, instituţia de cultură are un rol foarte important în informarea şi formarea publicului, având la dispoziţie următoarele resurse:

 • fond existent de 2.500.000 de unităţi bibliografice cu o creştere anuală de 25.000 de volume
 • abonamente la importante baze de date electronice: ProQuest, SpringerLink, Ebsco, Scopus, Embase, ScienceDirect, EuropeanSources cu carţi electronice precum şi rezumate şi articole integrale din reviste, dintr-o mare varietate de domenii: literatură, artă, istorie, drept, medicină, economie, tehnologia informaţiei, ştiinţe exacte, etc. ce pot fi accesate din cele 100 de calculatoare puse la dispoziţia cititorilor în centrală şi filiale
 • colecţii speciale ce tezaurizează peste 100.000 de documente, manuscrise, carte veche românească, carte veche straină, albume, hărţi, stampe, piese de arhivă
 • 30 de săli de lectură cu 1200 de locuri în sediul central şi cele 13 filiale
 • 16.800 de cititori activi, majoritatea studenţi şi cadre didactice şi 465.000 de împrumuturi
 • cooperare, colaborare, schimb şi împrumut interbibliotecar cu peste 30 de parteneri interni şi 100 de parteneri externi din 55 de ţări
Accesul la serviciile oferite de bibliotecă se face pe baza permisului de intrare valabil atât pentru unitatea centrală cât şi pentru filiale. Eliberarea permiselor şi vizelor se face la Biroul de Permise (str. Păcurari, nr.4, parter).
Pentru a afla cota unei cărţi, poţi accesa şi de acasă catalogul online al bibliotecii.


Programul de funcţionare

De luni până vineri

 • Împrumut: între orele 9.00-13.00 şi 15-19.00
 • Permise noi (parter):10.00-16.00
 • Sala ,,M. Sadoveanu" (etaj 1): 8.30-20.00
 • Sala ,,H. P. Bengescu" (etaj 2): 8.30-20.00
 • Sala ,,N. Iorga (etaj 2): 8.30-20.00
 • Sala ,,G. Ibrăileanu" (periodice): 8.30-20.00
 • Sala ,,T. Maiorescu" (profesori): 8.30-20.00
 • Sala ,,D. Cantemir" (Colecţii speciale): 8.30-15.00
Comenzile din depozit se servesc între orele 9.00-13.00 şi 15.00-19.00.

Sâmbăta şi duminica: ÎNCHIS

Actele necesare eliberării permisului:

 • studenţi :
  • carnet de student vizat (adeverinţa de student);
  • buletin de identitate;
  • fotografie tip buletin de identitate;

Permisul este valabil pe durata studiilor universitare şi se vizează în fiecare an universitar

 • absolvenţi de facultate, inclusiv cadre didactice universitare:
  • buletin de identitate;
  • adeverinţa de salariat;
  • fotografie tip buletin de identitate

Tarifele pentru elberarea permisului de acces:

 • pentru studenţi la facultaţi de stat: 8,00 RON (80.000 ROL)
 • pentru studenţi la facultăţi particulare: 20,00 RON (200.000 ROL)
 • cadre didactice universitare: 12,00 RON (120.000 ROL)
 • pentru nespecifici - absolvenţi de instituţii de învăţământ superior - 15,00 RON (150.000 ROL)
 • elevi din clasă terminală de liceu: 10,00 RON (100.000 ROL)
 • alte categorii de cititori cu sau fără domiciuliul în Iaşi: 10,00 RON (100.000 ROL)

Sala multimedia "Grigore Moisil"

Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

Vezi și alte imagini de la Biblioteca Centrală Universitară ,,Mihai Eminsescu"

Filialele Bibliotecii Centrale Universitare sunt următoarele:

Ştiinţe Exacte:

Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.bio@uaic.ro, Tel.: 0232-201473.

Biblioteca de Fizică şi Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Tel.: 0232-201151.

Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.geo@uaic.ro, Tel.: 0232-261796.

Biblioteca de Informatică se află în corpul C al Universităţii, parter, Str. General Berthelot, nr. 16, 700483, Iaşi, E-mail: bib.inf@uaic.ro.

Biblioteca de Matematică se află în corpul B al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bibmath@uaic.ro, Tel.: 0232-201561.

Biblioteca Seminarului Matematic "Al. Myller" se află în corpul A al Universităţii, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: semmath@uaic.ro.

Ştiinţe Umaniste:

Biblioteca de Drept se află în corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr. 11, 700505, Iaşi, E-mail: bib.law@uaic.ro, Tel.: 0232-201159.

Biblioteca de Istorie se alflă în corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr.11, 700505, Iaşi, E-mail: bib.ist@uaic.ro, Tel.: 0232-201157.

Biblioteca de Litere se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, tel. 0232-116600.

Ştiinţe Sociale:

Biblioteca de Ştiinţe Economice se află în corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, E-mail: eco@uaic.ro, Tel.: 0232-201452.

Biblioteca on-line a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor se află în corpul B al Universităţii, etajul I, sala 401, B-dul. Carol I, nr.22, 700505, Iaşi.

Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Tel.: 0232-201155.

Biblioteca de Pedagogie, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Tel.: 0232-201127.

Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă se găseşte în corpul T al Universităţii, parter, Str. Cloşca, nr. 9, Iaşi.

Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, cu pese 10.000 de volume, 110 de abonamente la publicaţi periodice de specialitate în limbile română, engleză şi franceză, 109 computere care asigură accesul la internet, la catalogul online şi cărţi în format electronic, Biblioteca FEAA a devenit, după doar 4 ani de existenţă, una din cele mai importante surse de documentare pentru studenţii economişti şi nu numai. Pe lângă o sală de lectură de 240 de locuri, Biblioteca vă mai pune la dispoziţie: 3 imprimante pentru uzul studenţilor, dintre care una de mare capacitate, conectate la reţeaua Bibliotecii; 2 copiatoare Xerox funcţionând pe bază de cartelă valorică, pentru uzul studenţilor şi al cadrelor didactice.Biblioteca Austria Iași

Adresa

Bd. Carol I, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Corp I, 700507 Iaşi, România
Tel. 0040 232 201102 interior 2447 sau 0040 744 430890


Staff

Director
Lect. dr. Mariana Cristina Bărbulescu
e-mail: mariana.barbulescu@yahoo.com

Coordonator ştiinţific
Prof. dr. dr. h. c. Andrei Corbea-Hoişie
e-mail: corbea.hoisie@gmail.com

Lector
Mag. Elisabeth Berger
e-mail: frauberger@gmx.de

Bibliotecar
Drd. Nora Chelaru
e-mail: nora.chelaru@gmail.com


Program

 • Marţi - de la ora 10.00 -la ora 15.00
 • Miercuri – Vineri - de la ora 9.00 - la ora 14.00

Prezentare

Inaugurarea Bibliotecii Austria, la 22 martie 2010, s-a desfăşurat în prezenţa Excelenţelor Lor dr. Emil Brix, Ambasador al Ministerului Afacerilor Europene şi Internaţionale al Republicii Austria, şi dr. Martin Eichtinger, Ambasador al Republicii Austria la Bucureşti şi a domnului prof.dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii „Al.I.Cuza”. La festivitate au participat reprezentanţi ai Ministerului Ştiinţei şi Cercetării din Republica Austria, ai Forumului Cultural Austriac, personalităţi marcante ale vieţii culturale ieşene precum şi invitaţi din alte centre universitare.

Biblioteca Austria este afiliată Universităţii „Alexandru Ioan Cuza,” cea mai veche instituţie de învăţămînt superior din România, şi are în dotare peste 4070 de volume şi numeroase resurse media (DVD-uri, CD-uri şi reviste).

Fondul iniţial, administrat, pînă la înfiinţarea bibliotecii, de Lectoratul austriac, a fost extins printr-o generoasă donaţie de carte ştiinţifică din partea Ministerului Austriac al Ştiinţei şi Cercetării, şi cuprinde cu precădere literatură austriacă modernă şi contemporană şi lucrări de istorie culturală central-europeană. Prin bunăvoinţa aceluiaşi minister, colectia de cărţi este îmbogăţită anual.
Pe lângă implicarea în proiectele de colaborare cu marile arhive de literatură şi presă din Viena şi Innsbruck, menite să contribuie la dezvoltarea gemanisticii ieşene, biblioteca susţine un program de activităţi pe teme de cultură şi civilizaţie austriacă, organizează întîlniri cu scriitori şi artişti austreci, proiecţii de film, seri muzicale şi expoziţii. De asemenea, va fi înfiinţat un cerc de literatură şi traduceri.

Biblioteca se bucură de îndrumarea Ambasadei Austriei la Bucureşti, iar perfecţionarea personalului bibliotecii se desfăşoară în Austria, cu sprijinul Societăţii Austriece pentru Literatură.

Evenimente organizate în cadrul Bibliotecii Austria

 • În anul 2011-vezi lista evenimentelor aici.
 • În anul 2010 - vezi lista evenimentelor aiciResurse externe

Biblioteca Academiei Române Iaşi

Contact

B-dul Carol I, nr. 8
Tel.: 0232-267584.
E-mail: bari@mail.cccis.ro
Website: http://www.iit.tuiasi.ro


Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi"

Contact

Str. Palat, nr. 4
Tel. 0232-415159.
E-mail:biblioteca@bjiasi.ro
Website:http://www.bjiasi.ro/


Biblioteca British Council

Contact:

Str.Pacurari 4
700511 Iasi
Telefon / fax 0232 316159
E-mail: bc.iasi@britishcouncil.ro
Website:www.britishcouncil.orgBiblioteca Institutului Francez Iaşi

Contact

Bulevardul Carol I, nr. 26
Iaşi, cod 700750
Tel: 232/ 267 637
Fax: 232/ 211 026
E-mail:equipe@ccfiasi.ro
Website: www.ccfiasi.ro


Versiune 114.1 last modified by Michiu Iustina on 18/11/2013 at 15:13

Biblioteci | Ultima actualizare: 2013/11/18 15:13
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC