Colecţia Seminarului de Arheologie

Facultatea de Istorie, Catedra de istorie veche şi arheologie (Casa Catargi)
B-dul Carol I, nr. 11, Cod 700506 Iaşi
Coordonator: Asistent drd. Vasile Cotiugă
Tel: +40 (232) 201636
E-mail: vasicot@uaic.ro

Colecţia este constituită pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate în cadrul Şantierelor arheologice-şcoală (Tg. Frumos, Isaiia, Siliştea, Siret, Histria) coordonate de Facultatea de Istorie. Fondul acestei expoziţii, aflată în sala H1 şi pe culoarul de acces către această sală, se constituie pe baza ceramicii precucuteniene şi cucuteniene la care se adaugă artefacte aparţinând Epocii bronzului, Antichităţii greco-romane şi din perioada medievală.

Versiune 2.1 last modified by Michiu Iustina on 27/01/2009 at 13:03

Main.Planetarium > Arheologie | Ultima actualizare: 2009/01/27 13:03
Despre acest sit — © 2006–2020 UAIC