Laboratoare acreditate RENAR - Tur Virtual

Selectaţi locaţia:

Laboratorul de analiză instrumentală şi chimie analitică (LAICA), acreditat RENAR (certificat de acreditare nr. LI 820 din 05.10.2009), oferă potenţialilor beneficiari servicii certificate pentru încercările de analiză a 7 metale grele şi a 3 clase de compuşi organici din ape uzate şi reziduale. Furnizarea serviciilor de vârf este asigurată prin implementarea sistemului de management al calităţii dezvoltat în acord cu cerinţele SR EN ISO CEI 17025/2005 şi a standardelor conexe aplicabile.

Pentru încercările acreditate, LAICA poate elibera rapoarte de încercare certificate prin sigla RENAR. Activităţi conexe prevăd prestare de servicii pentru organizaţiile care doresc să realizeze cercetări complexe în direcţiile de competenţe certificate ale laboratorului. Pot fi solicitate analize de metale grele prin spectrometria de absorbţie atomică (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) şi de poluanţi organici persistenţi prin gaz-cromatografie (PCBs, Lindan, p,p'-DDT) din apele de suprafata, subterane si uzate.

LAICA poate oferi servicii competente şi în analiza prin cromatografie de lichide (ionică sau de înaltă performanţă) pentru o gamă mai largă de indicatori chimici din diverse matrici. Pot fi analizaţi produşi de tip fenol din ape reziduale prin HPLC, anioni (F-, CI-, Br-, NO2-, NO3- PO43-, SO42-) cât şi cationi (Li+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+) din probe apoase sau probe de sol prin cromatografie ionică.

LAICA doreşte să îşi lărgească domeniile de competenţă şi să participe prin rezultatele sale la eforturile comune de înţelegere şi stabilire exactă a factorilor care contribuie la modificările climatice care au loc la nivel global, a celor care pot afecta calitatea sănătăţii umane, subiecte stringente ale zilelor noastre. Prin rezultatele sale laboratorul poate contribui la discriminarea cu acurateţe a contribuţiei aduse de factorul antropic şi/sau natural la bugetul metalelor grele din matrici aflate în diferite compartimente ale mediului, cu impact direct asupra calităţii mediului, sănătăţii umane şi a climei.

Înapoi la Turul Virtual - Cercetare

Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

Versiune 8.1 last modified by Cosmin Vaman on 13/09/2010 at 09:56

Laboratoare acreditate RENAR - Tur Virtual | Ultima actualizare: 2010/09/13 09:56
Despre acest sit — © 2006–2020 UAIC