Staţiunea biologică "Petre Jitariu" - Laborator de evaluare a calităţii apei "Acvapur" - Potoci

Selectati imaginea 360x360 PANOVISION:

Laboratorul „ACVAPUR”, în curs de acreditare RENAR conform SR 17025/2005, realizează activităţi de evaluare a gradului de poluare şi troficitate a apei lacurilor montane, sub influenţa biotehnologiilor de acvacultură, prin utilizarea unor metode biologice, promovate de UE, bazate pe utilizarea valenţelor bioindicatoare şi a poluosensibilităţii unor organisme acvatice: fitoplancton, zooplancton, zoobentos şi ihtiofaună.

Aceste analize stau la baza fundamentării diagnozei ecologice asupra calităţii apei lacurilor de acumulare montane, sub influenţa extinderii creşterii intensive a păstrăvului în ferme salmonicole flotabile. Procedurile implementate presupun identificarea diversităţii biologice a comunităţilor de organisme bioindicatoare şi limitele de variaţie a factorilor abiotici care le influenţează dezvoltarea: termica şi oxigenarea apei, turbiditatea, conductivitatea, gradul de acidifiere, elementele biogene implicate în troficitate, precum şi producţia primară şi secundară.

Laboratorul ACVAPUR deţine echipamente performante pentru analiza ecomorfologică a bioindicatorilor afectaţi de diferite grade de poluare (histologie, microscopie optică, confocală şi electronică), cu valoare aplicativă pentru utilizatori din domeniul eco-productiv, cât şi pentru activităţile formativ-educative preuniversitare şi de nivel superior.

Înapoi la Turul Virtual - Cercetare

Created by PANOVISION

Versiune 12.1 last modified by Cosmin Vaman on 26/01/2011 at 11:17

Staţiunea biologică Staţiunea biologică | Ultima actualizare: 2011/01/26 11:17
Despre acest sit — © 2006–2020 UAIC