Finantarea manifestarilor stiintifice si a evenimentelor asociate in 2013

http://www.ancs.ro/ro/articol/2821/instrumente-suport-anunt-ancs

Conform ghidului, se pot depune propuneri de manifestări pentru întreaga durată a anului anului, după următorul program:

• până la 28 iunie pentru manifestări organ.izate până la 30 noiembrie;

• nu pot fi decontate de către autoritatea contractantă, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), manifestările ştiinţifice care se desfăşoară în luna decembrie.

Propunerile se depun cu cel puţin 30 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura MEN) înaintea datei de începere a manifestării. Excepţie fac manifestările organizate în luna mai 2013, pentru care termenul de depunere va fi cu cel puţin 20 zile calendaristice înaintea datei de începere a manifestării.

Evaluarea, avizarea şi aprobarea listei manifestărilor ştiinţifice, publicarea acesteia pe pagina autorităţii contractante, la secţiunea dedicată, se realizează astfel încât să permită semnarea contractului cu cel puţin 10 zile înaintea datei de deschidere a lucrărilor manifestării ştiinţifice.

Versiune 2.1 last modified by Gina MARINESCU on 17/05/2013 at 11:02

Research.TurVirtual > SN1305171100 | Ultima actualizare: 2013/05/17 11:02
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC