Legislaţie utilă

Hotarare BS - Contracte de Munca incheiate incepand cu 1 mai 2011

Cum înregistraţi o cerere de brevet de invenţie

HG 475/2007 Privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013

OG 57/2002 Privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

HG 217/2007 Privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013

Legea 324/2003 Legea cercetării

HG 1579/2002 Pentru aprobarea Normelor metodologice

HG 735/1996 Pentru aprobarea Regulamentului de acordare a granturilor de cercetare ştiinţifică

Legea 84/1995 Legea învăţământului

Linkuri utile

www.mct.ro Pagina Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

www.cncsis.ro Pagina Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

www.cnmp.ro Pagina Centrului Naţional de Management Programe

www.amcsit.ro Pagina Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - POLITEHNICA

www.edu.ro Pagina Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Pagina FP7

www.fseromania.ro Pagina Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

www.fonduri-structurale.ro Informaţii despre gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune în România

Versiune 27.1 last modified by Gina MARINESCU on 02/05/2011 at 15:47

Research.TurVirtual > Legislaţie şi documente utile | Ultima actualizare: 2011/05/02 15:47
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC