Carta europeană a cercetătorului şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor

În martie 2005, Comisia Europeană adoptă Recomandarea 2005/251/CE cu privire la Carta europeană a cercetătorului şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor. Carta europeană a cercetătorului specifică rolurile, responsabilitățile şi prerogativele cercetătorilor şi angajatorilor. Carta şi Codul conţin 40 de principii şi condiţii generale care sunt structurate pe patru dimensiuni: (1) Aspecte etice şi profesionale; (2) Recrutare; (3) Condiţii de muncă şi securitate socială; (4) Training. http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/whatIsAResearcher

În data de 29 martie 2011 conducerea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a semnat Declaraţia de aderare la Carta europeană a cercetătorilor şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor. În acest context, Universitatea a început, alături de alte 61 de organizaţii europene, un proces în cinci paşi de implementare a Cartei & Codului cercetătorilor sub îndrumarea Comisiei Europene. Încheierea cu succes a procesului de implementare este recunoscut de Comisia Europeană prin acordarea unui logo


. Paşii de urmat:
  • Analiza internă (stadiu: încheiat)
  • Elaborarea planului de acțiune (stadiu: în curs)
  • Obținerea logou-lui (HR Excellence in Research)
  • Autoevaluare instituționala (la 2 ani)
  • Evaluare externa (la 4 ani)
Echipa de lucru, coordonată de prof.univ.dr.Dumitru LUCA, prorector cercetare-inovare:
  • Dr. Ruxandra Ciulu, FEAA
  • Dr. Romeo Asiminei, Filozofie şi Ştiinţe Social - Politice
  • Elena Radu Felice, Sef DCMP
  • Marina Sârbu, Director DRU
Mai citiţi şi:


http://www.euraxess.gov.ro/ro/locuri-de-munca/in-romania.html

Versiune 3.1 last modified by Madalina Cocea on 26/06/2013 at 11:55

European Charter and Code for Researcher | Ultima actualizare: 2013/06/26 11:55
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC