DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE

Henri Luchian

Coordonator: Prof.dr. Henri LUCHIAN — Prorector Relaţii Internaţionale; Coordonator Instituțional Erasmus

Misiune

Misiunea Departamentului de Relaţii Internaţionale este aceea de a susţine politica de internaţionalizare a Universităţii, de a promova imaginea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi ca forum de educaţie, ştiinţă şi cultură în România şi în lume.

Pentru a-şi îndeplini misiunea, Departamentul de Relaţii Internaţionale acţionează în următoarele trei direcţii:


 • Relaţii internaţionale
 • Relaţii publice
 • Relaţii cu mijloacele de difuzare în masă (locale şi naţionale).

Ce vă poate oferi Departamentul nostru?

 • stăm la dispoziţia celor interesaţi cu biblioteca de referinţă a departamentului (Centrul de Informare): broşuri de la universităţi din ţară şi din străinătate, materiale informative privind posibilităţi de studiu (şi posibilităţi de finanţare a studiilor) în străinătate;
 • difuzăm informaţii referitoare la condiţiile de obţinere a burselor în străinătate, oferite de diverse instituţii / organisme naţionale şi internaţionale;
 • rezolvăm formalităţile legate de deplasările în străinătate ale personalului didactic, administrativ cât şi ale studenţilor (inclusiv informaţii legate de obţinerea vizelor);
 • punem la dispoziţie materiale de prezentare a universităţii, cu ocazia deplasărilor în interes profesional ale personalului didactic şi studenţilor la o altă universitate din străinătate;
 • căutăm parteneri pentru diverse programe internaţionale;
 • oferim asistenţă tehnică pentru elaborarea proiectelor;
 • contribuim la organizarea de seminare, conferinţe etc.;
 • putem contribui la organizarea programului oaspeţilor străini (cazare, masă, vizite);
 • popularizăm, în mass-media, acţiunile desfăşurate în Universitate;
 • întocmim corespondenţa oficială legată de stabilirea iniţială de contacte cu universităţi din străinătate;
 • prezentăm, pentru studenţi, programele internaţionale la care participă / are acces universitatea noastră: Erasmus, Leonardo, CEEPUS;
 • oferim informaţii despre şi stabilim contacte cu organizaţii ca: Fulbright, Monbusho, British Council, Centrul Cultural Francez, Centrul Cultural German etc.;
 • urmărim buna gestionare a bugetelor alocate pentru proiectele internaţionale la care suntem parteneri;
 • cercetăm oferta educaţională pe Internet;
 • oferim consultanţă privind modul în care se poate crea imaginea facultăţii;
 • participăm la editarea Buletinului Informativ al Universităţii, cu date privind acţiunile desfăşurate în domeniul de competenţă al Departamentului;
 • elaborăm materiale informative / publicitare în limba română şi în limbi străine, pentru promovarea imaginii Universităţii şi a propriului Departament în exterior.

CINE SUNTEM ?

Livia Dimitriu

Livia DIMITRIU — Şef Departament

T: (+40 232) 201022
E: livia.vranescu@uaic.ro

Ionela Lăcrămioara CIOBANAŞU

Ionela Lăcrămioara CIOBĂNAŞU

T: (+ 40 232) 201112
E: ionelac@uaic.ro

 • Acorduri de colaborare inter-universitară cu spaţiul francofon şi schimbrui în cadrul AUF şi RUFAC
 • Burse de studii în străinătate (AUF, CNBSS, Mellon Fellowships, etc.)
 • Mobilităţi externe ale doctoranzilor Contract POSDRU 88/1.5/S/47646 si POSDRU 89/1.5/S/63663


Gina MARINESCU

Gina MARINESCU

T: (+ 40 232) 201839
E: gina.marinescu@uaic.ro

 • Acorduri de colaborare cu universităţile din Asia
 • Elaborarea de materiale de prezentare în limbile engleză şi franceză
 • Întocmeşte lunar capitolul de Relaţii Internaţionale al Buletinului Informativ
 • Formalităţi de deplasare în străinătate
 • Gestionarea materialelor intrate în Centrul de documentare pentru studenţi
 • Consilierea studenţi români pe probleme de mobilităţi (inclusiv mobilităţi studenţi Reţeaua Utrecht, români şi străini - AEN şi MAUI)
 • Asistenţă mobilităţi incoming bursieri Erasmus Mundus
În cadrul DRI a fost înfiinţat Biroul pentru Programe Comunitare, conform Hotărârii Biroului Senatului nr. 21 din data de 16 iunie 2005, în baza prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4284 din 7.06.2005. Biroul de Programe Comunitare contribuie la atingerea obiectivelor specifice Departamentului de Relaţii Internaţionale, ce derivă din obiectivele generale ale Universităţii privind activitatea sa internaţională, prin iniţierea, sprijinirea şi promovarea activităţilor de integrare şi cooperare europeană şi internaţională şi participarea la realizarea acestora. Biroul de Programe Comunitare îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului intern de funcţionare care detaliază atribuţiile specifice şi structura Biroului.

Dana Maria DAIA

Dana Maria DAIA

T: (+40 232) 201113
E: dana.daia@uaic.ro

 • Programul LLP ERASMUS (mobilităţi studenţeşti de studiu: Biologie, Chimie, CSE, Economie şi Administrarea Afacerilor, Filosofie, Informatică, Istorie, Teologie Ortodoxă; mobilităţi studenţeşti incoming)
 • Proiect Erasmus Mundus EDEN 2012-2016
Ioana Carmen VASILIU

Ioana Carmen PĂŞTINARU

T: (+ 40 232) 201021
E: ioana.pastinaru@uaic.ro

 • Programul LLP ERASMUS (mobilităţi studenţeşti de practică; mobilităţi personal didactic şi nedidactic incoming şi outgoing; acorduri bilaterale)
 • Programul SEE
Ioana Andreea PRISTAVU

Ioana Andreea SERAFINCEANU

T: (+40 232) 201111
E: ioana.serafinceanu@uaic.ro

 • Programul LLP ERASMUS (mobilităţi studenţeşti de studiu: Drept, Educaţie Fizică şi Sport, Fizică, Geografie şi Geologie, Litere, Matematică, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Teologie Romano-Catolică; cursuri EILC)
 • Proiect Erasmus Mundus IANUS 2012-2016
 • Proiect Erasmus Mundus IANUS II 2013-2017
Oana ŢONEA

Oana ŢONEA

T: (+40 232) 201839
E: oana.tonea@uaic.ro

 • Administrarea financiară a mobilităţilor outgoing LLP ERASMUS
 • Verificarea documentelor financiare ale programelor / proiectelor cu finanţare europeană gestionate prin DRI (Erasmus Mundus)

CONTACT:

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA
DEPARTAMENTUL DE RELATII INTERNATIONALE
Bulevardul Carol I, nr.11, 700506 Iaşi, ROMANIA
F: (+40 232) 201802
E: relint@uaic.ro

Program de lucru cu publicul: luni - joi, orele 10.00 - 12.30

Coordonatori Erasmus pe facultăţi

Versiune 205.1 last modified by XWiki.ivasiliu on 26/10/2013 at 07:54

Departamentul de Relaţii Internaţionale | Ultima actualizare: 2013/10/26 07:54
Despre acest sit — © 2006–2022 UAIC