Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Contact:

Adresa: Str. Cloşca, Nr. 9, RO-700066 - Iaşi;
T: +40 (232) 201328;
F: +40 (232) 258430; sau 0332816723
E: teologie.ortodoxa@uaic.ro sau adriancucu@teo.uaic.ro
W: http://www.teologie.uaic.ro

DECAN: Prof.univ. dr. pr. Ion VICOVAN
PRODECAN: Prof. univ. dr. pr. Gheorghe PETRARU

Număr total de studenţi: 1 217
Număr de cadre didactice titulare: 28
Număr de profesori asociați:41

DEPARTAMENTE:

Departamentul de Teologie Ortodoxă
DIRECTOR: prof.univ.dr.pr. Ioan Cristinel TEŞU

DIPLOME

Studii universitare

 • de licenţă:
  • Teologie
   • Teologie Ortodoxă Pastorală (8 semestre)
   • Teologie Ortodoxă Didactică (6 semestre)
   • Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială (6 semestre)
   • Artă Sacră (6 semestre)
 • de masterat (4 semestre):
  • Teologie
   • Patrimoniu Cultural
   • Hermeneutică şi Teologie Biblică
   • Teologia Sistematică în context contemporan
   • Viaţa Bisericii - istorie şi actualitate
   • Teologie Practică şi Pastoral – misionară
 • de doctorat (6 semestre).
  • Teologie
Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.


Corpul T – Facultatea de Teologie Ortodoxă

Vezi și:

Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

PREZENTARE

Facultatea de Teologie Ortodoxă, prin cele patru secţii ale sale, îşi asumă un rol fundamental în formarea şi pregătirea viitorilor preoţi, a cadrelor didactice cu dublă specializare, pentru învăţământul religios, gimnazial, liceal şi a specialiştilor în artă eclesială şi patrimoniu cultural. De asemenea, Facultatea de Teologie Ortodoxă îşi propune să contribuie la conlucrarea ecumenică dintre Biserica Ortodoxă Română şi celelalte Biserici creştine, ca şi realizarea dialogului inter-religios şi inter-cultural.

Teologia a făcut parte din primele facultăţi ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza". În 1860, anul înfiinţării universităţii, Facultatea de Teologie avea doar 14 studenţi, iar în anul ce a urmat numărul lor a scăzut, datorită greutăţilor sociale ale vremii. Printre primii studenţi ai Facultăţii de Teologie s-a numărat şi diaconul Ion Creangă. Din cauza numărului mic de studenţi, aceasta şi-a încetat activitatea în 1864. În 1926, Facultatea de Teologie aparţinând Universităţii din Iaşi a fost deschisă la Chişinău. Datorită contextului politic, în 1941 ea a fost inclusă în cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti . Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost redeschisă în 1990, prin stăruinţa Înalt Prea Sfinţiei Sale Daniel, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Învăţământul teologic, cu specificul său, se încadrează în normele unui învăţământ ştiinţific de performanţă şi promovează o colaborare ştiinţifică inter-ortodoxă şi inter-confesională.

 • Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă Pastorală au posibilitatea de a face parte din clerul Bisericii Ortodoxe Române (diaconi, preoţi, ierarhi).
 • Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă Didactică au posibilitatea să predea religie, limba şi literatura română, literatură şi limbi străine, în şcolile de stat şi particulare.
 • Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă - Asistenţă Socială obţin calificarea de asistent social, putând activa în cadrul structurilor bisericeşti.
 • Absolvenţii secţiei Artă Sacră obţin calificarea necesară activităţii de restaurator de icoană şi carte veche aparţinând patrimoniului cultural românesc, precum şi calificarea de pictor bisericesc.
Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă se găseşte în corpul T al Universităţii, parter, Str. Cloşca, nr. 9, Iaşi.

Versiune 59.1 last modified by Michiu Iustina on 17/02/2014 at 10:27

Teologie Ortodoxă | Ultima actualizare: 2014/02/17 10:27
Despre acest sit — © 2006–2020 UAIC