Serviciul Asigurarea Calităţii

Contact:

Strada Lascăr Catargi, nr. 54
Iaşi, cod 700107
T: 0232 201102, interior 2342;
F: 0232 201 201

Gheorghe Chelaru - Șef Serviciu:gheorghe.chelaru@uaic.ro
Ligia Boca: ligia.boca@uaic.ro
Alexandra Vosniuc: alexandra.vosniuc@uaic.ro

Misiune

Serviciul Asigurarea Calității este un compartiment de specialitate cu rol de execuție. Acesta sprijină Comisia pentru Evaluarea și Managementul Calității în realizarea managementului calității, prin planificarea acțiunilor, elaborarea rapoartelor de autoevaluare și a documentelor specifice asigurării calității, instruirea personalului privind asigurarea calității, desfășurarea evaluărilor interne și externe.

Viziune

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” îşi asumă cultura instituţională a calităţii ca mijloc de atingere a excelenţei academice în educaţie şi cercetare ştiinţifică.

Structură

Structura instituţională ce asigură managementul calităţii la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi este următoarea:

La nivelul universităţii:

    • Comisia pentru Evaluarea și Managementul Calității, coordonator prof. univ. dr. pr. Gheorghe POPA
Comisia pentru Evaluarea și Managementul Calității din Universitate este constituită conform Legii 87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. Comisia coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii prevăzute de Lege şi de hotărârile Senatului; formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii pentru activităţile din universitate.

    • Serviciul Asigurarea Calităţii
Gheorghe Chelaru - Șef Serviciu: gheorghe.chelaru@uaic.ro

La nivelul fiecărei facultăţi:

    • Subcomisia pentru Evaluarea și Managementul Calității
Subcomisia pentru Evaluarea și Managementul Calității din facultate este coordonată de responsabilul pentru Managementul Calității din fiecare facultate/departament/structură administrativă. Subcomisia realizează activitățile de asigurare a calității în facultate, monitorizează calitatea programelor de studii, elaborează anual Raportul de evaluare internă privind calitatea educației și asistă în facultate evaluările externe.

Vezi specializările și programele de studii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” acreditate de către ARACIS aici

Vezi raportul de evaluare internă a calităţii pentru anul academic 2007/2008 aici

Vezi raportul de evaluare internă a calităţii pentru anul academic 2008/2009 aici

Legislaţie ce reglementează asigurarea calităţii în învăţământul superior

Versiune 123.1 last modified by Michiu Iustina on 05/12/2013 at 13:50

Serviciul Asigurarea Calităţii | Ultima actualizare: 2013/12/05 13:50
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC