Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Facultatea de Psihologie

Contact

Str. Toma Cozma, Nr. 3, RO-700554 - Iaşi;
T: +40 (232) 201028;
F: +40 (232) 210660;
E: secretariat@psih.uaic.ro
W: http://www.psih.uaic.ro

DECAN: Prof.univ. dr. Ion DAFINOIU
PRODECAN: Conf.univ. dr. Dorina SĂLĂVĂSTRU
PRODECAN: Conf. univ. dr. Alois GHERGUŢ

Număr total de studenţi: 2 570
Număr de cadre didactice titulare:55
Număr de profesori asociați:72

DEPARTAMENTE:

Departamentul de Psihologie
DIRECTOR: prof.univ.dr. Eugen Corneliu HĂVÂRNEANU

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
DIRECTOR:conf.univ.dr. Mariana MOMANU

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
DIRECTOR: prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ

DIPLOME

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Psihologie
   • Psihologie
  • Ştiinţe ale educaţiei
   • Pedagogie
   • Psihopedagogie specială
   • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
   • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - continuare de studii

 • de masterat (4 semestre):
 • Ştiinte ale educaţiei
  • Relaţii şi strategii interculturale
  • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
  • Medierea conflictelor în educaţie
  • Managementul educaţiei adulţilor
  • Politici şi management în educaţie (în curs de acreditare)
  • Didactici aplicate pentru învăţământul primar (în curs de acreditare)
  • Psihologia educaţiei timpurii (în curs de acreditare)
 • Psihologie
  • Relaţii umane şi comunicare
  • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
  • Psihologia medierii conflictelor
  • Psihologie educaţională şi consiliere
  • Psihologie clinică şi psihoterapie
  • Terapii de cuplu şi de familie
 • de doctorat (6 semestre):
  • Psihologie
  • Ştiinţe ale educaţiei


Laboratorul de formare a personalului didactic universitar pentru noile tehnologii educaţionale (NTE) – sala D 201
Vezi și: Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

PREZENTARE

Începutul învăţământului universitar de psihologie la Iaşi este anterior înfiinţării Universităţii "Alexandru Ioan Cuza". Psihologia figura printre disciplinele filosofice predate la Academia Mihăileană şi la Seminarul de la Socola. Odată cu înfiinţarea Universităţii în 1860, primele cursuri universitare de psihologie şi pedagogie (didactică) au fost ţinute de Simion Bărnuţiu.

În perioada postbelică, comunistă, învăţământul universitar de psihologie a avut de suferit, fiind considerat "retrograd", "inutil" sau chiar "subversiv", ajungându-se chiar la desfiinţarea secţiilor cu profil psihologic pentru o perioada de circa 20 ani.

După decembrie 1989, secţiile de psihologie şi pedagogie se reînfiinţează în cadrul facultăţii de Filozofie, cunoscând un succes enorm în rândul tinerilor (la concursul de admitere în facultate s-a ajuns la o concurenţă de 20 de candidaţi pe loc) dovadă a necesităţii lor. În 1997, se realizează o separare, justificată atât administrativ cât şi epistemologic, de Facultatea de Filosofie, prin înfiinţarea noii Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Sub aspectul cercetării ştiinţifice de specialitate, proiectele de cercetare derulate, volumul şi ritmul publicaţiilor realizate (reviste proprii, volume, 4 colecţii coordonate în cadrul Editurii Polirom, etc.) participarea în echipe internaţionale, situează facultatea noastră printre cele mai dinamice din ţară în domeniu.

Activitatea de cercetare susţinută care se derulează în facultate este probată, pe lângă numărul impresionant de publicaţii, de următoarele repere statistice: 12 grant-uri naţionale; participarea la 7 proiecte internaţionale de cercetare.
Biblioteca de Pedagogie și Psihologie se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Tel.: 0232-201127.

Vezi imagini de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Versiune 35.1 last modified by Michiu Iustina on 17/02/2014 at 10:27

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei | Ultima actualizare: 2014/02/17 10:27
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC