PIR

Prof. dr. Corneliu Hăvârneanu
Tel: 0232 201293
Email: hcornel@uaic.ro

Proiectul pentru Învăţământ Rural (PIR) se adresează cadrelor didactice din învăţământul rural şi este finanţat cu fonduri de la Banca Mondială şi Guvernul României, pe parcursul a 6 ani (2003-2009). În cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", derularea proiectului este coordonată prin Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

PIR reprezintă o parte importantă a strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tiineretului de îmbunătăţire a oportunităţilor educaţionale şi a rezultatelor şcolare ale elevilor din mediul rural. Scopul proiectului este ca elevii din mediul rural să beneficieze de un acces mai bun la învăţământ de calitate.

PIR abordează astfel, aspecte majore ale sistemului românesc de învăţământ din mediul rural:

  • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
  • Condiţii materiale şi materiale didactice de bază în şcoli;
  • Parteneriatul şcoală-comunitate.
Proiectul este structurat pe mai multe componente, care reprezintă direcţii concrete de acţiune în vederea atingerii obiectivului general stabilit. Astfel, Componenta 1, Îmbunătăţirea metodologiei de predare şi a procesului didactic în şcolile din mediul rural, are ca obiectiv, printre altele, sprijinirea cadrelor didactice, în vederea obţinerii calificării formale necesare pentru a fi profesori în învăţământul obligatoriu, printr-un program de Învăţământ Deschis şi la Distanţă (IDD).

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei derulează din cadrul programului PIR programele 2 şi 3.

Programul 2 are ca populaţie ţintă cadre didactice cu diplomă de licenţă, absolvente ale unei specializări universitare, fără modulul de pregătire psihopedagogică şi metodică efectuat. Programul conduce la acordarea certificatului de profesor pentru învăţământul gimnazial.

Programul 3 are ca populaţie ţintă cadre didactice, cu diplomă de bacalaureat, care au absolvit un alt profil de liceu decât cel pedagogic şi care predau în învăţământul primar. Programul conduce la acordarea unei diplome de studii universitare de licenţă şi a statutului de cadru didactic pentru învăţământul primar.

Responsabili PIR de la nivelul facultăţilor

DomeniulResponsabilEmailPagină web
Limba englezăConf.univ.dr. Anca Cehanacehan@uaic.ro
Limba franceză  
Limba română  
IstorieAsist.univ.Gheorghe Iuţişgiut@uaic.ro
GeografieConf.univ.dr. Cornel Iaţuciautu@uaic.ro
MatematicăProf.univ.dr. Eugen Popaepopa@uaic.ro
BiologieSef lucr dr. Cristian Câmpeanucchris61@yahoo.com
ChimieConf.univ.dr. Maria Alexandroaeimdalex@uaic.ro
FizicăConf.univ.dr. Ovidiu Florin Călţuncaltun@uaic.ro
Tehnologia informaţieiLect.univ.dr. Constantin Filipescufidias1@uaic.ro
Pedagogia Învăţământului Primar şi PreşcolarAsist.univ. Gianina Masarigmassari@psih.uaic.ro Site-ul Facultăţii
 
PsihopedagogieAsist.univ.Roxana Maria Ghiaţău 
Versiune 1.22 last modified by Laura Copcea on 03/07/2007 at 10:57

PIR | Ultima actualizare: 2007/07/03 10:57
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC