Modulul psihopedagogic

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Corp "D" Universitate "AL.I.Cuza", Camera D-216, parter
Str. Toma Cozma nr.3, 700554 - IAŞI
Tel. : 0232-201290; Fax : 0232-201300
http://www.psih.uaic.ro

Modulul pedagogic se poate urma în timpul studenţiei sau după absolvirea facultăţii. Acesta este organizat pe mai multe componente:

  1. Pregătirea iniţială a studenţilor pentru a deveni cadre didactice prin intermediul modulului psihopedagogic infuzat în planul general de învăţământ.
  2. Formarea iniţială a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, care nu au beneficiat de formare psihopedagogică în anii studenţiei, prin două module specifice:
      • Modulul de studii postuniversitare pentru pregătirea psihopedagogică generală a absolvenţilor de universitate care nu au studiat toate disciplinele modulului psihopedagogic în timpul anilor de studii;
      • Modulul de studii postuniversitare pentru pregătirea teoretică şi practică în educaţia specială pentru profesorii care doresc să lucreze în reţeaua învăţământului special, în conformitate cu OMEN nr. 4833 din 3.11.1999.

Laboratorul de formare a personalului didactic universitar pentru noile tehnologii educaţionale (NTE)-Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – sala D 201

Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

Documente

Versiune 16.1 last modified by Michiu Iustina on 09/06/2011 at 13:14

Modulul Psihopedagogic | Ultima actualizare: 2011/06/09 13:14
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC