Facultatea de Matematică

Facultatea de Matematica

Contact:

B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 - Iaşi;
T: +40 (232) 201060; 201061;
F: +40 (232) 201160;
E: admmath@uaic.ro
W: http://www.math.uaic.ro

DECAN: Prof.univ. dr. Cătălin George LEFTER
PRODECAN: Conf. univ. dr. Cezar Dumitru ONICIUC
PRODECAN: Lect. univ. dr. Marius DUREA

Număr total de studenţi: 425
Număr de cadre didactice titulare:45

DEPARTAMENTE:

Departamentul de Matematică
DIRECTOR: prof.univ.dr. Răzvan Dinu LIŢCANU

DIPLOME

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Matematică
   • Matematică
   • Matematică - Informatică
 • de masterat (4 semestre):
  • Matematică
   • Structuri matematice fundamentale
   • Modele matematice şi statistică aplicată
   • Matematici financiare
   • Calculul ştiinţific şi ingineria programării
   • Didactica matematicii (în curs de acreditare)
 • de doctorat (6 semestre)
  • Matematică
Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii


Biblioteca Seminarului Matematic ,,Al. Myller”

Vezi și:

Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

PREZENTARE

Facultatea de Matematică din Iaşi funcţionează din 1860, de la înfiinţarea Universităţii din Iaşi, la început ca secţie a Facultăţii de Filosofie, apoi ca secţie a Facultăţii de Ştiinţe, devenind ulterior facultate independentă.

Direcţii de cercetare importante au fost conduse de personalităţi ştiinţifice de prim rang, academicieni, foşti sau actuali profesori ai Facultăţii de Matematică din Iaşi: Al. Myller, O. Mayer, C. Popovici, S. Sanielevici, D. Mangeron, G. Vrânceanu, G. Moisil, M. Haimovici, C. Corduneanu, R. Miron, V. Barbu, D. Ieşan. Trei membri ai Academiei Române fac parte din corpul profesoral al Facultăţii de Matematică.

Această tradiţie se bucură de o continuitate remarcabilă, astfel încât şcoala de matematică din Iaşi are în prezent mulţi specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. Numeroase cadre didactice sau absolvenţi ai facultăţii au relaţii de colaborare ca profesori invitaţi sau sunt angajaţi la universităţi şi institute de cercetare de prestigiu din SUA (Princeton, Berkeley, IBM, Microsoft), Franţa, Canada, Italia, Germania etc. Calitatea de excepţie a educaţiei specializate oferite este atestată şi de cele peste 100 diplome de doctor obţinute de absolvenţii Facultăţii de Matematică la universităţi celebre din Europa şi din SUA: Cambridge University, Ecole Normale Supérieure-Paris, Université Paris VI, Université Paris XI, Université de Pau, Princeton University, Massachussets Institute of Technology, Duke University, Michigan University etc.

Biblioteca de Matematică se află în corpul B al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bibmath@uaic.ro, Tel.: 0232-201561.

Vezi imagini cu Planetariul

Vezi imagini de la Facultatea de Matematică

Versiune 55.1 last modified by Michiu Iustina on 19/11/2013 at 10:07

Matematică | Ultima actualizare: 2013/11/19 10:07
Despre acest sit — © 2006–2020 UAIC