Facultatea de Litere

Facultatea de Litere

Contact:

B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 - Iaşi;
T: +40 (232) 201052; 201053;
F: +40 (232) 201152;
E: letters@uaic.ro
W: http://media.lit.uaic.ro/

DECAN: Prof. univ. dr. Codrin Liviu CUŢITARU
PRODECAN: Prof.univ. dr. Magda JEANRENAUD
PRODECAN: Conf. univ. dr. Antonio PATRAŞ
PRODECAN: Lect. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU

Număr total de studenţi: 2 142
Număr de cadre didactice titulare: 125
Număr de profesori asociați:66

DEPARTAMENTE:

Departamentul de Românistică, Jurnalism, Ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată
DIRECTOR: lect.univ.dr. Alexandru SAVITESCU

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine DIRECTOR: conf.univ.dr. Dragoş COJOCARU

DIPLOME

 • de licenţă (6 semestre):
  • Limbă şi literatură
   • Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă/ Literatură universală şi comparată
   • O limbă şi literatura modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/ Literatură universală şi comparată
   • O limbă şi literatură modernă (A) - Limbă şi literatură română
   • Filologie clasică
   • Literatură universală şi comparată - O limbă şi literatură modernă
  • Studii culturale
   • Studii americane
  • Limbi moderne aplicate
   • Traducere şi interpretare
  • Stiinţe ale Comunicării
   • Jurnalism
Notă:
 • 1A – Specializare principală
 • 2 B – Specializare secundară
 • Limba modernă este la alegere dintre: engleză, fracnceză, germană, rusă, italiană, spaniolă.
Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.
 • de masterat (4 semestre):
  • Limbă şi literatură
   • Literatura română şi hermeneutică literară
   • Lingvistică generală românească
   • Studii francofone
   • Cultura germană în context european
   • Lingvistică aplicată - didactica limbii engleze
   • Limbi, literaturi şi civilizaţii străine
   • Limbă, literatură şi civilizaţie românească
   • Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
   • Literatură universală şi comparată
   • Traducere şi terminologie (engleză - franceză)
   • Studii americane
  • Ştiinte ale comunicării
   • Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia
Pentru detalii, parcurgeţi Ghidul de studii.


Spaţiul francofon

Vezi și:

Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

PREZENTARE

Prin structura şi programele sale, Facultatea de Litere asigură formarea cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, a cercetătorilor în domeniul filologic, precum şi a specialiştilor în domeniile ştiinţelor comunicării, traducerii si interpretariatului. Facultatea de Litere a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a fost înfiinţată în anul 1860, o dată cu înfiinţarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza". Legea învăţământului din 1864 utilizează titulatura Facultatea de Filosofie şi Litere. Printre marii profesori ai Facultăţii de Litere s-au numărat: V. A. Urechia, Alexandru I. Philippide, Titu Maiorescu, G. Ibrăileanu, St. Vîrgolici, Anton Naum, Ilie Bărbulescu, G. Pascu, Traian Bratu, Charles Drouhet, Neculai Serban, Th. Simenschy, Iorgu Iordan, Constantin Balmuş, Octav Botez, G. Călinescu, Dan Simonescu, Serban Cioculescu, Petru Caraman, Jean Livescu, Al. Dima, N. I. Popa, Gh. Ivănescu, St. Cuciureanu, Ariton Vraciu, Mihai Drăgan.

Facultatea dispune de o sală de informatică, de o sală video, de o sală Internet, de un laborator multimedia şi de patru laboratoare fonice.
Biblioteca Facultăţii de Litere are un fond de peste 150 000 de volume şi de peste 10.000 de periodice, dispune de 70 de locuri în trei săli de lectură şi este informatizată din anul 1997.
Biblioteca de Litere se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, tel. 0232-116600.

Vezi imagini de la Facultatea de Litere

Versiune 68.1 last modified by Michiu Iustina on 19/11/2013 at 10:06

Litere | Ultima actualizare: 2013/11/19 10:06
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC