Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie

Contact:

B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 - Iaşi
T: +40 (232) 201056; 201057
F: +40 (232) 201156
E: istorie@uaic.ro
W: http://history.uaic.ro

DECAN: Prof.univ.dr. Petronel ZAHARIUC
PRODECAN: Prof.univ. dr. Lucreţiu - Ion BÎRLIBA

Număr total de studenţi: 718
Număr de cadre didactice titulare:27
Număr de profesori asociați:16

DEPARTAMENTE:

Departamentul de Istorie
DIRECTOR: conf.univ.dr. Laurenţiu RĂDVAN

DIPLOME

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
 • Istorie
   • Istorie
   • Arheologie
   • Arhivistică
   • Muzeologie
   • Istoria artei
 • Studii culturale
  • Studii europene
Pentru detalii, parcurgeţi Ghidul de studii.
 • de masterat (4 semestre):
 • Istorie
   • Institutii si ideologii ale puterii in Europa
   • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale
   • Arheologie, civilizaţie şi artă antică
   • Patrimoniu şi turism cultural
   • Istoria comunismului în România
   • Istoria evreilor si ebraistică
   • Studii egeo-mediteraneene
   • Muzeologie şi restaurare
   • Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii (master de cercetare)
Pentru detalii parcurgenţi Ghidul de studii
 • de doctorat (6 semestre)
  • Istorie
Centre de cercetare:
  • Centrul Interdisciplinar de Studii Arheoistorice
  • Centrul de Istorie "Gh. I. Brătianu";
  • Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică;
  • Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale;
  • Centrul de Studii Clasice şi Creştine;
  • Centrul de Studii Egeo - Mediteraneene;
  • Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului;
  • ARHEOINVEST.


Sala Colecţiilor Arheologice
Vezi și: Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

PREZENTARE

Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică din România.

Istoria se numără printre cele mai vechi discipline din învăţământul superior românesc din Principate. În Moldova, ea figurează în programa Seminarului de la Socola (Iaşi) încă din 1808. La Academia Mihăileană ia naştere cea dintâi Catedră de istoria românilor, al cărei prim reprezentant a fost, între anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu.

După fondarea Universităţii din Iaşi (la 26 octombrie 1860), istoria a fost predată timp de mai multe decenii în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere, apoi ca parte a Facultăţii de Istorie - Geografie şi, ulterior, a Facultăţii de Istorie - Filosofie, sfârşind prin a se individualiza, în ianuarie 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie.

Principalele domenii de cercetare sunt: istoria universală (domeniu prin care se este continuată o tradiţie care datează încă de la fondarea Facultăţii), arheologia preistorică şi antică (domeniu în care s-a format o adevărată şcoală, cu recunoaştere naţională şi internaţională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, genealogia istorică, fenomene şi evenimente importante ale istoriei moderne şi contemporane. În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, consensuale cu cele mai recente evoluţii istoriografice: istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a ideilor etc.

Resurse şi facilităţi:

 • Sală de computere pentru studenţi şi cadre didactice cu acces Internet şi e-mail.
 • Laborator de arheologie, înzestrat cu posibilităţi de restaurare a materialului şi cu o expoziţie permanentă.
 • Bibliotecă de specialitate, cu un fond de aproximativ 33.500 titluri/carte în 36.000 volume şi 394 titluri/periodice româneşti şi străine.
 • Bibliotecă specială, organizată în cadrul Catedrei de Istorie contemporană.

Biblioteca de Istorie se alflă în corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr.11, 700505, Iaşi, E-mail: bib.ist@uaic.ro, Tel.: 0232-201157.

Vezi imagini de la Facultatea de Istorie

Versiune 58.1 last modified by Michiu Iustina on 17/02/2014 at 10:26

Istorie | Ultima actualizare: 2014/02/17 10:26
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC