Facultatea de Informatică

FII.jpg

Contact

Str. General Berthelot, Nr. 16, RO-700483 - Iaşi
T: +40 (232) 201090; 201091
F: + 40 (232) 201490
E: Secretariat: secret@infoiasi.ro
W: http://www.infoiasi.ro

DECAN: Conf. univ. dr. Adrian IFTENE
PRODECAN: Lect. dr. Vlad RĂDULESCU
PRODECAN: Lect. dr. Cristian VIDRAŞCU

Număr total de studenţi: 1 513
Număr de cadre didactice titulare: 40
Număr de profesori asociați:37

DEPARTAMENTE:

 • Departamentul de Informatică
DIRECTOR: Prof. dr. Dorel LUCANU

DIPLOME

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
 • Informatică
   • Informatică
   • Informatică în limba engleză
 • de masterat (4 semestre):
  • Informatică
   • Sisteme distribuite (în limba engleză)
   • Optimizare computaţională (în limba engleză)
   • Lingvistică computaţională (în limba engleză)
   • Ingineria sistemelor software (în limba engleză)
   • Securitatea informaţiei (în limba engleză)
 • de doctorat (6 semestre)
  • Informatică
Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.


Corpul C (Facultatea de Informatică)
Vezi și: Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

PREZENTARE

Misiunea Facultăţii de Informatică din Iaşi (FII) este de a pregăti specialişti de performanţă care să fie capabili de a asigura dezvoltarea Societăţii Informaţionale în România în contextul integrării ţării noastre în Comunitatea Europeană. Pentru realizarea acestei misiuni, promovând excelenţa în învăţământ şi cercetare, Facultatea de Informatică din Iaşi:

 • Oferă programe de studii pentru obţinerea Licenţei în Informatică (B.S.) (învăţământ zi şi învăţământ la distanţă), a Diplomei de Master în Informatică (M.S.), a diplomei de Doctor în Informatică (Ph.D) şi a Diplomei de Studii Postuniversitare de Specializare în Informatică. Absolvenţii Facultăţii pot lucra în societăţi comerciale ca dezvoltatori de software, ingineri de sistem, administratori de reţea, manageri de sisteme informatice etc., sau în învăţământ ca profesori de Informatică.
 • Asigură pentru fiecare program de studiu planuri de învăţământ şi programe analitice competitive care permit recunoaşterea diplomelor în orice altă ţară.
 • Coordonează activitatea în informatică finalizată cu publicarea de lucrări ştiinţifice în Seria de Rapoarte Ştiinţifice a Facultăţii, în revista proprie (Analele Ştiinţifice ale Universităţii - seria Informatică) şi în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate, prin participarea la manifestări ştiinţifice în ţară şi în străinătate, prin participarea la proiecte de cercetare finanţate de România şi de Comunitatea Europeană.
 • Predă cursuri de informatică pentru alte facultăţi şi în cadrul sistemului Educaţie Continuă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar.
 • Participă la programe europene de mobilitate a studenţilor şi cadrelor didactice.
1960 - Primul curs de informatică în cadrul Facultăţii de Matematică
1972 - Se constituie Catedra de Informatică, în cadrul Facultăţii de Matematică
1975 - Înfiinţarea Centrului de Calcul specializat în cercetare ştiinţifică şi elaborare de proiecte
1990 - Catedra de Informatică se divizează în Catedra de Informatică Teoretică şi Catedra de Informatică Aplicată
1992 - Înfiinţarea Facultăţii de Informatică
1995 - Studii aprofundate
2001 - Masterat în Lingvistică computaţională
Biblioteca de Informatică se află în corpul C al Universităţii, parter, Str. General Berthelot, nr. 16, 700483, Iaşi, E-mail: bib.inf@uaic.ro.

ÎNAPOI LA Turul Virtual al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Versiune 55.1 last modified by Michiu Iustina on 17/02/2014 at 10:26

Informatică | Ultima actualizare: 2014/02/17 10:26
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC