Facultatea de Geografie şi Geologie

Faculty of Geography and Geology

Contact

B-dul Carol I, Nr. 20 A, RO-700505 - Iaşi
T: +40 (232) 201074; 201075
F: +40 (232) 201474
E: geoiasi@uaic.ro
W: http://www.geo.uaic.ro

DECAN: Prof. univ. dr. Corneliu IAŢU
PRODECAN: Conf. univ. dr. Adrian GROZAVU
PRODECAN: Conf. univ. dr. Traian GAVRILOAIEI
PRODECAN: Prof. univ. dr. Ionel MUNTELE

Număr total de studenţi: 1 788
Număr de cadre didactice titulare: 63
Număr de profesori asociați:26

DEPARTAMENTE:

Departamentul de Geografie
DIRECTOR: conf.univ.dr. Doru Toader JURAVLE

 • Staţiuni şi centre de cercetare:
  • Staţiunea de cercetare ştiinţifică şi practică studenţească "Ion Gugiuman" Rarău - jud. Suceava
  • Staţiunea de cercetare ştiinţifică şi practică studenţească "Simion Mehedinţi" Tulnici - jud. Vrancea
  • Centrul universitar de geografie umană şi amenajarea teritoriului
  • Centrul de cercetări fizico-geografice şi pedologice în vederea exploatării durabile a resurselor naturale
Departamentul de Geologie
DIRECTOR: conf.univ.dr. Nicolae BUZGAR

 • Centrul de Geochimie şi Geotermometrie determinativă (CGGD)

DIPLOME

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Geografie
   • Geografie
   • Geografia turismului
   • Planificare teritorială
   • Hidrologie şi meteorologie
   • Geografia turismului în limba franceză (sub rezerva acreditării ARACIS)
  • Stiinţa mediului
   • Geografia mediului
  • Geologie
   • Geochimie
  • Inginerie geologică
   • Inginerie geologică
 • de masterat(4 semestre)
  • Geografie
   • Ştiinta solului (în curs de lichidare)
   • Riscuri naturale si amenajarea teritoriului
   • Turism şi dezvoltare regională
   • Turism şi dezvoltare regională în limba franceză
  • Ştiinta mediului
   • Mediul actual şi dezvoltare durabilă
  • Geologie
   • Geochimia mediului
   • Geochimia mediului în limba engleză
  • Inginerie Geologică
   • Geologie de sondă şi ambientală
 • de doctorat(6 semestre)
   • Geografie
   • Geologie
   • Ştiinţa mediului
Pentru detalii parcurgei Ghidul de studii.


Laboratorul 658-,,C. Martiniuc”
Vezi și: Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

PREZENTARE

Facultatea de Geografie şi Geologie prezintă o structură complexă, adaptată cerinţelor societăţii româneşti, dar şi cu deschidere europeană. În facultate funcţionează atât specializări cu profil universitar cât şi specializări cu profil tehnic, motiv pentru care strategia de dezvoltare prezintă particularităţi adecvate fiecărui domeniu.

În cei aproape 150 de existenţă a Universităţii din Iaşi, domeniul geoştiinţelor a fost reprezentat fără întrerupere, în timp ce facultatea a purtat diferite denumiri, fiind uneori mai extinsă, cuprinzând şi secţii din profilele biologie şi istorie.

Învăţământul superior în domeniul geoştiinţelor este legat de anii de început ai Universităţii ieşene. Este vorba de data de 16 octombrie 1863, când profesorul Grigore Cobălcescu a fost numit titular la Catedra de Ştiinţe Naturale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Acesta a fost începutul învăţământului geologic. Geografia a fost temporar introdusă în curricula universitară începând cu anul 1884. În 1904 s-a înfiinţat prima catedră cu specific geografic. În timp, structura administrativă a Universităţii a plasat învăţământul din sfera geoştiinţelor împreună cu alte specializări. Iniţial, a funcţionat o Facultate de Ştiinţe Naturale, apoi Facultatea de Istorie - Geografie (1948- 1950), Facultatea de Geologie - Geografie (1950), Facultatea de Ştiinţe Naturale - Geografie (1959), Facultatea de Biologie - Geografie (1959- 1977), Facultatea de Biologie - Geografie - Geologie (1977- 1990) şi Facultatea de Geografie şi Geologie din 1990 şi până în prezent.

În cadrul parteneriatelor de cercetare actuale, menţionăm relaţiile pe care le avem cu universităţi de prestigiu din ţările Comunităţii Europene, din spaţiul francofon (Franţa, Belgia), anglo - saxon (Anglia, Germania, Elveţia) şi latin (Italia, Spania), sau din alte regiuni (Japonia, SUA etc). Au fost efectuate stagii de documentare şi pregătire în străinătate, doctorate în cotutelă (Franţa), doctorate în străinătate (Japonia, S.U.A., Elveţia). La toate acestea se adaugă un mare număr de mobilităţi (cadre didactice şi studenţi) în cadrul programelor Tempus, Leonardo da Vinci, Erasmus - Socrates, cât şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale şi stagii de documentare în diferite regiuni ale globului: Nordul Africii (Tunisia, Maroc), Asia de Sud - Est (Thailanda, Filipine), Extremul Orient (China, Japonia), America de Sud (Brazilia, Argentina), America de Nord (Canada, SUA), Peninsula Iberică (Spania), Europa vestică (Franţa, Italia, Germania), Europa Centrală (Austria, Ungaria, Slovacia) şi altele.

Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.geo@uaic.ro, Tel.: 0232-261796.

Vezi imagini de la:

Facultatea de Geografie şi Geologie- interior

Muzeul didactico-ştiinţific ,,Grigore Cobălcescu” - Facultatea de Geografie şi Geologie

Corpul B-Facultatea de Geografie şi Geologie-exterior

Versiune 75.1 last modified by Michiu Iustina on 19/11/2013 at 10:04

Geografie şi Geologie | Ultima actualizare: 2013/11/19 10:04
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC