Facultatea de Fizică

Facultatea de Fizică;

Contact

B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 - Iaşi
T: +40 (232) 201050; 201051
F: +40 (232) 201150
E: fizica@uaic.ro
W: http://www.phys.uaic.ro/


DECAN: Conf. dr. Sebastian Dumitru POPESCU
PRODECAN: Lect. univ. dr. Cristian ENĂCHESCU

Număr total de studenţi: 514
Număr de cadre didactice titulare: 56
Număr de profesori asociați:23

DEPARTAMENTE:

 • Departamentul de Fizică
DIRECTOR: conf. univ. dr. Cristian BABAN

DIPLOME

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre)
  • Fizică
   • Fizică
   • Fizică medicală
   • Biofizică
   • Fizică informatică
  • Stiinţe inginereşti aplicate
   • Fizică tehnologică
Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii
 • de masterat (4 semestre):
  • Fizică
   • Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare
   • Biofizică şi fizică medicală
   • Modelare şi simulare
   • Materiale avansate. Nanotehnologii
   • Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală
   • Fizica şi protecţia mediului
   • Plasma physics, spectroscopy and self- organisation (în limba engleză)
   • Biophysics and medical physics (în limba engleză)
   • Modelling and simulation (în limba engleză)
   • Advanced materials. Nanotechnologies (în limba engleză)
 • Interdisciplinar
   • Ştiinţe
Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.
 • de doctorat (6 semestre).
  • Fizică


Laborator pentru Studiul Suprafeţelor II
Vezi și: Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

PREZENTARE

Facultatea de Fizică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ocupă un loc de frunte în învăţământul de fizică din România, oferind absolvenţilor posibilitatea de a profesa în diferite domenii, cum ar fi: fizician, profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetător ştiinţific, fizician informatician, biofizician, fizician medical, inginer fizician. Pregătirea studenţilor se realizează prin intermediul unei palete largi de cursuri de fizică clasică şi modernă, punându-se un accent deosebit pe domeniile de perspectivă (Fizica computaţională, Studiul sistemelor complexe, Ştiinţa materialelor, Procesarea imaginilor, Control nedistructiv al materialelor, Nanotehnologii) precum şi prin cursuri de matematică, chimie, biofizică, electronică, limbaje de programare, prelucrare automată a datelor, limbi străine.

Ca unitate independentă, Facultatea de Fizică a început să funcţioneze în anul 1962, prin scindarea Facultăţii de Matematică şi Fizică în Facultatea de Matematică-Mecanică şi Facultatea de Fizică.

Între figurile proeminente ale perioadei de început a învăţământului de fizică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” în cadrul Facultăţii de Ştiinţe apoi a Facultăţii de Matematică şi Fizică, se remarcă profesorii Ştefan Micle, Dragomir Hurmuzescu, şeful Catedrei de căldură şi electricitate, academicianul Ştefan Procopiu, cel care între 1912-1913 a publicat lucrări fundamentale referitoare la ceea ce azi este denumit magnetonul Bohr-Procopiu, Th.V.Ionescu, şef al Catedrei de fizică experimentală, academicianul Horia Hulumbei (fondatorul — în 1939 — al Catedrei de structura materiei şi radioactivitate), Ioan Plăcinţeanu (organizatorul Catedrei de mecanică raţională), Teofil Vescan, Constantin Mihul, Vasile Tutovan, Ilie Bursuc, Mircea Sanduloviciu.

Colectivele de cercetare din facultate, compuse din cadre didactice şi studenţi grupate în două centre de cercetare atestate, au fost în permanent contact cu lumea ştiinţifică din afara graniţelor ţării. Aceste contacte s-au intensificat şi dezvoltat în ultimii ani, în cadrul unor proiecte de cercetare comune cu colective de prestigiu din Franţa, Germania, Anglia, Olanda, Austria, Japonia, SUA, Grecia, Cehia, Portugalia, Spania, Belgia, Elveţia, Bulgaria şi Republica Moldova.

Facultatea de Fizică dispune de trei reţele de calculatoare, peste 100 de calculatoare cu acces pe Internet, o sală de internet precum şi un laborator multimedia. Biblioteca Facultăţii de Fizică are un fond de peste 100.000 de volume fiind informatizată din anul 1997.

Granturile de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţie internă şi/sau internaţională permit o dotare a laboratoarelor de cercetare la un nivel care să răspundă cerinţelor actuale.

Biblioteca de Fizică se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Tel.: 0232-201151.

Vezi imagini de la Faculatatea de Fizică

Versiune 49.1 last modified by Michiu Iustina on 19/11/2013 at 10:03

Fizică | Ultima actualizare: 2013/11/19 10:03
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC