Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice

Facultatea de Filosofie

Contact

B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 - Iaşi;
T: +40 (232) 201054; 201154
F: +40 (232) 201154;
E: admfil@uaic.ro
W: http://www.fssp.uaic.ro/

DECAN: Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ
PRODECAN: Prof. univ. dr. Anton ADĂMUŢ
PRODECAN: Prof. univ. dr. George POEDE
PRODECAN: Prof. univ. dr. Conţiu ŞOITU

Număr total de studenţi: 2 339;
Număr de cadre didactice titulare: 57
Număr de profesori asociați:41

DEPARTAMENTE:

Departamentul de Filosofie
DIRECTOR: Prof.univ.dr. Petru BEJAN

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială
DIRECTOR:conf.univ.dr. Dumitru STAN

Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
DIRECTOR:conf. univ. dr. Virgil STOICA

Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice DIRECTOR: conf.univ.dr. Gerard STAN

DIPLOME

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
 • Filosofie
   • Filosofie
 • Sociologie
   • Sociologie
 • Ştiinţe politice
   • Ştiinţe politice
 • Asistenţă socială
   • Asistenţă socială
 • Ştiinţe ale comunicării
   • Comunicare şi relaţii publice
 • Relaţii internaţionale şi studii europene
   • Relaţii internaţionale şi studii europene
 • Studii culturale
   • Studii culturale
 • de masterat (4 semestre):
  • Asistenţă socială
   • Familia şi managementul resurselor familiale
   • Masterat european de protecţie a drepturilor copilului
   • Supervizare şi planificare socială
   • Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor
  • Ştiinţe politice
   • Politici publice şi management instituţional
   • Studii europene de integrare şi securitate
   • Marketing politic şi comunicare
  • Sociologie
   • Securitate comunitară şi controlul violenţei
  • Filosofie
   • Filosofia aplicată şi management cultural
  • Ştiinţe ale comunicării
   • Relaţii publice şi publicitate
  • Relaţii internaţionale şi studii europene
   • Srudii de dezvoltare internaţională cu predare în limba engleză (în curs de acreditare)
 • de doctorat (6 semestre).
  • Filosofie
  • Sociologie
  • Ştiinţe politice
  • Ştiinţe ale comunicării
Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.


Amfiteatrul II.8
Vezi și: Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

PREZENTARE

Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856 şi a reprezentat punctul de plecare al fondării Universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1860, alături de Facultăţile de Teologie şi de Drept. Printre personalităţile marcante care au predat la Facultatea de Filosofie s-au numărat: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ştefan Bărsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere.

În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Facultatea de Filosofie editează anual Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", cu două secţiuni: cea de Filosofie şi cea de Sociologie - Politologie. Începând cu anul 1999, apare şi revista-cadru a Facultăţii, Hermeneia, editată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Litere. În ultimii ani, în cadrul Facultăţii de Filosofie, au apărut patru noi reviste ştiinţifice: "Argumentum", "Cultura", "Caiete sociologice", "Revista de cercetare şi intervenţie socială".

Dintre instituţiile europene partenere menţionăm următoarele: Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Interdisciplinare din Paris, Facultatea "Jean Monnet" a Universităţii Paris- Sud Orsay, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse I, Universitatea de Ştiinţe Tehnologice Lille I, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea "Seraphicum" din Roma, Universitatea din Konstanz, Institutul de Ştiinţe Sociale din La Haye, Universitatea "Central England" din Birmingham.
Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Tel.: 0232-201155.

Vezi imagini de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Versiune 81.1 last modified by Michiu Iustina on 19/11/2013 at 10:03

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Ultima actualizare: 2013/11/19 10:03
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC