Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Contact

B-dul Carol I, Nr.20 A,
RO-700505 - Iaşi
T: + 40 (232) 201070
F: + 40 (232) 201470
E: feaa@uaic.ro
W: http://www.feaa.uaic.ro

DECAN: Prof. univ.dr. Dinu AIRINEI;
PRODECAN: Prof. univ. dr. Vasile COCRIŞ
PRODECAN: Conf. univ. dr. Cristian POPESCU
PRODECAN: Prof. univ. dr. Carmen PINTILESCU
PRODECAN: Conf. univ. dr. Teodora ROMAN
PRODECAN: Conf. univ. dr. Costel ISTRATE

Număr total de studenţi: 7 871
Număr de cadre didactice titulare:135
Număr de profesori asociați:127

DEPARTAMENTE:

Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică
DIRECTOR: prof.univ.dr. Florin DUMITRIU

Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale
DIRECTOR: prof.univ.dr. Ion POHOAŢĂ

Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică
DIRECTOR: prof.univ.dr. Mihaela ONOFREI

Departamentul de Management şi Administrarea Afacerilor
DIRECTOR: prof.univ.dr. Constantin SASU.

DIPLOME

Studii universitare de licenţă (6 semestre):

 • Economie
  • Economie generală
  • Economia agroalimentară
 • Administrarea afacerilor
  • Business Administration (linie de studii în limba engleză)
  • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
 • Finanţe
  • Finanţe şi bănci
 • Contabilitate
  • Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Cibernetică, statistică şi informatică economică
  • Statistică şi previziune economică
  • Informatică economică
 • Economie şi afaceri internaţionale
  • Economie şi afaceri internaţionale
 • Management
  • Management
 • Marketing
  • Marketing
 • Ştiinţe administrative
  • Administraţie publică

Studii universitare de masterat (4 semestre)
Mastere de specializare
 • Economic
  • Managementul mediului şi al resurselor naturale
  • Afaceri internaţionale şi strategii interculturale
 • Administrarea afacerilor
  • Management turistic şi hotelier
 • Finanţe
  • Finanţe-Asigurări
  • Bănci şi pieţe financiare
  • Finanțe și managementul riscului (în limba engleză - diplomă dublă cu Universitatea din Groningen, Olanda)
 • Contabilitate
  • Contabilitate, expertize şi audit
  • Sisteme informaţionale contabile
 • Cibernetică, statistică şi informatică economică
  • Sisteme informaţionale pentru afaceri
  • Statistică şi econometrie
  • Metode cantitative în economie
  • Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate (Diplomă dublă cu Université de Poitiers, France)
 • Economie şi afaceri internaţionale
  • Economie şi afaceri internaţionale
 • Management
  • Management intercultural
  • Managementul organizaţiilor
  • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
  • Achiziţii – Distribuţie – Logistică (Diplomă dublă cu Université Pierre Mendès France Grenoble, France)
 • Marketing
  • Analiză şi strategie de marketing
  • Marketing şi comunicare în afaceri
  • Master of Science in Marketing Management (în curs de acreditare)
 • Ştiinţe administrative
  • Administraţie publică
 • Interdisciplinar
  • Economia şi dreptul afacerilor

Mastere complementare
 • Administrarea afacerilor
  • Administrarea afacerilor
  • Antreprenoriat
  • Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu
  • Afaceri internaţionale
  • Management în comerţ
  • Managementul proiectelor
  • Management în turism
 • Cibernetică, statistică şi informatică economică
  • Sisteme informaţionale pentru afaceri
 • Contabilitate
  • Contabilitatea afacerilor
  • Contabilitate, audit şi control de gestiune
 • Economie şi afaceri internaţionale
  • Afaceri internaţionale
 • Finananţe
  • Asigurări şi reasigurări
  • Gestiune financiar-bancară
  • Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice
 • Management
  • Managementul resurselor umane
  • Managementul calităţii
 • Marketing
  • Negocieri-relaţii publice
 • Ştiinţe administrative
  • Finanţe şi administraţie publică europeană
  • Guvernare modernă şi dezvoltare locală
Studii universitare de doctorat (6 semestre)
   • Economie
   • Management
   • Marketing
   • Finanţe
   • Contabilitate
   • Cibernetică şi Statistică
   • Economie şi Afaceri internaţionale

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.Vezi: Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.

PREZENTARE

Misiunea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor este să ofere educaţie de înaltă calitate, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi cunoştinţelor de specialitate ale studenţilor, ca premise esenţiale ale formării de elite profesionale şi să dezvolte cercetare ştiinţifică de înalt nivel, în scopul răspândirii veritabilei culturi economice, a valorilor libertăţii economice şi politice şi a spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului economic şi social.

Educaţia economică de nivel academic are bogate tradiţii antebelice în centrul universitar Iaşi. În cadrul Academiei Mihăilene s-au predat, începând din 1843, cursuri de Economie Politică şi Contabilitate. Ulterior, la Facultatea de Drept a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" s-au predat cursuri de Economie Politică, Doctrine Economice şi Finanţe Publice. Acestea au fost ilustrate de reputaţi profesori, nume de referinţă în gândirea economică românească, ca Ion Strat, A.C. Cuza, Gh. Zane etc. Dar instituţionalizarea educaţiei economice universitare s-a produs odată cu înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe Economice în 1962, care a funcţionat neîntrerupt în cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza".

În anul 1999, facultatea şi-a schimbat denumirea în "Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor", ca urmare a străduinţelor corpului profesoral de a contura mai clar cele două segmente majore ale educaţiei academice: teoretic (ştiinţe economice) şi aplicativ (ştiinţe de gestiune sau ale administrării afacerilor).

Activitatea de cercetare se desfăşoară pe mai multe coordonate: crearea unui mediu stimulativ pentru dezvoltarea performanţelor individuale ale corpului profesoral; dezvoltarea unor proiecte majore de cercetare şi constituirea de grupuri "focalizate" pe aceste proiecte; stimularea participării profesorilor facultăţii la congrese şi conferinţe ştiinţifice internaţionale; crearea unei reviste şi a unei colecţii specializate de studii teoretice şi cercetări empirice; iniţierea unor serii editoriale pe domenii majore de cercetare economică; instituirea unui premiu anual pentru performanţe academice deosebite.
Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, cu pese 10.000 de volume, 110 de abonamente la publicaţi periodice de specialitate în limbile română, engleză şi franceză, 109 computere care asigură accesul la internet, la catalogul online şi cărţi în format electronic, Biblioteca FEAA a devenit, după doar 4 ani de existenţă, una din cele mai importante surse de documentare pentru studenţii economişti şi nu numai. Pe lângă o sală de lectură de 240 de locuri, Biblioteca vă mai pune la dispoziţie: 3 imprimante pentru uzul studenţilor, dintre care una de mare capacitate, conectate la reţeaua Bibliotecii; 2 copiatoare Xerox funcţionând pe bază de cartelă valorică, pentru uzul studenţilor şi al cadrelor didactice.
Biblioteca de Ştiinţe Economice se află în corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, E-mail: eco@uaic.ro, Tel.: 0232-201452.
Biblioteca on-line a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor se află în corpul B al Universităţii, etajul I, sala 401, B-dul. Carol I, nr.22, 700505, Iaşi.

Vezi imagini de la:

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor-Corpul B-exterior

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor-interior

Versiune 91.1 last modified by Michiu Iustina on 17/02/2014 at 10:25

Economie şi Administrarea Afacerilor | Ultima actualizare: 2014/02/17 10:25
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC