Facultatea de Chimie

Facultatea de Chimie

Contact

B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 - Iaşi
T: + 40 (232) 201063 / 201363
F: + 40 (232) 201313
E: admchim@uaic.ro
W: http://www.chem.uaic.ro

DECAN: Prof.univ.dr. Ionel MANGALAGIU
PRODECAN: Conf.univ. dr. Ionel HUMELNICU
PRODECAN: Prof.univ.dr. Aurel PUI

Număr total de studenţi: 470
Număr de cadre didactice titulare:38
Număr de profesori asociați:7

DEPARTAMENTE:

 • Departamentul de Chimie
Director: Conf. univ.dr. Mihail Lucian BÎRSĂ

SPECIALIZĂRI

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre)
  • Chimie
   • Chimie
   • Biochimie tehnologică
   • Chimie informatică
  • Ştiinţa mediului
   • Chimia mediului
 • de masterat (4 semestre)
  • Chimie
   • Chimia şi biochimia heterociclurilor
   • Didactica chimiei
   • Chimie coordinativă aplicată
   • Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului
   • Chimia mediului şi siguranţă alimentară
   • Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice
 • de doctorat (6 semestre)
  • Chimie
Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.


Amfiteatrul ,,Petru Bogdan”
Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA.
Vezi și:

PREZENTARE

La 26 octombrie 1860 "Chimia anorganică şi organică" exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de profil avea să fie înfiinţată în anul 1948, urmînd ca aceasta să fie înglobată, începînd cu anul 1974, în Institutul Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte în domeniile Chimie, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Socrates, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon.

Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Tel.: 0232-201151.

Vezi imagini de la Facultatea de Chimie

Versiune 55.1 last modified by Michiu Iustina on 17/02/2014 at 10:24

Chimie | Ultima actualizare: 2014/02/17 10:24
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC