Centrul de Studii Europene

Contact

Tel/fax: 0232 201318
E-mail: studeur@uaic.ro
Web: http://www.cse.uaic.ro

Conducere

DIRECTOR: prof. univ. dr. Gabriela Carmen PASCARIU
Tel: +40.232.201.402
E-mail: gcpas@uaic.ro
Domenii de cercetare: economia integrării, economie regională şi politică europeană regională

Număr total de studenţi: 181
Număr de cadre didactice titulare: 1
Număr de profesori asociați: 7

Domenii de cercetare: antropologie istorică, istorie socială modernă şi medievală

Prezentare

Misiunea Centrului de Studii Europene (CSE) este de a contribui la dezvoltarea culturală, economică şi socială în Regiunea de Nord-Est a României, ca suport al intregrării în Uniunea Europeana. Centrul a fost înfiinţat printr-un program Phare şi funcţionează începând cu anul 2000 ca un departament inter-facultăţi al Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, oferind programe academice de educaţie, cercetare şi consultanţă, menite să promoveze valorile europene, să încurajeze dialogul în probleme referitoare la integrarea europeana şi să contribuie la pregătirea aderării României la Uniunea Europeană.

Centrul de Studii Europene promovează acţiuni pe teme europene, pentru a contribui la o mai bună informare şi înţelegere a procesului de integrare europeană pe diversele sale componente, a exigenţelor de participare a României la acest proces, a locului şi rolului Uniunii Europene în lume. Centrul acţionează ca un element de conexiune între mediul academic, factorii de decizie politică şi mediile locale, respectiv regionale de afaceri. Activitatea Centrului va fi comparabilă cu acea desfăşurată de către Centrele de Studii Europene din Maastricht, Louvain, Aachen şi Paris. Centrul va favoriza dezvoltarea parteneriatelor inter-instituţionale şi a cercetării complementare între instituţiile existente.

Programe


Programe educaţionale

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Educaţie şi cercetare

Program destinat pregătirii specialiştilor în următoarele domenii: Economie europeană, Drept european, Integrare politică europeană, Istorie şi cultură europeană, Dezvoltare regională, Politici de mediu, Managementul afacerilor europene, Planificare teritorială, Piaţa unică europeană, Politici comunitare

Training şi consultanţă

Programul dezvoltă, la cerere, cursuri specializate de pregătire permanentă şi consultanţă pentru specialiştii din administraţia publică şi pentru mediul de afaceri. Centrul de Studii Europene poate realiza planuri de afaceri, studii de fezabilitate, oferind în acelaşi timp şi consultanţă în elaborarea proiectelor cu finanţare europeană.

Informare şi promovare

Programul este destinat formării unei opinii raţionale şi pertinente a cetăţenilor în legătură cu tendinţele actuale ale integrării europene şi importanţa considerabilă a aderării României la UE. De asemenea, se urmăreşte informarea promptă a publicului privind oportunităţile de finanţare a diverselor proiecte, oferite de instituţiile specializate ale UE. El se va concretiza în: editarea de pliante şi broşuri despre politicile, instituţiile şi evenimentele europene, organizarea de work-shop-uri cu participarea vieţii publice, de afaceri şi academice, publicarea de articole şi comunicate de presă, participarea membrilor CSE la emisiuni radio şi TV.

Programul de master în Studii Europene

Acest program a început să funcţioneze din anul universitar 2001- 2002, cu motivaţia de a oferi o pregătire interdisciplinară in contextul integrării României în Uniunea Europeană prin formarea competenţelor necesare înţelegerii condiţiilor şi factorilor unei dezvoltări regionale durabile în Europa, evaluarea unui spaţiu şi realizarea de strategii şi planuri de amenajare a teritoriului, dezvoltării capacităţii de adoptare a deciziilor privind dezvoltarea regională. Acest program de master are două forme de învăţământ: la zi şi învățământ cu frecvență redusă. Cursurile sunt aceleaşi pentru zi şi la distanţă. Studiile se finalizează cu o specializare pe parcursul ultimului semestru în urmatoarele domenii: Integrare politică europeană, Economie europeană, Dezvoltare regională, Drept european, Dezvoltare durabilă, Istorie, Cultură şi Civilzaţie Europeană, Administraţie publică în Europa.

Master în Dezvoltare Regională

Programul de studii universitare de masterat în Dezvoltare Regională abordează un domeniu interdisciplinar, aflat la graniţa dintre Ştiinţe economice, Geografie şi Administraţie publică. Programul de master în Dezvoltare Regională îşi propune să formeze specialişti de înaltă calitate, capabili să analizeze şi să gândească critic aspectele din domeniul dezvoltării regionale, să soluţioneze pertinent problemele şi să elaboreze decizii eficiente pentru reducerea disparităţilor dintre diferite regiuni privind gradul de dezvoltare. El oferă o educaţie specializată persoanelor care au dobândit performanţe foarte bune pe durata studiilor de licenţă şi adaugă valoare intelectuală, încredere personală şi motivaţie, ca suport pentru dezvoltarea de cariere în formularea şi implementarea de politici de dezvoltare regională, în atragerea şi utilizarea eficientă a fondurilor comunitare.

Cursuri de formare continuă (80-120 ore)

Studiile de scurtă durata pentru formarea continuă sunt deschise tuturor celor interesaţi, indiferent de specializarea obţinută. (facultăţi şi colegii):

  • Funcţionari publici
  • Intreprinzători din domeniul privat
  • Profesori din învăţământul preuniversitar
Programul include cursuri specializate de pregătire organizate la cerere, în următoarele domenii: Introducere în studii europene, Managementul proiectelor cu finanţare europeană, Sisteme administrative europene comparate.

Programe internaţionale

Centrul de Studii Europene dezvoltă şi participă la programe de cercetare şi mobilităţi prin programele Leonardo, Socrates, Phare şi Jean Monnet.

Acţiuni Jean Monnet

Catedra Jean Monnet “Economia şi politica integrării europene”. Cursuri şi module:

  • Curs permanent: „Integrare economică europeană”, titular - conf. univ. dr. Gabriela Carmen. Pascariu
  • Curs permanent: „Integrare financiar - monetară europeană”, titular - conf. univ. dr. Ovidiu Stoica
  • Curs permanent: „Europe on its Way to a Constitution”, titular - prof. univ. dr. Doina Balahur
  • Modul european: „Europa şi ideea europeană. Istorie, cultură, perspective”, titular - prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon
  • Modul European: „Sisteme administrative europene”, titular - conf. univ. dr. Ovidiu Stoica
Versiune 23.1 last modified by Michiu Iustina on 17/02/2014 at 10:29

Centrul de Studii Europene | Ultima actualizare: 2014/02/17 10:29
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC