Facultatea de Biologie

Facultatea de Biologie

Contact

B-dul Carol I, Nr. 20A, RO-700505 - Iaşi;
T: + 40 (232) 201072; 201073
F: + 40 (232) 201472;
E: admbio@uaic.ro
W: http://www.bio.uaic.ro

DECAN: Prof.univ. Mircea Nicuşor NICOARĂ
PRODECAN: Conf. univ. dr. Smaranda VÎNTU
PRODECAN: Şef. lucr.dr. Lucian Dragoş GORGAN

Număr total de studenţi: 899
Număr de cadre didactice titulare: 45
Număr de profesori asociați: 16

DEPARTAMENTE:

 • Departamentul de Biologie
DIRECTOR: şef lucrări univ. dr. Ciprian Claudiu Mânzu

DIPLOME

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Biologie
   • Biologie
   • Biochimie
  • Ştiinţa mediului
   • Ecologie şi protecţia mediului
Pentru detalii parcurgeți Ghidul de studii.
 • de masterat (4 semestre):
  • Biologie
   • Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor
   • Biotehnologii microbiene şi celulare
   • Genetică moleculară
   • Bioprocedee în domeniul agroalimentar
   • Bioantropologie
   • Biologia dezvoltării
  • Ştiinţa mediului
   • Consiliere de mediu
   • Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă
Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.
 • de doctorat (6 semestre)
  • Biologie

Corpul B - Facultatea de Biologie, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Geografie şi Geologie

Dacă nu puteti vizualiza imaginile 360x360 PANOVISION instalaţi plug-inul JAVA. Vezi și:PREZENTARE

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale - Geografie, Facultatea de Biologie - Geografie - Geologie).

Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc.

Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.bio@uaic.ro, Tel.: 0232-201473.

Vezi imagini de la Facultatea de Biologie

Versiune 75.1 last modified by Michiu Iustina on 17/02/2014 at 10:23

Biologie | Ultima actualizare: 2014/02/17 10:23
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC